Cash Lajf Balans

Wróć do wszystkich klientów
Już wkrótce start kampanii aktywizującej młodzież  „Cash Lajf Balans”

Już wkrótce start kampanii aktywizującej młodzież „Cash Lajf Balans”

12 października br. wystartuje kampania edukacyjna pod hasłem „Cash Lajf Balans” skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z  regionu Polski Wschodniej. Celem kampanii jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz pokazanie, że Fundusze Europejskie są jedną z możliwości wsparcia własnego biznesu.

Z Polski Wschodniej pochodzi wiele znanych i cenionych firm, jednocześnie jest to region z najniższym wskaźnikiem przedsiębiorczości wśród młodzieży, dlatego kampania „Cash Lajf Balans” ma zainspirować młodych ludzi do rozwoju swojego potencjału i kształtowania w  nich postaw przedsiębiorczych. O własnym biznesie myśli zaledwie 12,5% uczniów szkół ponadpodstawowych, a 30% z nich nie potrafi ocenić, czy kiedykolwiek mogłoby założyć własny biznes[1]. Młodzież opuszcza rodzinne strony, aby uczyć się i rozwijać w większych miastach, gdzie potem znajduje zatrudnienie. W rezultacie w mniejszych miejscowościach niekorzystnie zmienia się struktura demograficzna, brakuje inwestycji, nowych miejsc pracy i młodych dorosłych, którzy mają pozytywny wpływ na lokalny i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy.

Kampania edukacyjna „Cash Lajf Balans”, finansowana ze środków Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia, jest odpowiedzią na to wyzwanie. Działania są skierowane do młodzieży w wieku 15 – 19 lat z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo część działań ma dotrzeć do ich rodziców i nauczycieli.

Twórcy kampanii chcą przekonać młodzież do prowadzenia własnego biznesu, szukania innowacyjnych rozwiązań oraz wcielania ich w życie. Dzięki akcji młodzi ludzie poszerzą też wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i poznają podstawowe aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Organizatorzy chcą także pokazać, że założenie własnej firmy nie jest trudne, a brak kapitału nie musi być barierą, gdyż z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie i profesjonalne doradztwo.

Aby pokazać młodzieży, że własny biznes się opłaca i jest szansą na rozwój, powstał cykl ośmiu inspirujących filmów poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z  przedsiębiorczością i Funduszami Europejskimi. Ich bohaterami są autentyczni młodzi przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, którzy z sukcesem prowadzą własną działalność gospodarczą. Filmy są dostępne w serwisie YouTube i na stronie kampanii.

„Cash Lajf Balans”, czyli mobilnie i edukacyjnie o przedsiębiorczości

W kampanii wykorzystano narzędzia dotarcia do grupy odbiorców – młodych osób. Specjalnie na potrzeby kampanii stworzyli grę na urządzenia mobilne „Cash Lajf Balans”, łączącą naukę o przedsiębiorczości i rozwój przez zabawę. Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Dzięki grze, młodzież odświeży wiedzę o przedsiębiorczości i poszerzy ją o nowe wiadomości. Gracze wcielą się w rolę właścicieli firm i przekonają się, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala realizować pasje oraz zachować work-life balance.

Kreatywne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

Organizatorzy kampanii zaplanowali także kreatywne konkursy indywidualne (dla uczniów) i grupowe (dla szkół). W każdy poniedziałek między 12 października a 2 listopada rozpocznie się nowy konkurs. Zadania konkursowe będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej kampanii www.cashlajfbalans.pl. Nauczyciele i uczniowie, po założeniu konta, będą mogli dodać swoje prace konkursowe, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego i zdobędą atrakcyjne nagrody. Zadania konkursowe będą opierały się na wiedzy zdobytej m.in. podczas lekcji przedsiębiorczości oraz informacjach umieszczonych w materiałach kampanii.

Pomoce naukowe – lekcje przedsiębiorczości dla młodzieży

Kampania jest skierowana także do nauczycieli, aby wesprzeć ich w codziennej pracy z młodzieżą. Wszystkie informacje dotrą do szkół za pośrednictwem call center – nauczyciele będą mogli pobrać materiały, gotowe scenariusze lekcji, a także zarejestrować się w systemie, aby z uczniami podjąć wyzwania konkursowe, związane z tematyką przedsiębiorczości. Co ważne, materiały mogą służyć do prowadzenia lekcji w szkole i w trybie zdalnego nauczania.

Kampanię na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej, która specjalizuje się w opracowywaniu strategii i realizacji kampanii o charakterze społecznym. Kampania będzie trwać od 12 października do 6 grudnia 2020 roku.

Patronem medialnym kampanii jest Miesięcznik Cogito.

[1] [1] CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Młodzież 2018, Warszawa 2019.