Dailyfruits

Wróć do wszystkich klientów
Czy benefit zatrzyma pracownika w firmie? Jeśli tak, to jaki?

Czy benefit zatrzyma pracownika w firmie? Jeśli tak, to jaki?

Rosnące pensje w wielu branżach i deficyt specjalistów powoduje, że pracodawcy mimo wciąż trwającej pandemii starają się uatrakcyjniać, uelastyczniać oraz wprowadzać nowe benefity pracownicze. Firmy kierują się przede wszystkim chęcią obniżenia rotacji pracowników, poprawieniem jakości i wydajności pracy. Jakie kategorie benefitów pracownicy postrzegają obecnie za najbardziej wartościowe? Odpowiedź znajdziemy w badaniu firmy Dailyfruits.

Jak wynika z badania „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” za najbardziej wartościowe pracowniczy aktualnie uznają benefity związane z kategorią zdrowia. Nie jest to szczególnie zaskakująca informacja biorąc pod uwagę fakt, że nadal funkcjonujemy w pandemicznej rzeczywistości. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tej kategorii, gdyż pracownicy dokładnie wskazali z jakich benefitów wspierających zdrowie i budujących odporność chcieliby najchętniej korzystać. Według 38% respondentów jest to opieka medyczna, ale w szerszym zakresie niż dotychczas. Dla 29% ankietowanych pracowników wartościowy jest udział w spotkaniach ze specjalistami np. z dietetykiem czy trenerem personalnym. Co czwarty respondent potwierdził chęć udziału w cyklicznym programie edukacji żywieniowej, zorganizowanym przez pracodawcę. To wskazanie na firmowy program edukacji żywieniowej może uargumentować faktem, że pandemia dodała pracownikom kilogramów. Jak pokazało badanie „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” aż 44% zapytanych pracowników spośród ponad 1000 ankietowanych przyznało, że przytyło na home office.

Na pewno wpływ na ten stan rzeczy miało mniejsze spożycie warzyw i owoców, a zamiast tego większy udział w diecie słodyczy czy słonych przekąsek. Pracownikom w pracy zdalnej brakowało benefitów z biura, jak zadeklarowało aż 46% respondentów naszego badania, na przykład regularnych dostaw warzyw i owoców. Przyrost masy ciała związany był głównie ze złą dietą. Trwające powroty do biur i funkcjonowanie w modelu hybrydowym stwarza pracodawcom obecnie możliwość lepszego zadbania o nawyki żywieniowe pracowników, budujące także odporność. Jednym z nich jest powrót do tak podstawowego i prozdrowotnego benefitu jak dostęp do świeżych owoców i warzyw w biurze, czyli popularnych przed pandemią „owocowych czwartków”. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Pandemia diametralnie w wielu branżach zmieniła rynek i model pracy, ale pozapłacowe świadczenia pracownicze wciąż stanowią istotny element przetargowy w utrzymaniu pracowników na pokładzie organizacji.

Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie na rynku pracy wymagają od pracodawców tworzenia miejsc wspierających w zakresie dobrostanu pracownika. Dlatego coraz więcej organizacji wprowadza kulturę prozdrowotną, która umożliwia holistyczne spojrzenie na potrzeby i zadbanie o dobrostan zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Coraz ważniejsze staje się dbanie pracodawcy zarówno o zdrowie, jak i samopoczucie pracowników. – dodaje Magdalena Kartasińska.

Nie liczy się tylko zdrowie, ale także czas wolny i integracja

Benefity wspierające zdrowie znajdują się na pierwszej pozycji na liście najbardziej wartościowych i pożądanych przez pracowników, jak potwierdziło badanie Dailyfruits. Na drugim miejscu pracujący Polacy wskazują benefity związane z czasem pracy, np. skrócenie dnia pracy lub dodatkowy urlop. Funkcjonowanie w pandemicznej rzeczywistości, związane z świadczeniem pracy zdalnie, zatarło w wielu organizacjach granice między sferą i przestrzenią życia zawodowego i prywatnego. To spowodowało, że pracujący ponownie chcą odzyskać balans pomiędzy funkcjonowaniem w firmie, a prowadzeniem życia prywatnego. Pracownicy, jak wynika z 28% odpowiedzi, potrzebują także benefitów wspierających firmową integrację.

Ważne jest, aby pracownicy mieli szansę spotykać się w nieformalnej atmosferze bez względu na realizowany obecnie model pracy, ponieważ to zbliża i pozytywnie motywuje. Jak pokazały liczne badania, między innymi również nasze, wraz z upływem czasu praca zdalna zaczęła generować negatywne odczucia jak przygnębienie, samotność oraz stres. Nastrój może wpływać na nawyki żywieniowe, a co za tym idzie na masę ciała. Warto więc wykorzystać motyw zdrowego żywienia w integracji, aby kształtować prawidłowe nawyki u pracowników. W przeciwnym razie wielu pracodawców będzie mierzyć się na dużą skalę nie tylko ze skutkami pandemii Covid-19, ale także ze skutkami pandemii otyłości wśród pracodawców, na jeszcze większą skalę niż wcześniej. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Benefit może być zachęta do podjęcia pracy w danej organizacji, a brak wartościowych benefitów lub całkowite ich niedopasowanie do potrzeb pracowników, może skutkować chęcią poszukiwania nowego pracodawcy. Benefity wciąż wpływają na konkurencyjność pracodawców na rynku pracy w oczach pracowników. Główną rolą benefitów, bez względu na miejsce świadczenia pracy, jest zapewnienie wartości dodanej do pozapłacowego świadczenia i generowanie dobra, które powinno odpowiadać bieżącym potrzebom pracowników.

*W materiale prasowym wykorzystano wyniki badań firmy Dailyfruits Firma w trendzie zdrowia i zero waste” oraz „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”.