Dailyfruits

Wróć do wszystkich klientów
Jakiego wsparcia po roku pracy zdalnej oczekują pracownicy od pracodawców. Wyniki badania

Jakiego wsparcia po roku pracy zdalnej oczekują pracownicy od pracodawców. Wyniki badania

Przeniesienie wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu – 47%, stworzenie ergonomicznego miejsca pracy – 23%, bezpłatne spotkania ze specjalistami np. dietetykiem czy psychologiem – 19%, szerszy pakiet opieki medycznej – 10% to najczęściej wymieniane formy wsparcia, jakie chcieliby uzyskać pracownicy na home office od swoich pracodawców. Takie wnioski płyną z badania firmy Dailyfruits.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy postrzeganie pracy zdalnej jako modelu świadczenia pracy ewaluowało od pożądanego benefitu do konieczności, budzącej frustrację i zniechęcenie pracowników. Wyniki badania "Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków" zrealizowanego przez Dailyfruits potwierdziły, że osoby pracujące poza biurem zaczęły otwarcie sygnalizować, czego brakuje im na home office i jakiego wsparcia oczekują od pracodawców.

Przygnębienie i frustracja – 21% odpowiedzi, samotność – 19% wskazań oraz stres – 11% odpowiedzi to negatywne emocje, jakie wywołuje z perspektywy ostatnich miesięcy home office u Polaków. Oznacza to, że co drugi respondent, biorący udział w badaniu Dailyfruits [1] odczuwa psychiczne skutki przedłużającej się pracy zdalnej. Co trzeci ankietowany przyznaje, że zmniejszyła się jego efektywność, a 31% deklaruje, że częściej niż wcześniej zajada stres.

Czego najbardziej brakuje pracownikom na home office?

Przeniesienie się z biura do domu na długi czas sprawiło, że pracownikom zaczęło brakować wielu elementów z codziennej, biurowej pracy jak: bezpośrednie kontakty z współpracownikami – 85%, spotkań przy kawie – 78%, atmosfery biura – 68%, ergonomicznego miejsca pracy – 58%, sprzętu biurowego, jak skaner czy drukarka – 52% odpowiedzi. Co trzeci respondent wskazał na dostęp do świeżych warzyw i owoców oraz innych produktów żywieniowych. Realizowane przez pracodawców działania na rzecz pracowników, powinny uwzględniać największe i bieżące potrzeby pracowników, związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Jak pokazał raport Activy [2] w nowej rzeczywistości są to m.in.: regularna aktywność fizyczna – 68%, zdrowe odżywianie – 52%, równowaga psychiczna – 44%, zminimalizowanie stresu – 41% . Pracownicy sygnalizują również potrzebę firmowej integracji - aż 71% pracowników twierdzi, że ilość takich działań w firmie zmniejszyła się w czasie pandemii, a wśród nich 59% deklaruje, że ich potrzebuje. Dane z raportu pokazują także, że wielu pracodawców musi się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem, jakim jest team building członków, pracujących zdalnie w rozproszonych zespołach.

Jakiego wsparcia oczekują pracownicy od pracodawcy?

Przejście na tryb pracy zdalnej pociągnęło za sobą nowe wyzwania dla pracodawców, gdyż pracownicy z czasem nauczyli się korzystać z narzędzi do współpracy na odległość, ale zaczęli odczuwać deficyty emocjonalne wynikające z izolacji. Home office stał się dla wielu pracowników przymusową formą funkcjonowania zawodowego z rosnącym poczuciem osamotnienia.

Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość. Próbuje zaskoczyć ich pozytywnie, decydując się na różne akcje, np. wysłanie pracownikom na home office paczek z owocami, warzywami i innymi zdrowymi produktami czy udział w nietypowych wydarzeniach firmowych jak np. live cooking online. Bazując na zdrowej żywności i rozwiązaniach umożliwiających realizację zdalnych działań team building, związanych z gotowaniem online czy realizacją firmowych śniadań po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie, można reagować na bieżące potrzeby pracowników w obszarze integracji i emocjonalnego wsparcia. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Na pytanie postawione respondentom badania Dailyfruits – które z wymienionych działań pracodawcy byłoby dla Ciebie największym wsparciem podczas pracy na home office? – pracownicy najczęściej wskazywali na: przeniesienie wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu – 47% odpowiedzi, stworzenie ergonomicznego miejsca pracy – 23% wskazań, bezpłatne spotkania ze specjalistami np. dietetykiem czy psychologiem – 19% odpowiedzi, szerszy pakiet opieki medycznej – 10% wskazań. Jak potwierdzają odpowiedzi pracujących Polaków, w trakcie pandemii dla pracowników największe znaczenie ma realne wsparcie ze strony pracodawcy w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego. 

 

[1] Badanie Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, 2021

[2] Raport Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych”, 2020