CT Poland

Wróć do wszystkich klientów
Wyjazdy motywacyjne zyskują na znaczeniu w polityce personalnej firm

Wyjazdy motywacyjne zyskują na znaczeniu w polityce personalnej firm

W dobie rynku pracownika i walki o najlepszych specjalistów, pracodawcy sięgają po coraz droższe rozwiązania, w tym po turystykę motywacyjną. Realizowane dla najlepszych pracowników, generujących największe obroty i tworzących kluczowe dla firmy projekty, wyjazdy „incentive travel” są wyróżniającym się na rynku narzędziem motywacyjnym.

Biorąc pod uwagę koszt realizacji wyjazdu motywacyjnego dla pojedynczego pracownika, zdecydowanie nie jest to jeszcze dominujący element w polityce pozapłacowych benefitów w Polsce. A jednak rośnie zainteresowanie pracodawców, którzy są gotowi nagrodzić najlepszych pracowników za nieprzeciętny wkład w rozwój firmy i dynamiczny wzrost jej obrotów.

Po wyjazdach integracyjnych, które są już stałym elementem polityki personalnej w wielu firmach i skupiają się zwykle na dobrej zabawie oraz budowaniu pozytywnej atmosfery, coraz częściej pracodawcy sięgają po wyjazdy motywacyjne, a szczególnie po „incentive travel”, zabierając najlepszych pracowników w niebanalne miejsca w różnych zakątkach świata, nieznane zwykłym turystom.

Długofalowy cel biznesowy

Odległe miejsca, kuszące krajobrazami, odmienną kulturą i całkowitym oderwaniem od rzeczywistości pozostają na długo w pamięci. Turystyka motywacyjna, a szczególnie wyjazdy typu incentive travel są doskonałym narzędziem do budowania długofalowych relacji zarówno na linii pracodawca – pracownik, jak również firma – kontrahent. Elitarność wyjazdu przygotowanego specjalnie dla wybranej grupy, egzotyczne i ciekawe kierunki oraz bogactwo doznań sprawia, że firmy dostrzegają potencjał tego rozwiązania, przekładający się na korzyści dla ich biznesu. – mówi Ewa Gajewska, kierownik projektu z biura podróży CT Poland.

Różne formy wyjazdów pracowniczych są realizowane w Polsce już od ponad 20 lat, lecz nigdy jeszcze nie stawały się tak istotnym elementem tworzenia polityki personalnej firm, walczących o utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. W przeszłości po tę formę motywacji pracowników i partnerów biznesowych sięgały głównie międzynarodowe korporacje, obecnie coraz częściej korzystają z niej dynamicznie rozwijające się polskie firmy, które chcą zwiększać swoją konkurencyjność.

Mocny efekt

Głównym celem wyjazdów motywacyjnych jest projektowanie pozytywnych i długotrwałych wspomnień, stąd chęć dostarczenia pracownikom i klientom niestandardowych atrakcji, wzmacniających efekt wow. Jeśli jednak takie wyjazdy dotyczą większej ilości pracowników, wówczas zazwyczaj mają bardziej uniwersalną formułę. Bez względu na wybrany model realizacji wyjazdu, generalnie podróże motywacyjne są dobrym sposobem na budowanie kultury organizacyjnej i elementem długofalowego planu motywacyjnego. – dodaje Ewa Gajewska z biura podróży CT Poland.

Generowana przez sytuację na rynku pracy potrzeba szukania skutecznych narzędzi mobilizacji i motywacji najlepszych pracowników, jak również utrzymania lojalności klientów sprawia, że wyjazdy motywacyjne stają się znaczącym elementem działań HR i marketingowych. Wiele organizacji upatruje w nich szansę na pozafinansowe nagradzanie i docenienia najlepszych pracowników i klientów. Wykorzystując elementy z turystyki rekreacyjnej, można z pomocą profesjonalnych partnerów z branży turystycznej oderwać najbardziej wartościowych pracowników od zawodowej rutyny, stworzyć im szanse na atrakcyjne spędzenie czasu, zabierając ich na przykład w tak odległe zakątki jak Chile czy RPA. Licząc na lojalność najbardziej wartościowych pracowników, firmy w obliczu rosnącej konkurencji i walki o najlepszych specjalistów, szczególnie w branżach dynamicznie się rozwijających, inwestują w wyjazdy motywacyjne.