Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaja rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji „Wiosną Stypendia Rosną!”

Fundacja Świętego Mikołaja rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji „Wiosną Stypendia Rosną!”

Fundacja Świętego Mikołaja rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji „Wiosną Stypendia Rosną!” mającej na celu wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych ze względu na rosnącą w Polsce   liczbę potrzebujących dzieci. Akcja ma pomóc dzieciom z niezamożnych rodzin w spełnianiu marzeń o rozwoju pasji i talentów. Ambasadorami akcji jest między innymi Anna Dereszowska, Artur Andrus, Justyna Bednarek i Edyta Jungowska.

W obecnym roku szkolnym Stypendia Św. Mikołaja otrzymuje aż 341 uczniów, ale w Polsce wciąż wielu uczniów czeka na swoją szansę na lepszy dostęp do edukacji. Do programu Stypendia Św. Mikołaja zapraszamy każdą Polską szkołę, która chce razem z Fundacją Świętego Mikołaja wspierać zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Fundacja Świętego Mikołaja ma gotowy i sprawdzony przez 13 lat działania mechanizm stypendialny, każdy więc może zostać darczyńcą i Świętym Mikołajem nie tylko od święta.

W Polsce wciąż bardzo wiele dzieci potrzebuje pomocy, by móc rozwijać talenty i zainteresowania. Zdolne dzieci to lokalny skarb. Wiosną przyroda rozkwita, więc i my pomóżmy rozkwitnąć tym młodym talentom! Świat na lepsze najlepiej zmieniać poprzez budowanie lokalnych więzi i solidarne pomaganie tym, których mamy najbliżej i którzy . Zapraszamy do włączenia się do akcji Wiosną Stypendia Rosną i do mądrego pomagania!” – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Według najnowszego raportu Poverty Watch blisko półtora miliona polskich dzieci żyje w ubóstwie. Według CBOS (135/2023) w przeliczeniu na jedno dziecko rodzice tylko na początku roku szkolnego 2023/24 wydali przeciętnie 1037 zł. Zajęcia dodatkowe są coraz bardziej popularne – w 2023 roku posyłanie na nie dzieci deklarowało 72% badanych, co jest rekordowym wynikiem od 1998 roku.  Średnia arytmetyczna deklarowanych miesięcznych wydatków na zajęcia dodatkowe dla dzieci wyniosła w 2023 roku 792 zł.

Jak wynika z badań możliwości finansowe rodziny są silnym czynnikiem różnicującym szanse edukacyjne uczniów w polskich szkołach. Jednocześnie rośnie liczba dzieci, którym brakuje dostatecznych środków do życia. Opłacenie dodatkowych zajęć,  zakup instrumentu czy sprzętu sportowego pozostaje jedynie w sferze marzeń.

Ogólnopolski program Stypendia Św. Mikołaja zrodził się z marzenia by w Polsce nie było żadnego dziecka, któremu trudności finansowe uniemożliwiają rozwój. Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 13 lat przyznaje we współpracy z 340 szkołami w Polsce stypendia, realizując marzenia dzieci.

Każdy, komu na sercu leży los utalentowanych dzieci może wybrać szkołę, której uczniów chce objąć pomocą i wpłacić dowolną kwotę na dedykowane szkolne subkonto stypendialne. W ramach akcji „Wiosną Stypendia rosną”, do końca kalendarzowej wiosny Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą zebraną złotówkę przez społeczność szkolną, a pieniądze w 100% trafią do wybitnie zdolnych uczniów z tej szkoły. Przez 13 lat działania programu udało się już wesprzeć 3771 stypendystów! Program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja jest jedynym rozwiązaniem na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w Polsce wspierający oddolne zaangażowanie Polaków i lokalną dobroczynność. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

Artur Andrus, ambasador akcji dodaje: „Każdy powinien sobie przypomnieć czy w życiu nie zaznał czegoś dobrego od kogoś innego. Jeżeli tak, to powinien też zwrócić uwagę na fakt czy on komuś innemu pomógł już w jakiś sposób. Czy odpłacił dobrocią za to co otrzymał. Program stypendialny Stypendia św. Mikołaja daje  ku temu wielką szansę.

17-letni Dawid z Dębicy fascynuje się przedmiotami przyrodniczymi, a w związku z tym, że jego zainteresowania wybiegają daleko poza podstawę programową uczeń realizuje indywidualny program nauki z chemii i biologii. Jego pasja zaprowadziła go do Olimpiady Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dawid wychowuje się w rodzinie niezamożnej.

Emilka z Żelechowa osiąga wysokie wyniki w przeglądach teatralnych, recytatorskich, a także konkursach sportowych i językowych. Dzięki stypendium Emilia po szkole uczęszcza na zajęcia taneczne, aktorskie i recytatorskie. Dużo czasu poświęca też na naukę. Mieszka w internacie ponieważ pochodzi z rolniczej rodziny i do szkoły ma aż 60 km.

Hubert z Poznania uczący się w szkole baletowej, od wielu lat jest członkiem Zespołu Folklorystycznego Szamotuły. Ma wybitne oceny. Chłopca i jego dwóch braci wychowuje samotnie mama. Takich dzieci jak Emilka, Dawid czy Hubert, które choć mają spore talenty, a także wyróżniają pracowitością, nie stać na rozwijanie potencjału jest w Polsce dużo więcej.

Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program, poprzez który Fundacja Świętego Mikołaja wspiera rozwój pasji i talentów uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Fundacja za swoją pomoc nie pobiera od szkół żadnych opłat ani prowizji i aktywnie wspiera je m.in. dodatkowymi dopłatami do stypendiów. Zaprasza do współpracy każdą polską szkołę i zachęca również darczyńców do wspierania zdolnych uczniów za pośrednictwem fundacji.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami