Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaja realizuje program pomocy psychologicznej

Fundacja Świętego Mikołaja realizuje program pomocy psychologicznej

Fundacja Świętego Mikołaja realizuje dla dzieci i młodzieży program pomocy psychologicznej w tym diagnozę, psychoterapię, profilaktykę czy interwencję kryzysową.

Fundacja Świętego Mikołaja od 14 lat współpracuje z siecią szkół w Polsce i na bieżąco monitoruje potrzeby dzieci i trudności, z którymi się mierzą. Wspiera nauczycieli i pedagogów aby ułatwiać dzieciom start, a teraz otwiera nabór wniosków o wsparcie w programie pomocy psychologicznej. 

Program składa się z trzech obszarów działania:

 1. Finansowanie diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.
 2. Finansowanie w szkołach działań profilaktycznych, terapeutycznych, interwencyjnych oraz warsztatów zwiększających wiedzę oraz umiejętności nauczycieli i rodziców na temat problemów psychicznych oraz możliwości wspierania dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie bezpłatnej superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów.

Masowe problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci to dziś jedno z ważniejszych wyzwań, które przed nami stoi. Wśród najczęstszych problemów, które obserwujemy wśród młodych osób jest długotrwały spadek nastroju, depresja, skrajnie niska samoocena i uzależnienia od nowych technologii, które tylko pogłębia te trudności. Wciąż brakuje systemowych rozwiązań i przede wszystkim dostępu do specjalistów. Pomoc psychologiczna jest dla wielu dzieci w Polsce niedostępna. Szczególnie dla dzieci z mniejszych miejscowości. Dlatego po raz kolejny ruszamy na pomoc dzieciom i zapraszamy polskie szkoły do aplikowania o wsparcie finansowe na pomoc psychologiczną dzieciom.” – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.   

O środki mogą ubiegać się szkoły, które widzą potrzebę zorganizowania dla swoich uczniów zajęć profilaktycznych, terapeutycznych lub interwencyjnych oraz uczniowie, którym pilnie potrzebna jest diagnoza psychologiczna i terapia, a w rodzinie brakuje środków finansowych aby pokryć jej koszt.

Szkoły mogą składać wnioski o dotację na sfinansowanie na rzecz dobrostanu psychicznego swoich uczniów w 4 obszarach:

 1. Profilaktyka w szkole, w tym miedzy innymi: psychoedukacja, profilaktyka depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznych, uzależnień, czy budowanie relacji bez przemocy (dotacje do 20 000 zł).
 2. Działania terapeutyczne, w tym między innymi trening umiejętności społecznych, arteterapia, grupa wsparcia, prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w szkole dla uczniów oraz ich rodziców (dotacje do 30 000 zł).
 3. Interwencja kryzysowa w sytuacji nagłej i wymagającej pilnego zaangażowania przez szkołę zespołu psychologów lub interwentów kryzysowych, jak na przykład nagła śmierć ucznia lub nauczyciela, wypadek, doświadczenie przemocy itp. (dotacje do 30 000 zł).
 4. Działania w szkołach zwiększające wiedzę i umiejętności nauczycieli oraz rodziców dzieci w zakresie dbania o dobrostan psychiczny, rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i możliwość wspierania dzieci (dotacje do 20 000 zł).

Statystyki dotyczące kondycji psychicznej młodzieży w Polsce od kilku lat są coraz bardziej przerażające. Według Raportu rzecznika Praw Dziecka z 2023 roku już 14% uczniów w Polsce wymaga znaczącej interwencji związanej z funkcjonowaniem psychicznym. Jest  to ok. 938 000 dzieci. Liczba śmierci samobójczych wśród nastolatków systematycznie rośnie. W 2023 roku prób samobójczych wśród młodzieży było już 2139 (Dane z Wojewódzkich Komend Policji).

Szkolni psychologowie i pedagodzy są obecnie przeciążeni pracą i osamotnieni. Są na pierwszej linii frontu pracy z dziećmi i sami potrzebują wsparcia aby móc służyć jak najlepiej uczniom. Dlatego też Fundacja uruchamia nabór do kolejnej nieodpłatnej grupy wsparcia. Grupa ma formułę superwizji. Spotkania będą odbywać się online raz w miesiącu i będą prowadzone przez doświadczonego psychologa superwizora.  

Program może być realizowany dzięki hojności darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Zbiórka na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie wciąż trwa. Jeżeli uważasz, że to ważny problem - pomóż i przekaż darowiznę. Fundacja Świętego Mikołaja zebrała już ponad 1 800 000 zł na program pomocy psychologicznej w 2024 roku, a zbiórka wciąż trwa i dołączają do niej kolejni darczyńcy. Program będzie realizowany we współpracy ze szkołami w całej Polsce, które przystąpią do współpracy z Fundacją.

 • Antonina Grządkowska
 • Fundacja Świętego Mikołaja
 • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
 • +48 791 793 021
 • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami