Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Pokolenie Z gotowe na wyzwania dzięki Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

Pokolenie Z gotowe na wyzwania dzięki Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja poszukuje młodych, zaangażowanych społecznie osób, które wezmą udział w Akademii Liderów w 2024 roku. Rekrutacja trwa od 1 marca do 7 kwietnia

Do udziału w Akademii zaproszone są młode osoby w wieku 16-20 lat, które chcą działaś społecznie i rozwijać swoje liderskie kompetencje. Aby wziąć udział w programie młoda osoba musi mieć pomysł na własny autorski projekt, który chce zrealizować między 1 sierpnia, a 30 listopada 2024 roku. Uczestnicy wezmą w lipcu udział w 10-dniowej szkole letniej z zaawansowanym szkoleniem o tym jak prowadzić projekty i współpracować z innymi, wsparcie indywidualnego tutora na czas realizacji projektu, roczne stypendium w wysokości 3000 zł oraz bezpłatny udział w 4-dniowej szkole zimowej.

Do Akademii można zgłosić się samemu lub w parze projektowej. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia, w terminie od 1 marca do 7 kwietnia 2024. Do formularza dołącza się rekomendację od osoby dorosłej, która może wesprzeć kandydaturę, na przykład wychowawcy, trenera, czy instruktora harcerskiego. Osoby, które przedstawią najciekawsze pomysły na działania, wezmą udział w rozmowach rekrutacyjnych online. W rezultacie zostanie wybranych 30 osób – autorów najciekawszych pomysłów na działanie, które wezmą udział w Akademii w 2024 roku.

Pokolenie Z żyje w świecie, który wydaje się pozbawiony sensu i celu, a jednocześnie, jak wynika z Raportu Debiutanci'23, młodzi Polacy wskazują na istotność wartości takich jak miłość, zdrowie, rodzina, przyjaźń, bezpieczeństwo, szacunek, wolność i spokój. Pomimo obaw przed dorosłością, które odczuwa 63% z nich, oraz niepokoju związanego z kondycją psychiczną, wyrażanego przez 38% respondentów, to właśnie te wartości stanowią dla nich priorytet, podobnie jak poszukiwanie spokoju, bezpieczeństwa i harmonijnego życia. Ponad połowa badanych, podkreśla znaczenie dobrych relacji z przyjaciółmi i rodziną, a 42% zwraca uwagę na dobrostan psychiczny. Natomiast około 1/5 respondentów znajduje się w poważnym kryzysie zdrowia psychicznego i potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Przebywanie w wirtualnej rzeczywistości, w której młodzi spędzają średnio 5 godzin i 36 minut dziennie, nauczyło pokolenie Z, że świat jest łatwo dostępny, rzeczywistość nie stawia im żadnych przeszkód, a natychmiastowe zaspokojenie potrzeb zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Mimo dostępu do wielu cyfrowych narzędzi, młodzi odczuwają coraz większe osamotnienie. Gen Z boryka się z wyzwaniami, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Badania oraz obserwacje naukowców potwierdzają, że depresja i samotność są coraz częstszymi problemami wśród młodzieży. Według raportu z badań przeprowadzonych przez CBOS, głównymi przyczynami depresji są nadmierny i długotrwały stres (68%), szybkie tempo życia, brak czasu wolnego oraz nadmiar pracy (56%), a także uczucie samotności i brak relacji z innymi ludźmi (57%).

W obliczu tych problemów istotne jest działanie na rzecz młodzieży oraz tworzenie takich warunków, które pozwolą młodym na rozwój w odpowiedzi do ich potrzeb. W tym kontekście Fundacja Świętego Mikołaja otwiera nabór do Akademii Liderów – sztandarowego programu, który od lat wspiera rozwój młodzieży i promuje aktywność społeczną. Akademia Liderów to inicjatywa, która stawia sobie za cel nie tylko rozwój kompetencji liderskich, ale także dbanie o dobrostan psychiczny uczestników wspierając ich umiejętności komunikacyjne, budowanie zdrowych więzi z rówieśnikami i nadawanie sensu swojego życia poprzez zaangażowanie się w ważne sprawy publiczne i pomoc potrzebującym.

Fundacja Świętego Mikołaja, organizator Akademii Liderów, wierzy w potencjał młodych ludzi i ich zdolność do zmiany świata na lepsze. Do tej pory, od 2016 roku w Akademii wzięło już udział 260 młodych aktywistów, którzy zrealizowali 184 projekty angażując do wspólnego działania kolejnych 1680 młodych wolontariuszy. Udział w programie jest bezpłatny, aby dać szansę młodym ludziom z różnych środowisk i lokalizacji na zdobycie praktycznej wiedzy, umożliwiającej rozwój własnych umiejętności i ciekawych pomysłów.

"Niezwykli w Akademii byli ludzie. Każdy uczestnik ma swoją pasję i gdy o niej opowiadali widać było jak błyszczą mu się oczy. Pierwszy raz z fascynacją słuchałem o polityce, historii czy muzyce. 10 dni minęło nadzwyczaj szybko w świetnej atmosferze, pełnej wzajemnego wsparcia i nadziei, że młodzi ludzie mogą zmieniać świat" – mówi uczestnik Akademii z zeszłego roku.

Program Akademii Liderów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej młodzieży, oferując im nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wsparcie emocjonalne i możliwość realizacji własnych pomysłów na zmianę otaczającego świata. Dzięki zaangażowaniu w działania społeczne, budowaniu relacji i pomoc innym, młodzi liderzy mają szansę nie tylko rozwijać się jako jednostki, ale także wpływać pozytywnie na swoje otoczenie.

„Współdziałanie, budowanie relacji oraz zaangażowanie we wspólne sprawy to kluczowe aspekty zdrowego rozwoju młodych ludzi w drodze do dorosłości. Fundacja Świętego Mikołaja od 25 lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Obserwujemy, że to właśnie wolontariat ma często najlepszą profilaktyczną funkcję.” – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

DANE:

RAPORT Nastolatki 3.0 RAPORT Z BADAŃ NASTOLATKI 3.0 (2021) - Raporty - NASK

RAPORT Debiutanci’23 Debiutanci ’23 - Raport wyborczy | Młodzi wyborcy (mlodziwyborcy.pl)

Raport CBOS Komunikat CBOS

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami