Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaja zamiast Blue Monday świętuje Dzień Dobrych Wiadomości

Fundacja Świętego Mikołaja zamiast Blue Monday świętuje Dzień Dobrych Wiadomości

To właśnie dziś wypada Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Blue Monday zwraca uwagę na stale nasilający się wzrost kryzysu w zakresie zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawdopodobnie dziś Internet zapełni się informacjami o tym najgorszym dniu w roku. I właśnie tego dnia Fundacja Świętego Mikołaja chce zwrócić uwagę, że wokół nas jest też mnóstwo powodów do uśmiechu i radości, dlatego zamiast Blue Monday świętuje Dzień Dobrych Wiadomości, by dzielić się pozytywnymi informacjami.

Na przykład dzięki akcji „Zobacz mnie! Pomóż!” i wielkim sercom Darczyńców i Słuchaczy Radia 357 fundacji udało się ustanowić nowy rekord grudniowych licytacji z Radiem 357. Na pomoc psychologiczną dla dzieci z Polski i z Ukrainy zebrano 1 886 530 zł. Dzięki temu kolejny raz fundacja otwiera na dużą skalę program pomocy psychologicznej. Będzie finansować terapię dla dzieci z niezamożnych rodzin, które potrzebują pilnej pomocy i nie mogą czekać na wizytę państwową. Sfinansuje też grupowe zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne i interwencyjne w szkołach, głównie w mniejszych i uboższych miejscowościach. Zorganizuje również wsparcie i superwizje dla szkolnych psychologów. To właśnie oni będąc najbliżej dzieci i młodzieży mogą najskuteczniej i najszybciej im pomóc. Roczne wsparcie psychologiczne otrzymają także dzieci z Ukrainy, które po wybuchu wojny schroniły się w Polsce i dzieci ze Świetlicy Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku.

Do akcji „Zobacz mnie! Pomóż!” dołączył niezastąpiony Redaktor Kuba Strzyczkowski, który poprowadził świąteczne licytacje, jak również Pan Wiktor Zborowski udzielający głosu Świętemu Mikołajowi. Dobro pomnożyła Fundacja PVE Dobra Energia, która podwoiła środki z trzech ostatnich licytacji. Operatorzy sieci komórkowych: Heyah, Orange, Play, Plus oraz T-Mobile zgodnie zrezygnowali z prowizji i zgodzili się przekazać cały dochód z charytatywnych SMSów na pomoc dzieciom i młodzieży. Wsparcie okazało też MUFU Creative House, firma Teleaudio DWA, firma AMS zajmująca się reklamą zewnętrzną i Allegro Charytatywni. 

Dobrych wiadomości i pozytywnych komunikatów na świecie jest wiele, trzeba tylko zacząć o nich mówić. Dzielenie się dobrymi informacjami może zmienić świat na lepszy.  Nie dajmy się przekonaniom i przekujmy ten teoretycznie najgorszy dzień w roku w jeden  z najlepszych. Zamiast przekazywania sobie smutnych treści skupmy się i zachęcajmy innych  do pozytywnych myśli i działań. Zapraszamy do przyłączania się do nas i szukania  wokół siebie dobra. -  mówi Jola Górska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Fundacja przyznała też rekordową liczbę 341 stypendiów św. Mikołaja utalentowanym  i zaangażowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. W sumie na stypendia fundacja przekaże w tym roku 963 950 zł. Stypendia św. Mikołaja trafią do dzieci od 5 klasy szkoły podstawowej, aż do matury. Pozwolą one zdolnym uczniom rozwijać skrzydła i zainwestować w rozwój zainteresowań. Otrzymają je dzieci, które mają już pierwsze osiągnięcia z zakresu nauki, sportu, sztuki i angażują się społecznie na rzecz szkoły, harcerstwa czy społeczności lokalnej. Stypendia trafią do 212 dziewczynek i 129 chłopców. Są to dzieci wychowujące się  w rodzinach, w których brakuje środków finansowych niezbędnych do inwestowania w pasje  i talenty najmłodszych. Wśród nich jest bardzo dużo osób z rodzin wielodzietnych lub takich, w których jest tylko jeden rodzic. Wielu stypendystów wychowuje się także w rodzinach, które dotyka choroba lub niepełnosprawność. Program Stypendia św. Mikołaja działa od 2010 roku. Dotychczas fundacja przyznała kilka tysięcy stypendiów, współpracując na stałe z ponad 300 szkołami z całej Polski.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 1998 roku pomaga dzieciom w potrzebie. Specjalizuje się w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Od 2010 roku fundacja prowadzi ogólnopolski program stypendialny dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin we współpracy z ponad 300 szkołami z całego kraju oraz program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Wspiera i szkoli młodzież na lokalnych liderów w ramach projektu Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. W czasie pandemii fundacja przekazywała uczniom w najtrudniejszej sytuacji komputery do nauki zdalnej. Od 2018 roku nieustannie wspiera dzieci z Aleppo w Syrii,  a od 2019 roku – dzieci z Ukrainy. Każdego roku Fundacja Świętego Mikołaja wspiera setki dzieci, by mogły rozwijać swoje talenty i uczyć się tego, o czym marzą.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Jola Górska
  • Koordynatorka ds. fundraisingu i komunikacji
  • jola.gorska@mikolaj.org.pl
  • +48 577 777 640
  • Fundacja Świętego Mikołaja