Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Międzynarodowy Dzień Młodzieży okazją do wsparcia młodych liderów

Międzynarodowy Dzień Młodzieży okazją do wsparcia młodych liderów

12 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Z tej okazji Fundacja Świętego Mikołaja chce przypomnieć, jak ważne są działania młodych liderów dla społeczności lokalnych. Osoby, które chcą nauczyć się prowadzić własne projekty i zmieniać otaczający je świat na lepsze mogą wziąć udział w programach rozwojowych fundacji.

Uaktywnienie młodych, zachęcenie do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wymiana poglądów, czy przedstawienie władzom pomysłów dotyczących rozwiązywania kwestii młodzieży w danym kraju to jedne z najważniejszych celów, jakie przyświecają projektom.

Od 2015 roku Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi program rozwojowy Akademia Liderów dedykowany osobom, które chcą nauczyć się prowadzić własne projekty i zmieniać otaczający świat. Młodzież w wieku 16 – 20 lat, która chce wziąć udział w procesie rekrutacyjnym może zgłosić pomysły na projekty społeczne w swojej  najbliższej okolicy. Uczestnicy biorąc udział w szkole letniej i zimowej, otrzymują wsparcie tutora oraz całoroczne stypendium. Podczas wyjazdów nabywają praktyczne umiejętności prowadzenia projektów i zarządzania zespołem wolontariuszy. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy i tutorzy. Specjaliści szkolą młodych, jak stawiać realne do osiągnięcia cele, jak pozyskiwać fundusze na ich realizacje, jak skutecznie negocjować i jak budować partnerstwa. Trenerzy przekazują też tajniki wystąpień publicznych i ewaluowania działań. Specyfiką Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja jest bliska relacja pomiędzy mentorami i uczestnikami, która rodzi się podczas intensywnej pracy w Szkole Letniej, a która następnie podtrzymywana jest na etapie realizowania projektu.

Udział w programie często bywa dla młodych ludzi przełomowym doświadczeniem:

Akademia Liderów zupełnie zmieniła moje życie. Stałam się pewniejsza siebie. Zaczęłam dostrzegać moje mocne i słabe strony. Nawiązałam niesamowite relacje i czułam się jak w domu. Nigdy nie miałam też tak realnie uczących szkoleń. Jeden z najlepszych momentów w moim życiu.

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi również program stypendialny. W programie Stypendia Św. Mikołaja współpracuje ze szkołami w całej Polsce. W roku szkolnym 2021/22 przeprowadzono dla 30 szkół akcję Granie w Pomaganie. To program dedykowany szkolnym klubom wolontariatu. Dzięki atrakcyjnie przygotowanym materiałom młodzi wolontariusze pod okiem koordynatorów prowadzeni byli przez kolejne etapy przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji projektów społecznych i charytatywnych w szkołach. Przez kilka tygodni spotykali się w dziesięcioosobowych grupach, aby poznawać swoje mocne strony, rozdzielać między siebie role w zespole, przyglądać się rzeczywistości wokół siebie i szukać pomysłów na jej zmienianie. Razem też przygotowali charytatywne wydarzenia takie jak festiwal talentów, koncert charytatywny, dzień sportu czy noc planszówek, na które zaprosili społeczność szkolną. W wielu szkołach Granie w Pomaganie odegrało dużą rolę we wspieraniu więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami i dyrekcją.

Wolontariat jest świetnym doświadczeniem, żeby uczniowie zobaczyli, że nie wszystkim dzieje się dobrze, że są osoby, które potrzebują pomocy. Dostrzeżenie, że są wśród nas różni ludzie, różne problemy i to spotkanie się dzieci z tą różnorodnością jest bardzo dla uczniów rozwijające. Rodzice często chcą dzieci chronić i nie pokazują im tej trudniejszej części życia. Wolontariat uczy empatii, współpracy, a także pokazuje, że warto doceniać to, co życie dobrego nam przynosi. – wyjaśnia Pan Łukasz, koordynator szkolnego koła wolontariat ze szkoły w Trzemesznie.

Wiosną 2022 roku Fundacja Świętego Mikołaja uruchomiła program Pomocy psychologicznej dla szkół. Szkoły należące do programu Stypendia Św. Mikołaja przeprowadziły dzięki niemu szeroki wachlarz działań terapeutycznych oraz profilaktycznych dla swoich uczniów. Łącznie działaniami terapeutycznymi i profilaktycznymi objęto do tej pory 9200 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie udziela wsparcia w finansowaniu indywidualnej terapii dzieciom i młodzieży. Już ponad czterdziestu uczniów skorzystało z pomocy i uzyskało dostęp do leczenia dzięki dofinansowaniu konsultacji i terapii psychologicznej bądź psychiatrycznej.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży jest świetną okazją, aby pokazać wsparcie dla młodych ludzi, którzy chcą realizować swoje autorskie projekty społeczne, historyczne lub na rzecz środowiska naturalnego. Wspólnie z nami zapraszamy do wspierania programu Akademii Liderów i Pomocy psychologicznej. Można to zrobić jako indywidualny darczyńca na stronie www.mikolaj.org.pl. – mówi Jola Górska z Fundacji Świętego Mikołaja.   

Od półtora roku dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja Kuba z małej miejscowości w województwie łódzkim i jego rodzina stopniowo odzyskują nadzieję na powrót do dobrostanu psychicznego. Kuba zmagał się z zaburzeniami lękowymi, które negatywnie wpływały na funkcjonowanie w szkole, a nawet zdrowie fizyczne. Konieczne było podjęcie terapii. Jednocześnie tata Kuby poważnie zachorował, a choroba uniemożliwiła mu pracę zarobkową. Terapia zaczęła być w tej sytuacji obciążeniem finansowym. Dzięki programowi pomocy psychologicznej Kuba nadal uczestniczy w terapii.

Mama Kuby napisała do Fundacji: Jestem matką nastolatka, który od najmłodszych lat zmagał się z trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w skupieniu. Przez długie lata obserwowałam, jak moje dziecko cierpi z powodu lęków i niewłaściwie funkcjonującej uwagi. Jego codzienne zmagania z coraz większym poczuciem beznadziejności i izolacji napawały mnie smutkiem i bezradnością. Jednakże, w momencie, gdy nasza droga przecięła się z Fundacją, nasze życie nabrało nowego znaczenia. Fundacja nie tylko zrozumiała nasze problemy, ale również podjęła konkretną akcję. Dzięki ich hojności i zrozumieniu, nasz syn otrzymał szansę na psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz diagnozę ADHD. Ta pomoc była dla nas niezwykle ważna. Nie tylko pozwoliła nam zrozumieć korzenie tych trudności, ale również zapewniła nam narzędzia i umiejętności potrzebne do radzenia sobie z nimi. Wszystko to nie byłoby możliwe bez wsparcia i ufundowania ze strony hojnych darczyńców.

Aktualne dane dotyczące pogłębiającego się kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży są niepokojące . Według danych policji, w ciągu ostatnich pięciu lat o 9% wzrosła liczba osób do 18 roku życia, które popełniły samobójstwo, a liczba prób samobójczych wzrosła aż o 51%. W 2022 roku padł tragiczny rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. W tym czasie życie próbowało sobie odebrać aż 2037 młodych osób. Według komunikatu CBOS 4/2023 średnia wartość wskaźnika samopoczucia psychicznego w grupie uczniów i studentów jest znacznie niższa niż przeciętnie. Młodzi ludzie należą do najczęściej deklarujących częste i bardzo częste doznawanie takich uczuć jak: zdenerwowanie, rozdrażnienie (50%), bezradność (44%), wściekłość (30%), a ponadto częściej niż wszystkie inne analizowane grupy wiekowe czuli się w minionym roku zniechęceni, znużeni (70% z nich wielokrotnie), nieszczęśliwi (46%) oraz mieli myśli samobójcze (8%). Wśród źródeł postępującego kryzysu Polacy widzą braki w polskich szkołach. W badaniu CBOS 2/2023 zapytani o problemy polskiej szkoły ponad połowa badanych (56%) jest zdania, że szkoły nie uczą radzenia sobie z problemami, jakie niesie współczesne życie. Wśród problemów polskich szkół Polacy wymieniają przemoc wśród uczniów i inne problemy wychowawcze (27% badanych) i niewystarczające wsparcie psychologiczne dla uczniów (24% badanych).

W ramach programu Fundacja Świętego Mikołaja zaproponowała także psychologom i pedagogom szkolnym uczestniczenie w dwóch cyklach zamkniętej grupy wsparcia,  w której mieli możliwość superwizować swoją pracę pod okiem ekspertów. Beneficjentami grupy wsparcia dla nauczycieli są także dzieci, bo wsparty nauczyciel to wsparty uczeń.

  • Jola Górska
  • Koordynatorka ds. fundraisingu i komunikacji
  • jola.gorska@mikolaj.org.pl
  • +48 577 777 640
  • Fundacja Świętego Mikołaja