Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Dzięki Przystaniom Świętego Mikołaja Fundacja zapewnia dzieciom wakacje pełne radości

Dzięki Przystaniom Świętego Mikołaja Fundacja zapewnia dzieciom wakacje pełne radości

Podopieczni Fundacji Świętego Mikołaja dojrzewają w czasie pełnym niepewności  i niepokoju. Pandemia, wojna w Ukrainie oraz ich skutki społeczne i ekonomiczne sprawiają, że młodzi ludzie są pełni lęku i obaw. Fundacja Świętego Mikołaja stara się zapewnić im wakacje, podczas których będą mogli doświadczyć choć trochę beztroskiego dzieciństwa.

W okresie letnim Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu „Przystanie Świętego Mikołaja” dzięki wsparciu Partnerów i Darczyńców zapewnia dzieciom i młodzieży z Polski i z Ukrainy wycieczki i wakacyjne przygody. Dodatkowo Świetlica Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku otwarta przez fundację w grudniu 2022 roku na czas wakacji zmieniła zasady swojego działania. W lipcu dla najmłodszych zorganizowano sześć turnusów półkolonii dla łącznie ponad 300 dzieci.


W Przystani Świętego Mikołaja w Szczecińskim Klubie Sportowym organizowane są warsztaty sportowe z elementami tenisa ziemnego. Do udziału w nich nie potrzebna jest umiejętność gry, najważniejsza jest chęć zabawy, uczenia się i odkrywania nowych pasji. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy z odpowiednimi uprawnieniami. W ramach warsztatów odbędzie się również Mini Olimpiada. W planach są także wspólne wyjścia do kina, czy warsztaty robienia pizzy. Codziennie, dzieci i młodzież będą brały udział w treningu mentalnym, którego celem jest wzmocnienie samooceny i wiary w siebie, zapewnienie o bezpieczeństwie, nauka panowania nad emocjami i ćwiczenie sposobów koncentracji, czy wydobywania z pamięci dobrych wspomnień.

Mamy połowę wakacji, cały czas marzymy o tym, aby nasi podopieczni mogli choć przez chwilę zapomnieć o codziennych troskach i nacieszyć się czasem spędzonym z rówieśnikami. Zależy nam, by wzmocnić i odbudować poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, radości życia, akceptacji i kontakty społeczne. Każdego z Państwa zachęcamy do wspierania naszych podopiecznych. Na stronie www.mikolaj.org.pl prowadzimy zbiórkę, dzięki której możemy ufundować półkolonie dla dzieci z naszej świetlicy w Iwano-Frankiwsku. – mówi Jola Górska z Fundacji Świętego Mikołaja.

W Przystani w Oddziale Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” organizowany jest obóz edukacyjno-wypoczynkowy w Żelistrzewie koło Pucka, z programem kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz programem adaptacyjnym dla najmłodszych i wyjeżdżających po raz pierwszy.  To szansa na rozwijanie pasji i zamiłowań, kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, czy budowanie odporności emocjonalnej w trudnych sytuacjach. To również nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i kształtowanie umiejętności społecznych, szczególnie współpracy w grupie. Celem wyjazdu dla dzieci z Polski i z Ukrainy jest też nauka języka i co bardzo ważne wsparcie psychologiczne oraz rówieśnicze dla dzieci, które wymagają pomocy w obszarze zdrowia psychicznego.

Fundacja „Czas Na Nas” z Żórawiny w lipcu zorganizowała półkolonie letnie, które miały zintegrować dzieci z Ukrainy z dziećmi z Polski, zamieszkującymi teren gminy. Dzięki takiej aktywności, uczestnicy kreatywnie i aktywnie spędzali czas, rozwijali zainteresowania, nawiązywali nowe kontakty, a także zgłębili lokalną historię i kulturę. W czasie półkolonii odbyły się zajęcia rekreacyjne, sportowe i plastyczne. Były też wycieczki krajoznawcze, wyjście do aquaparku czy wyjście do parku rozrywki. W czasie turnusu dzieci otrzymały wsparcie psychologiczne.


W Świetlicy w Iwano-Frankiwsku w ramach półkolonii pod opieką psychologów, wychowawców i wolontariuszy odbywały się zajęcia terapeutyczne i psychologiczne. Pomogły one w integracji grupy, wzmocnieniu poczucia wspólnoty, przepracowaniu wewnętrznych problemów, takich jak brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości i innych, których doświadczają dzieci z powodu trudnych okoliczności życiowych, w jakich się znalazły. Uczestnicy wzięli również udział w całodziennej wycieczce poza miasto, w warsztatach z arteterapii i treningach sportowych. W sierpniu planowane są kolejne aktywności, między innymi wycieczka.

Wakacje to wspaniała i najbardziej wyczekiwana część roku przez nas wszystkich. Dużo radości, wolnego czasu, piękna pogoda, a także mnóstwo odpoczynku. To też wyjazdy pełne atrakcji i przygód. Dzięki Fundacji Świętego Mikołaja dzieci dotknięte trudnymi doświadczeniami mają szansę doświadczyć beztroskiego dzieciństwa.

  • Jola Górska
  • Koordynatorka ds. fundraisingu i komunikacji
  • jola.gorska@mikolaj.org.pl
  • +48 577 777 640
  • Fundacja Świętego Mikołaja