Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Ostatni dzwonek, aby się zgłosić. Bezpłatny program rozwojowy ze stypendium dla młodzieży chcącej działać dla swoich społeczności

Ostatni dzwonek, aby się zgłosić. Bezpłatny program rozwojowy ze stypendium dla młodzieży chcącej działać dla swoich społeczności

Do 2 kwietnia 2023 roku, młodzi ludzie w wieku 16-20 lat mogą zgłosić swoją kandydaturę do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Trwa ostatni tydzień rekrutacji do bezpłatnego programu rozwojowego dla młodzieży, która chciałaby ze wsparciem fundacji rozwijać swoje liderskie kompetencje i działać społecznie.

Aby wziąć udział w Akademii Liderów Fundacji Świętego należy wymyślić swój własny projekt, który chce się zrealizować między 1 sierpnia a 30 listopada. Do Akademii można zgłosić się samemu lub w parze projektowej. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia. Do formularza  dołącza się rekomendację od osoby dorosłej, która może wesprzeć kandydaturę na przykład wychowawcy, trenera, instruktora harcerskiego.  Osoby, które przedstawią najciekawsze pomysły na działania wezmą udział w rozmowach rekrutacyjnych online z koordynatorami Akademii. W rezultacie zostanie wybranych 30 osób – autorów najciekawszych pomysłów na działanie, które wezmą udział w Akademii w 2023 r

Nasz bezpłatny program rozwojowy adresujemy do młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą nauczyć się działać metodą projektową, dowiedzieć jak m.in. gromadzić rówieśników wokół ważnych spraw, jak przewodzić zespołowi, dobrze planować i zarządzać oraz jak mądrze współpracować. Tego wszystkiego uczymy młodych aktywistów podczas realizacji programu Akademii Liderów, aby mogli zrealizować swoje pierwsze autorskie projekty. Młodzież otrzymuje od nas wsparcie w ramach indywidualnego tutoringu i dedykowane całoroczne stypendium. – wyjaśnia Antonina Grządkowska z  Fundacji Świętego Mikołaja.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to wszechstronny, bezpłatny program rozwojowy dla młodzieży w Polsce. Składa się z kilku istotnych elementów: szkoły letniej młodych liderów prowadzonej w formie 10 dniowego szkolenia i warsztatów (lipiec 2023), realizacji autorskiego projektu pod okiem indywidualnego tutora (sierpień - listopad 2023), szkoły zimowej młodych liderów (grudzień 2023) oraz stypendium przez cały rok szkolny 2023/2024 w wysokości 300 zł miesięcznie.

Zgłaszane przez kandydatów pomysły w ramach rekrutacji do Akademii mogą być bardzo różne. Można zgłaszać projekty zarówno w obszarze historycznym, dotyczące na przykład pielęgnowania pamięci i tożsamości narodowej czy upamiętnienia wybitnych Polaków lub ważnych postaci dla lokalnej społeczności. Można również zaproponować projekty w obszarze społecznym, na przykład promujący wolontariat, działania charytatywne czy budujący więzi międzypokoleniowe lub na rzecz środowiska naturalnego. Liczy się chęć do działania, którą można przekuć w wartościowy projekt na rzecz lokalnej społeczności, aby ją wzmocnić, integrować i rozwijać.

Akademia Liderów jest po to, żeby pomóc młodzieży, która chce coś zrobić, ale być może szuka jeszcze swojej drogi, żeby ją odkryła i wzięła sprawy w swoje ręce. Na zgłoszenia do naszego bezpłatnego programu rozwojowego dla młodych ludzi połączonego ze stypendium czekamy do 2 kwietnia do samej północy. – mówi Antonina Grządkowska z  Fundacji Świętego Mikołaja.

Więcej informacji o bezpłatnym programie Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja na stronie: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-akademii-liderow-2023/

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami