Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Wystawa współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego w Warszawie już otwarta

Wystawa współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego w Warszawie już otwarta

Wieczorem 27 lutego w podziemiach katedry św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie setki osób zjawiły się na wernisażu obrazów Jezusa Miłosiernego namalowanych według wizji św. siostry Faustyny. Wierni diecezji warszawsko-praskiej po raz pierwszy mogli zobaczyć obrazy, które powstały w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”. Aż siedem z dziesięciu prezentowanych na wystawie dzieł trafi do świątyń na Pradze. Wystawa potrwa do 2 kwietnia 2023 r.

Zgromadzonych gości przywitał kurator wystawy, pomysłodawca przedsięwzięcia i prezes Fundacji Świętego Mikołaja – Dariusz Karłowicz: „Fakt, że istnieje już utrwalona praktyka wykonywania obrazu, a otaczająca nas kultura coraz bardziej się sekularyzuje oraz to, że sztuka sakralna w Polsce - poza szlachetnymi wyjątkami - nie istnieje, sprawia, że wyzwanie, przed którym stanęli nasi malarze, okazało się jeszcze trudniejsze. Największym wyzwaniem, przed jakim stanąć może artysta jest uchwycenie nieskończoności, próba opowiedzenia w formie artystycznej tego, czego słowami i obrazami tak naprawdę opowiedzieć się nie da. Za odwagę podjęcia tego niezwykle trudnego wyzwania i za bardzo głębokie, artystyczne odpowiedzi z całego serca artystom dziękuję”.

Głos zabrał również uczestniczący w projekcie ks. prof. Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej: „Chrześcijaństwo i sztuka spotykają się na wielu płaszczyznach, łączy je cześć dla prawdy, wolności, piękna i zachwyt nad Bożą epifanią. Kultura pozbawiona transcendencji staje się pusta, a chrześcijaństwo bez kultury – nieme. Dlatego należy starać się ze wszystkich sił, by do rozłąki kultury i chrześcijaństwa nigdy nie doszło”.

Ekspozycja prezentuje dziesięć nowych wizerunków Jezusa Miłosiernego autorstwa Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Wincentego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bogny Podbielskiej, Beaty Stankiewicz i Artura Wąsowskiego. Warszawa to drugie miasto, w którym zagości wystawa, pierwszym był Kraków, gdzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Obrazy zostały wykonane według wizji zawartych w „Dzienniczku” św. Faustyny Kowalskiej. Malarze pracowali tak jakby Święta zwróciła się z zamówieniem obrazu bezpośrednio do nich. W przygotowaniu merytorycznym artystów uczestniczyli teolodzy, językoznawcy, historycy sztuki i filozofowie.

Prace powstały dzięki hojności prywatnych mecenasów sztuki, na specjalne zamówienie organizatorów projektu „Namalować katolicyzm od nowa” - Fundacji Świętego Mikołaja, Teologii Politycznej oraz Instytutu Kultury św. Jana Pawła II z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Celem akcji jest ożywienie sztuki sakralnej przez powrót do Kościoła obrazów wysokiej klasy artystycznej, wyrażonych współczesnym językiem malarskim oraz odnowienie mecenatu takiej sztuki.

Wystawę można zobaczyć do 2 kwietnia w podziemiach Katedry diecezji warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana, przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie. Od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00, w niedziele od 8:00 do 21:30.


Pierwsza odsłona projektu „Namalować katolicyzm od nowa”

„Każesz malować obraz swój” [Dz. 1][1]

Wystawiane prace nie są kopią istniejących obrazów. To odpowiedź, której współcześni malarze udzielają  na nakaz malowania wizerunku Miłosierdzia Bożego, który św. siostra Faustyna otrzymała od objawiającego się jej Chrystusa” mówi Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, pomysłodawca przedsięwzięcia i kurator wystawy. „Idziemy śladami ks. Sopoćki, który już po śmierci św. siostry Faustyny składał zamówienia u malarzy, poszukując najpiękniejszej wersji obrazu Jezusa Miłosiernego (…). W projekcie «Namalować katolicyzm od nowa» podeszliśmy do zamówienia nowych obrazów Miłosierdzia Bożego bardzo poważnie. W przygotowaniu artystów do tego arcytrudnego zadania wzięli udział znawcy tematyki Bożego Miłosierdzia – teolodzy, filozofowie i historycy sztuki. Przewodnikiem po «Dzienniczku» św. Faustyny była wybitna znawczyni tekstu dr Izabela Rutkowska, która starannie zrekonstruowała Panajezusowy obstalunek tego niezwykłego obrazu. Bardzo bogatą historię realizacji tematu i spory toczące się wokół różnych efektów tego zamówienia zbadała teolog i historyk sztuki dr Dorota Lekka. Swoją wiedzą wspierał nas również filozof ks. prof. Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej” powiedział Dariusz Karłowicz

Malowanie Jezusa

Ignacy Czwartos, współtwórca Stowarzyszenia Otwarta Pracownia, na pytanie o to dlaczego namalował Jezusa odpowiada: „Myślę, że ja Go maluję od zawsze. Malarstwo abstrakcyjne, którym się param, wymaga skupienia i modlitwy. Często myślałem o Chrystusie. To zadanie, by namalować od nowa obraz Miłosierdzia Bożego, jest połączeniem malarstwa abstrakcyjnego, duchowego z figuracją. Całe życie się przygotowywałem do tego obrazu” – dodał.

„Chciałam namalować Jezusa. Spełniło się moje marzenie. Opatrzność, mam nadzieję, miała w tym swój udział. Od dzieciństwa interesowałam się postacią św. siostry Faustyny i tym objawieniem. Czytałam kilka razy «Dzienniczek». Tam było źródło życia, źródło nadziei (…). Wskazówki są proste, a im prościej, tym mocniej trzeba się trzymać wytycznych. Okazuje się jednak, że wewnątrz rygoru jest olbrzymia przestrzeń wolności, a myślę, że z tego sobie malarze nie zdają sprawy. Mimo wielkiej odpowiedzialności i ścisłości teologicznej, Bóg daje swobodę” – mówiła Bogna Podbielska, warszawska artystka, w trakcie prac nad wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Jakie jest Jego Oblicze? Miałem w telefonie chyba ze 100 różnych portretów Jezusa. Dążyłem do tego, aby obecność postaci Chrystusa była bezpośrednia i wydaje mi się, że udało się osiągnąć tę bliskość. Natomiast prawdziwą próbą dla obrazu jest odbiór osób, które przychodzą do kościoła ze swoimi problemami i chcą się przed nim modlić” - mówił Wojciech Głogowski w trakcie prac nad obrazem.

Projekt „Namalować katolicyzm od nowa”

Wizerunki Jezusa Miłosiernego powstały w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”, którego celem jest ożywienie sztuki sakralnej przez powrót do kościoła obrazów wysokiej klasy artystycznej, wyrażonych współczesnym językiem malarskim oraz odnowienie mecenatu takiej sztuki.

Zachodnia sztuka sakralna umiera. W języku współczesnej kultury coraz częściej brakuje obrazów i słów zdolnych opowiedzieć, ba, choćby odnieść się do historii śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dobra Nowina nieprzetłumaczona na język kultury XXI wieku coraz częściej staje się niema lub niezrozumiała. To poważny problem – ale i wielkie wyzwanie” – wyjaśnia Dariusz Karłowicz. „Wyrażenie nauki Chrystusa językiem kolejnego pokolenia jest obowiązkiem tych, którzy mają przekazać światu Prawdę. To rodzaj naszej współpracy w dziele Wcielenia. Dla chrześcijaństwa kultura nie jest luksusem, ale powietrzem, którym oddycha. Zaczynamy od arcytematu, od centrum chrześcijańskiego życia i od centrum religijności naszych czasów, od obrazu Miłosierdzia Bożego” – dodał.

Projekt „Namalować katolicyzm od nowa” jest realizowany dzięki prywatnym mecenasom sztuki - Danucie i Krzysztofowi Domareckim, Jolancie Domańskiej-Gruszce i Mirosławowi Gruszce, Wojciechowi Piaseckiemu, Dorocie i Tomaszowi Zdziebkowskim. Wśród dobroczyńców wystawy wspomniani zostali również gospodarze i patroni z Diecezji Warszawsko-Praskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bp Romualda Kamińskiego i bp Jacka Grzybowskiego.

Następne 20 lat

„Rzecz nie kończy się tylko na namalowaniu dziesięciu obrazów (…). To wydarzenie jest w naszych marzeniach pierwszym krokiem ku znacznie większemu przedsięwzięciu, które rozplanowaliśmy na 21 lat. Będziemy przez kolejne lata malować każdego roku inny temat z 20 tajemnic różańca. Już teraz trwają prace nad kolejną odsłoną projektu, której tematem jest «Zwiastowanie»– zdradza Karłowicz.

WYSTAWA WSPÓŁCZESNYCH OBRAZÓW JEZUSA MIŁOSIERNEGO

GDZIE? / Podziemia Katedry diecezji warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana, przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie.

DO KIEDY? / do 2 kwietnia 2023 roku. 

W JAKICH GODZINACH? Poniedziałek-sobota 12:00-20:00, niedziela 8:00-21:30

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji na www.teologiapolityczna.pl oraz LetsPaintCatholicismAgain.com

[1] Cytat pochodzi z wydania: Święta s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006. Skrót odnosi się do pierwszych liter Dzienniczka oraz liczby oznaczającej numer akapitu wyznaczony przez wydawnictwo (zarówno Marianów, jak i to Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik).