Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Zdaniem 83% Polaków stypendium może zmienić życie dziecka.Wyniki badania

Zdaniem 83% Polaków stypendium może zmienić życie dziecka.Wyniki badania

Jak wynika z badania zrealizowanego przez IMAS International na prośbę Fundacji Świętego Mikołaja, aż 75% Polaków uważa, że dzieci z niezamożnych rodzin mają utrudniony dostęp do rozwijania swoich talentów i pasji. Jedną z głównych szans na poprawę tej sytuacji są stypendia, dlatego tak istotne są programy stypendialne wyrównujące nierówności i pozwalające na lepszą przyszłość dzieci w gorszej sytuacji finansowej.

Według 83% respondentów badania inflacja i rosnące ceny mają znaczący wpływ na rozwój zainteresowań i talentów dzieci z niezamożnych domów. W rodzinach nawet o średnich dochodach wydatki związane z rozwojem dzieci, to często te pierwsze, które trzeba obecnie ograniczyć, aby spiąć rodzinny budżet. Fundacja Świętego Mikołaja, która obserwuje pogarszającą się sytuację finansową polskich rodzin, a w konsekwencji rosnące nierówności edukacyjne, inwestuje czas i środki w rozwój ogólnopolskiego programu stypendialnego dla potrzebujących pomocy finansowej uczniów.

Fundacja Świętego Mikołaja jest przekonana od wielu lat, że stypendia mogą być efektywnym wsparciem w wyrównaniu nierówności edukacyjnych wynikających z sytuacji materialnej danej rodziny. Próbuje więc w polskich szkołach zaszczepiać ideę solidarnego pomagania dzieciom, które mają trudniejszy start. Od 2010 roku Fundacja prowadzi we współpracy ze szkołami w całej Polsce program Stypendia św. Mikołaja dedykowany zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Każda polska szkoła może dołączyć do programu i razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomóc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej rozwinąć skrzydła i spełniać marzenia związane ze edukacją, pasją i zainteresowaniami.

Potwierdzeniem, że warto angażować się w rozwój programu stypendialnego jest nie tylko rosnąca liczba szkół, które ze względu na swoich uczniów chcą do niego dołączyć, ale także wypowiedzi dzieci – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja:

Po śmierci mojego taty, mama sama zajmuje się moim wychowaniem. Bez dodatkowego wsparcia musiałabym zrezygnować z mojej pasji, którą jest taniec. Od najmłodszych lat brałam udział w zajęciach baletowych.” – Ola z Ostrowa Wielkopolskiego

„Gdyby nie stypendium rodzice nie mogliby opłacić moich zajęć z języka angielskiego. Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczają na leczenie mojej niepełnosprawnej siostry. Nauka języka jest dla mnie ważna, bo w przyszłości chciałbym zostać inżynierem kosmicznym. Otrzymanie stypendium zmobilizowało mnie do jeszcze cięższej pracy i nauki. ” – Karol z Ostrowi Mazowieckiej

Czuję ogromną wdzięczność. Dzięki stypendium mogłam posmakować normalnego, nastoletniego życia. Otrzymane stypendium pozwoliło mi "nie odstawać" od rówieśników. Mogłam w końcu bez problemu kupić bilety autobusowe, aby dojechać do szkoły.” – Milena z Konina

W Polsce aż 333 000 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Kolejne 994 000 dzieci dotyka problem tzw. ubóstwa relatywnego, jak wynika z danych opublikowanych kilka miesięcy temu w raporcie Poverty Watch 2022: Ubóstwo w Polsce, przygotowanym przez EAPN (European Anti Poverty Network). [2]

Eksperci prognozują, że w 2023 roku liczba dzieci żyjących w biedzie wzrośnie. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać zdolne dzieci, którym wyłącznie sytuacja materialna uniemożliwia rozwój. Fundacja Świętego Mikołaja łączy osoby, którym los dzieci nie jest obojętny i tych, którzy chcą mądrze je wspierać dając szansę na lepszą przyszłość.

Budujemy sieć solidarnych szkół, a więc takich które chcą poprzez stypendia pomagać swoim uczniom. Prowadzony przez nas program jest jedynym w Polsce narzędziem do budowania trwałych mechanizmów pomocy zdolnym dzieciom z rodzin niezamożnych. W obliczu szalejącej inflacji i pogarszaniu się sytuacji dzieci, solidarność jest tym czego potrzebujemy najbardziej.” – podsumowuje Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

Stypendia św. Mikołaja trafiają do zdolnych i zaangażowanych społecznie dzieci z niezamożnych rodzin. Program prowadzony jest w ścisłej współpracy ze szkołami w całej Polsce. Stypendia św. Mikołaja zmieniają życie dzieci, ale także wspierają budowanie kultury solidarności w polskich szkołach, rozwijają wolontariat młodzieżowy i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Do programu stypendialnego realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja już od kilkunastu lat, może w dowolnym momencie dołączyć każda polska szkoła. Od fundacji otrzyma wówczas kompletne i sprawdzone narzędzie do prowadzenia lokalnie programu stypendialnego, wsparcie finansowe, merytoryczne i formalne. Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera od szkół żadnych opłat, ani prowizji. 

Od początku prowadzenia programu Fundacja Świętego Mikołaja przekazała już 3430 stypendiów zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin przeznaczając na ten cel ponad 5 285 000 mln złotych.

[1] W materiale prasowym wykorzystano dane z sondażu zrealizowanego przez IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej na prośbę Fundacji Świętego Mikołaja w dniu 28 listopada 2022 roku na reprezentatywnej próbce 1008 Polaków.

[2] Poverty Watch 2022, EAPN Polska, https://www.eapn.org.pl/poverty-watch/

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami