Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Uczestnicy szkoły zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja z wizytą w Warszawie podsumowującą młodzieżowe projekty społeczne

Uczestnicy szkoły zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja z wizytą w Warszawie podsumowującą młodzieżowe projekty społeczne

29 młodych społeczników z całej Polski spotka się w Warszawie 15-18 grudnia br., aby podsumować swoje pierwsze autorskie projekty w ramach szkoły zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Młodzi brali udział w zaawansowanym szkoleniu liderskim latem zorganizowanym przez fundację, a następnie przez kolejne miesiące w swoich miejscowościach prowadzili własne działania na rzecz dobra wspólnego, osób potrzebujących, środowiska naturalnego lub aby próbować rozwiązać ważny problem społeczny. Teraz będą mieli okazję spotkać się w Warszawie, aby pod opieką fundacji i z wybranymi ekspertami podsumować wykonaną pracę.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to program dla aktywnej młodzieży, w którym chodzi o wymyślenie autorskiego projektu historycznego, społecznego lub obywatelskiego, rozwijającego lokalną społeczność. Autorzy najciekawszych pomysłów biorą udział w kilkuetapowym szkoleniu, realizują własny pomysł na działanie w swojej miejscowości pod opieką tutora i otrzymują roczne stypendium. Udział w programie jest bezpłatny, aby dać szansę młodym ludziom z różnych środowisk i regionów Polski na zdobycie praktycznej wiedzy, rozwój własnych umiejętności oraz ciekawych pomysłów.

Wśród tegorocznych projektów jest między innymi projekt „First Step” – Julki i Jowity, którym na sercu leży zbyt duża konsumpcja i konsekwencje, jakie niesie to dla środowiska i funkcjonowania ludzi. Dziewczyny stworzyły własną grę planszową i autorskie warsztaty dla uczniów szkół podstawowych o bardziej ekologicznym i oszczędnym życiu. Szymon z Piotrkowa chce wspierać mocne więzi w rodzinach, umiejętność komunikacji pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Zorganizował razem z zespołem wolontariuszy duży rodzinny piknik integracyjny, gdzie uczył rodziców różnych prostych gier i zabaw z dziećmi. Marysia natomiast jest fanką dramatów Norwida, postanowiła więc wystawić jeden z nich na deskach lokalnego domu kultury i wciągnąć do tego działania swoich rówieśników. Pomysły młodych liderów są więc bardzo różne, to co je łączy to przede wszystkim chęć działania i wpływania na otaczający świat.

Program Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja został tak przygotowany, aby jego uczestnicy mogli zdobyć wiedzę i praktyczne  umiejętności takie jak m.in.: skuteczne prowadzenie projektów na rzecz dobra wspólnego, planowanie działań, zarządzanie zespołem wolontariuszy, prowadzenie fundraisingu. Atutem programu jest także ogromna dawka motywacji do działania, którą otrzymują absolwenci  Akademii Liderów, dzięki warsztatom, grom symulacyjnym oraz spotkaniom dyskusyjnym z mentorami i ekspertami. 

„Towarzyszenie młodym osobom, które chcą zmieniać świat, jak również wspierać swoje lokalne środowisko to podstawa. Prowadząc Akademię Liderów inwestujemy w młode osoby, które mają pomysły na działanie społeczne czy obywatelskie, ponieważ jesteśmy przekonani, że za kilka lat to właśnie te osoby będą gospodarzami i liderami najważniejszych kwestii w swoich miejscowościach.” – mówi Antonina Grządkowska, koordynatorka Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

„Młodzi ludzie często nie wierzą w swoje możliwości i w to, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Chcemy więc im pokazać, że warto działać i próbować zmieniać świat po kawałeczku, zaczynając od swojego najbliższego otoczenia.”– dodaje Antonina Grządkowska.

Podczas rozpoczynającej się 15 grudnia w Warszawie szkoły zimowej uczestnicy Akademii Liderów będą prezentować efekty swoich projektów, celebrować swoje sukcesy i wyciągać wnioski z porażek i potknięć. W ramach inauguracji młodzież obejrzy także film „Przypadek” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego i odbędzie kameralne spotkanie z córką reżysera Martą Hryniak. Planowane jest także spotkanie z prof. Dariuszem Gawinem, aby porozmawiać o tradycjach wspólnotowych i solidarnościowych w naszym kraju i dr. Dariuszem Karłowiczem, aby temat liderstwa, zaangażowania i odpowiedzialności we wspólne sprawy dobrze zrozumieć.

Łącznie w ramach Akademii Liderów Fundacja Świętego Mikołaja wyszkoliła już ponad 230 młodych osób, które zrealizowały ponad 160 projektów, angażując do wspólnego działania kolejnych 1300 wolontariuszy. Program prowadzony jest od 2015 roku. 

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami