Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
2 szkoły podstawowe z Ostrowi Mazowieckiej laureatami konkursu wspierającego stypendiami swoich uczniów

2 szkoły podstawowe z Ostrowi Mazowieckiej laureatami konkursu wspierającego stypendiami swoich uczniów

Fundacja Świętego Mikołaja wyłoniła zwycięzców konkursu „Solidarna Szkoła 2022”. W trakcie uroczystej gali, zorganizowanej w Pałacu w Wilanowie w grudniu br., zostało nagrodzonych 12 szkół, które w ogólnopolskiej skali wyróżniły się swoim zaangażowaniem w zbieranie funduszy na stypendia dla utalentowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Wśród laureatów znalazły się 2 szkoły z Ostrowi Mazowieckiej: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka.

Konkurs „Solidarna Szkoła” jest realizowany w oparciu o Stypendia św. Mikołaja, czyli program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci „Solidarnych Szkół”, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów włączając się w zbiórkę pieniędzy na stypendia. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny umożliwiający zarządzanie stypendiami w szkole, wspiera nauczycieli  chcących przyznawać swoim uczniom stypendia poprzez stały kontakt i szkolenia, a także pomnaża zebrane lokalnie pieniądze poprzez przekazywanie dopłat do stypendiów szkołom. Finał konkursu „Solidarna Szkoła” podkreślony uroczystą galą z udziałem młodzieży i nauczycieli, to święto zorganizowane przez Fundację Świętego Mikołaja w grudniu, aby uhonorować te polskie szkoły, które w ostatnim roku wykazały się największym zaangażowaniem w pomoc swoim zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin.

Podczas gali konkursu „Solidarna Szkoła” spotkali się przedstawiciele najbardziej zaangażowanych społecznie szkół z różnych części Polski, które przez cały rok bardzo intensywnie włączały się w pomaganie zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin, w tym nauczyciele – liderzy lokalnych działań, stypendyści, wolontariusze, darczyńcy i partnerzy Fundacji Świętego Mikołaja.

Stypendyści Świętego Mikołaja to wybitnie uzdolnione dzieci, chcące rozwijać pasje i talenty, zaangażowane społecznie, z rodzin o niskich dochodach. Bez wsparcia stypendialnego nie mają możliwości rozwijania swojego potencjału.

Umiejętność solidarnego pomagania sobie nawzajem w trudnych sytuacjach to piękna sprawa nie tylko przed Świętami Bożego Narodzenia, ale w każdym dniu roku! Gratulujemy całej społeczności Ostrowi Mazowieckiej zogniskowanej wokół szkół nagrodzonych w konkursie „Solidarna Szkoła 2022”  – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.   

Program Stypendia św. Mikołaja oraz konkurs „Solidarna Szkoła” wspierają darczyńcy indywidualni oraz firmy prywatne w tym m. in. Pepco, Promark, a także Marion, Insignis i Fundacja PVE Dobra Energia, które ufundowały nagrody i podarunki dla zwycięzców tegorocznego konkursu. Dzięki hojności Darczyńców i zaangażowaniu szkół Fundacji Świętego Mikołaja udało się w tym roku szkolnym ufundować roczne stypendia dla aż 283 zdolnych uczniów. Stypendia św. Mikołaja trafiają do uczniów wyjątkowo zdolnych, zaangażowanych społecznie z rodzin niezamożnych i są dedykowane na rozwój ich talentów oraz pasji.

Dzieci i nauczyciele z nagrodzonych w konkursie szkół biorą także udział w projekcie „Śladami Marii Grzegorzewskiej w Warszawie”, dzięki czemu mają możliwość dodatkowo odwiedzenia wspólnie Warszawy.

Podczas gali konkursu „Solidarna Szkoła 2022” szkoły odebrały nagrody w czterech kategoriach:

Szkoły podstawowe w średnich i dużych miastach:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku

Szkoły ponadpodstawowe w średnich i dużych miastach

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku 

II miejsce - III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce - Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Szkoły podstawowe w małych miejscowościach:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej

III miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie im. Olimpijczyków Polskich

Szkoły ponadpodstawowe w małych miejscowościach

I miejsce - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich

III miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie

Finał konkursu „Solidarna Szkoła 2022” został rozstrzygnięty, ale projekt stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja jest realizowany przez cały rok szkolny. Stypendia Świętego Mikołaja to ogólnopolski program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Fundacja Świętego Mikołaja w ramach tego programu prowadzi portal stypendialny stypendia.mikolaj.org.pl oraz wspiera na bieżąca szkoły m.in. szkoląc koordynatorów programu stypendialnego i pomnażając zebrane lokalnie pieniądze na stypendia.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami