Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Raport z programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży Fundacji Świętego Mikołaja

Raport z programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży Fundacji Świętego Mikołaja

Potrzeby związane z pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży drastycznie wzrosły w czasie pandemii. Aby podkreślić skalę problemu i zaapelować o realizację działań wspierających nieletnich w obszarze poprawy zdrowia psychicznego Komisja Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Fundacja Świętego Mikołaja w odpowiedzi na alarmujące sygnały dotyczące narastających problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży po czasie izolacji uruchomiła dedykowany program pomocy psychologicznej. Teraz publikuje raport, który prezentuje co udało się zrealizować w 2022 roku na rzecz przeciwdziałania problemom psychicznym wśród dzieci z Polski oraz z wybranych krajów objętych konfliktem zbrojnym: Syrii i Ukrainy.

Program pomocy psychologicznej od Fundacji Świętego Mikołaja został zainicjowany na początku tego roku dzięki funduszom zebranym podczas akcji świątecznej w grudniu 2021 roku i wsparciu partnerów. Uzyskane środki, łącznie ponad 1 400 000 złotych, zostały podzielone na dwa odrębne fundusze, aby realizować równocześnie program pomocy psychologicznej  dzieciom i młodzieży w Polsce oraz w Syrii.

Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie pomaga także dzieciom z Ukrainy. Już w 2019 roku w Mariupolu we wschodniej Ukrainie otworzyła świetlicę, by wspierać dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych z terytoriów okupowanych przez Rosjan. Od początku 2021 roku w Mariupolu prowadziła także poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży dzięki środkom z programu Polska Pomoc MSZ. Obecnie projekt jest kontynuowany poprzez działalność świetlicy w Iwano-Frankiwsku. W ramach tworzonych przez Fundację z partnerami lokalnymi Przystani Świętego Mikołaja udzielana jest również pomoc psychologiczna ukraińskim dzieciom, które znalazły schronienie w Polsce. Ze środków fundacji finansowane są działania poradni dla dzieci i młodzieży w Warszawie, gdzie zatrudniono trzy wykwalifikowane terapeutki z Ukrainy.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Polsce

W kwietniu 2022 roku Fundacja Świętego Mikołaja uruchomiła pierwszy etap programu pomocy psychologicznej we współpracy ze szkołami z różnych części Polski. W ramach programu fundacja postanowiła finansować zarówno terapie indywidualne, jak i programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Do końca czerwca 2022 r. na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Polsce organizacja przeznaczyła 515 000 złotych. W okresie kwiecień – czerwiec 2022 przeprowadzono łącznie 36 projektów profilaktycznych, terapeutycznych lub interwencyjnych w szkołach w całej Polsce:

- 23 programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, którymi objęto 5373 uczniów, 427 nauczycieli oraz 2675 rodziców
- 12 programów terapeutycznych, które objęły 1 355 uczniów, 256 nauczycieli, 593 rodziców
- 1 program interwencji kryzysowej, który objął 15 uczniów i 4 rodziców pilnie potrzebujących pomocy

W ramach programu sfinansowano także regularną terapię 36 dzieciom z niezamożnych rodzin oraz uruchomiono grupę wsparcia dla szkolnych psychologów i pedagogów.

Ponad połowa szkół biorących udział w programie pomocy psychologicznej  Fundacji Świętego Mikołaja znajduje się w miejscowościach liczących poniżej 10 tys. mieszkańców, część na terenach wiejskich. Blisko 2/3 biorących udział w programie szkół - w miejscowościach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców.  W programie wzięło udział 19 szkół podstawowych i 17 ponadpodstawowych. Działania w ramach programu pomocy psychologicznej objęły szkoły w 12 województwach Polski. Od września 2022 roku  Fundacja finansuje drugi etap programu obejmujący działania terapeutyczne, profilaktyczne i interwencyjne w szkołach oraz grupę wsparcia dla szkolnych psychologów i pedagogów.

Program pomocy psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja jest odpowiedzią na niepokojące sygnały od szkół, z którymi współpracujemy. Ponad 90% nauczycieli, którzy wzięli udział w naszej diagnozie, zwróciło uwagę na problem uzależnień uczniów od urządzeń cyfrowych, 79% wskazało na narastający problemy relacji rówieśniczych, 65% na stany lękowe wśród uczniów, a 61% na rosnący problem depresji. Potrzeba dziś więc pilnych działań profilaktycznych i wspierających dzieci w kryzysie. – mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu.

Program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Syrii

W lutym i w marcu 2022 r. w ośmiu szkołach w Aleppo w ramach programu Fundacji przeprowadzono warsztaty dla uczniów dotyczące takich kwestii jak m.in. zastraszanie, higiena osobista, przestrzeń osobista, bezpieczeństwo i zapobieganie przemocy. W warsztatach wzięło udział łącznie 1742 dzieci. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie zestaw zeszytów i przyborów szkolnych. W marcu 2022 r. 56 nauczycieli z ośmiu szkół w Aleppo przeszło szkolenie z podstawowej pomocy psychologicznej i metod pracy pedagogicznej.

Program pomocy psychologicznej  dla dzieci i młodzieży w Syrii jest realizowany przez cały rok 2022, także w świetlicy edukacyjnej Fundacji w Aleppo, gdzie 100 dzieci otrzymuje stałe wsparcie wychowawców i psychologów. Na program pomocy psychologicznej w 2022 roku w Syrii Fundacja Świętego Mikołaja przeznaczyła 200 000 złotych. Program będzie kontynuowany nieprzerwanie także w 2023 i 2024 roku. 

Fundacja Świętego Mikołaja dzięki darczyńcom i partnerom może prowadzić program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z Polski, Syrii i Ukrainy. Potrzeby są ogromne, ale dzięki współpracy ze szkołami i sprawdzonymi partnerami lokalnymi realizowanych jednocześnie jest wiele form wsparcia na rzecz pomocy psychologicznej  dzieciom w kryzysie.

Więcej informacji o działaniach w raporcie z realizacji programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży Fundacji Świętego Mikołaja na stronie: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/zobacz-raport/

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 20 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami