Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Wolontariusze Świętego Mikołaja poszukiwani już w październiku

Wolontariusze Świętego Mikołaja poszukiwani już w październiku

Fundacja Świętego Mikołaja jest organizacją pożytku publicznego, która od ponad 20 lat pomaga dzieciom w potrzebie. Prowadzi program stypendialny dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin, program pomocy psychologicznej i Akademię Liderów dla młodzieży. Od trzech lat fundacja prowadzi również stałe działania na terenie Ukrainy, które rozszerzyła w tym roku o pomoc edukacyjną i opiekuńczą ukraińskich dzieci przybywających do Polski. Działa także na rzecz dzieci z Aleppo w Syrii. To wszystko jest możliwe dzięki pomocy wielu darczyńców i wolontariuszy. Właśnie rozpoczął się nowy nabór zarówno dla uczniów, jak również seniorów, którzy chcą zaangażować się w nietypowy wolontariat w ramach akcji „List od Świętego Mikołaja”.

Każdego roku w grudniu Fundacja Świętego Mikołaja wysyła ręcznie napisane listowne podziękowania swoim darczyńcom, dzięki którym może pomagać dzieciom w trudnej sytuacji. W pisaniu świątecznych listów wspierają fundację stali wolontariusze, ale listów do napisania w tym roku jest tak wiele, że poszukiwani są kolejni pomocnicy. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, bo wolontariat odbywa się przede wszystkim zdalnie. Jedyny warunek – trzeba ładnie pisać i zgłosić się do końca października. Dla uczniów z całej Polski to możliwość wsparcia działań fundacji, ale także otrzymania dodatkowych punktów za wolontariat na świadectwie.

Do współpracy przy akcji „List od Świętego Mikołaja” Fundacja zaprasza również seniorów z Warszawy, którzy chcieliby wesprzeć swoją pomocą przygotowanie wysyłki listów napisanych przez uczniów w ramach zdalnego wolontariatu.

Dzięki wspaniałym wolontariuszom zgłaszającym się do naszej fundacji możemy każdego roku przygotować i wysłać ręcznie napisane podziękowania do osób z całej Polski, bez których finansowego wsparcia nie moglibyśmy przyznawać stypendiów potrzebującym i uzdolnionym uczniom ani prowadzić innych naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży. W dobie technologii cyfrowych ręcznie napisany list jest niezwykle miło odbierany i doceniany przez naszych darczyńców. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Fundacja współpracując ze szkołami angażuje w zbiórki na rzecz stypendiów także uczniów ze szkolnych klubów wolontariatów. Dzięki zbiórkom i akcjom prowadzonym przez wolontariuszy pochodzących ze społeczności lokalnych, Fundacja jest w stanie pomóc większej liczbie dzieci z niezamożnych rodzin, by mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Wolontariat na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja ma różne formy i jest skierowany zarówno do uczniów w ramach lokalnej współpracy ze szkołami przy programie Stypendia św. Mikołaja, jak przy zdalnym pisaniu listów do darczyńców. Fundacja nie zapomina także o seniorach, którzy od lat z przyjemnością wspierają jej działania i zaprasza chętne osoby do wolontariatu w ramach wsparcia akcji „List od Świętego Mikołaja”.

Więcej informacji o zaproszeniu do współpracy w ramach wolontariatu Fundacji Świętego Mikołaja na stronie: mikolaj.org.pl/wolontariat2022

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami