Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Start letniej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, czyli wakacje połączone z edukacją społeczną

Start letniej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, czyli wakacje połączone z edukacją społeczną

25 lipca rusza szkoła letnia Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja dla młodzieży. 31 młodych społeczników i aktywistów z różnych części Polski weźmie udział w 10-dniowym wyjeździe szkoleniowym. Jego organizatorem jest Fundacja Świętego Mikołaja, która od 2015 roku prowadzi program i wyszkoliła już ponad 200 młodych liderów działających na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy Akademii Liderów Fundacji zrealizowali do tej pory łącznie ponad 143 projekty zmieniając swoje miejscowości, promując wolontariat i wspierając potrzebujących.

Wolontariat i społeczny aktywizm wciąż nie jest wystarczająco popularnym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego wśród młodzieży. Poziom aktywności wolontariackiej osób w wieku od 16 do 24 lat wynosi ok 9,5%. Fundacja stara się to zmienić realizując już od kilku lat program „Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja”.

Możliwość samodzielnego działania, próbowania swoich sił w pracy na rzecz innych, branie odpowiedzialności za wspólne sprawy – to wszystko są niezbędne czynniki, aby w przyszłości młodzi ludzie mogli stać się gospodarzami w swoich miejscowościach. Niestety system edukacji nie wspiera wystarczająco rozwoju w tych obszarach, dlatego tak ważną rolę pełnią programy rozwojowe prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym Fundację Świętego Mikołaja. Młodzież potrzebuje wsparcia, pokierowania i zachęty, ale przede wszystkim potrzebuje przestrzeni do samodzielnego działania  – mówi Antonina Grządkowska koordynująca program Akademii Liderów. 

W tym roku do Akademii Liderów dostało się 31 młodych osób. Są to autorzy pomysłów na działania promujące lokalną kulturę i historię, łączące różne pokolenia, integrujące ukraińską młodzież z polskimi kolegami, promujące wśród rówieśników świadomą konsumpcję, efektywne metody samodzielnego uczenia się, czy pro-aktywne postawy obywatelskie, a nawet rozwijające staże dla licealistów. W tym roku uczestnicy Akademii przeprowadzą 23 projekty lokalne,  niektóre z nich zostały zgłoszone przez pary projektowe.

Uczestnicy Akademii przez 10 intensywnych dni będą brali udział w szkoleniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z tutorami i spotkaniach z inspirującymi gośćmi. Podczas szkoły letniej dopracują swoje pomysły na autorskie projekty lokalne, które zgłaszali podczas rekrutacji do Akademii i przygotują się do bycia liderem projektu. Wśród zajęć zaplanowano warsztaty z tworzenia harmonogramów i realnego planowania i budżetowania swoich pomysłów, kurs z komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, fundraising i umiejętność wystąpień publicznych. Aby rozwijać młodzież także intelektualnie będą mogli wziąć udział w wykładach i spotkaniach dyskusyjnych o istocie odpowiedzialności, solidarności i o zmienianiu świata z zaproszonymi gości, w tym między innymi z Arkadym Rzegockim – szefem służby zagranicznej RP, Michałem Szułdrzyńskim – redaktorem naczelnym tygodnika Plus Minus, czy biskupem profesorem filozofii Jackiem Grzybowskim.

Po szkole letniej uczestnicy Akademii otrzymają roczne stypendium i indywidualny tutoring, a w grudniu spotkają się na szkole zimowej, aby podsumować zrealizowane samodzielnie projekty.

Szkoła Letnia Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, odbywa się w Tyńcu w 600-letnim klasztorze benedyktynów. Atmosfera tego miejsca z całą pewnością pobudza do refleksji i do głębszego spojrzenia na możliwości, które mamy i które możemy wykorzystać, aby zmieniać świat na lepsze. Akademia to także szansa na zbudowanie sieci młodych społeczników, którzy choć przybędą z różnych zakątków Polski zawiążą przyjaźnie na całe życie i będą nawzajem dla siebie motywacją do działania.

„Czuję, że Akademia Liderów zmieniła naprawdę moje życie. Jeszcze w żadnym poprzednim projekcie nie spotkałem tak wspaniałych uczestników, tak autentycznych i życzliwych. Jest to jedyny projekt liderski z tak dobrymi tutorami. Z Akademii Liderów wyjeżdżam z bagażem doświadczeń i z gronem znajomości.” – tak Akademię podsumował uczestnik zeszłorocznej edycji programu.

Akademia Liderów objęta jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, a także otrzymała w dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Wydarzenie wsparli też darczyńcy indywidualni oraz GrupoLar.

Realizując już od kilka lat Akademię Liderów Fundacja Świętego Mikołaja zachęca młodzież do bezinteresownego włączania się w działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez realizację autorskich projektów i stara się jak najlepiej przygotować młodych ludzi do pełnienia roli społecznych liderów. 

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami