Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Finał projektu "Granie w pomaganie" Fundacji Świętego Mikołaja

Finał projektu "Granie w pomaganie" Fundacji Świętego Mikołaja

W projekcie Granie w Pomaganie trzydzieści Szkolnych Klubów Wolontariatu z całej Polski podjęło wyzwanie zmiany świata na lepsze zaczynając od swoich lokalnych społeczności.

Zespoły wolontariuszy od stycznia do maja 2022 r. poznawały swoje talenty, przeprowadzały analizę potrzeb w swoich społecznościach, zaplanowały oraz z sukcesem zorganizowały różne akcje charytatywne, a na koniec przeprowadziły ewaluację swoich projektów i podziękowały wszystkim, którzy pomogli im w realizacji akcji.

Wolontariusze z trzech szkół, które wygrały w konkursie „Granie w Pomaganie” spotkali się na wyjeździe podsumowującym i rozwojowym w Trójmieście. Najbardziej zaangażowani młodzi wolontariusze to uczniowie szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie.

Wolontariat młodzieży to bardzo ważny temat, który wymaga pielęgnowania i wsparcia. Pełni rolę zarówno wychowawczą, profilaktyczną jak i przynosi piękne owoce potrzebującym i lokalnym społecznościom. Dzięki zaangażowaniu w wolontariat młodzież uczy się nowych rzeczy, nawiązuje głębokie relacje, tak deficytowe po kilku latach pandemii, a także bierze na siebie odpowiedzialność za wspólne sprawy, co jest wyjątkowo ważne w przyszłym – dorosłym życiu. – Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Przez ostatni semestr uczniowie z szkolnych klubów wolontariatu, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja programie „Granie w Pomaganie” intensywnie pracowali tworząc własne projekty charytatywne i  społeczne. Każdy szkolny zespół otrzymał od Fundacji Świętego Mikołaja skrzynkę inspiracji z 6 zadaniami do wykonania, które prowadziły uczniów krok po korku przez każdy etap samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania autorskiego, lokalnego projektu charytatywnego. Nauczyciele i uczniowie wzięli też udział w warsztatach. W rezultacie młodzież przeprowadziła szereg pięknych inicjatyw na rzecz potrzebujących w swoich miejscowościach i przy okazji zebrała ponad 77 000 zł.

Między innymi uczniowie z Końskich zorganizowali charytatywny festiwal talentów w swojej szkole, uczniowie z Rud kiermasz i koncert charytatywny, a Głowno dzień sportu i otwartą noc planszówek. 

Wydarzenia zorganizowane przez dzieci przyniosły wiele pięknych owoców. Najpiękniejszym podsumowaniem koncertu charytatywnego przygotowanego przez uczniów z Rud były słowa jednej  osoby z publiczności: "Dziękuję Wam. Po tym, co tutaj się wydarzyło, czuję się lepszym człowiekiem."

Ta akcja była szansą na poznanie nie tylko nowych znajomych, ale też samych siebie. Prawdę mówiąc, wszystkie nowe wyzwania, jakie położył przed nami projekt, zmuszały nas do wyjścia ze strefy komfortu. Dzięki temu dały szansę, do rozwoju pod każdym względem.- tak podsumował udział w Graniu w Pomaganiu jeden z uczestników.

Wolontariat jest świetnym doświadczeniem, żeby uczniowie zobaczyli, że nie wszystkim dzieje się dobrze, że są osoby które potrzebują pomocy. Dostrzeżenie, że są wśród nas różni ludzie, różne problemy i to spotkanie się dzieci z tą różnorodnością jest bardzo dla uczniów rozwijające. Rodzice często chcą dzieci chronić i nie pokazują im tej trudniejszej części życia. Wolontariat uczy empatii, współpracy, a także pokazuje, że warto doceniać to co życie dobrego nam przynosi. – Łukasz Zalewski, koordynator  szkolnego koła wolontariat ze szkoły podstawowej w Trzemesznie.

Badania CBOS dotyczące aktywności obywatelskiej Polaków pokazują, że w poziom zaangażowania społecznego w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. W 2021 i 2020 roku tylko 5% dorosłych Polaków pracowało jako wolontariusz, a 15% przeznaczyło swoją pracę na cele dobroczynne. W latach przed pandemią nie było dużo lepiej - w roku 2019 i 2018 pracę na rzecz wolontariatu deklarowało jedynie 7 % badanych dorosłych. Mimo promowania od kilku lat wolontariatu w systemie edukacji młodzież nie angażuje się społecznie. Poziom aktywności wolontariackiej osób w wieku od 16 do 24 lat wynosi ok 9,5%.

Najbardziej zaangażowane szkolne kluby wolontariatu w nagrodę wzięły udział w wyjeździe do Trójmiasta w dniach 13-15 czerwca. W programie było zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, warsztaty o dobrej i skutecznej komunikacji i współpracy w zespole, zwiedzanie Gdańskiej starówki i wspólny odpoczynek na plaży.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami