Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaj aktywizuje modzież do działań społecznych poprzez program Akademii Liderów

Fundacja Świętego Mikołaj aktywizuje modzież do działań społecznych poprzez program Akademii Liderów

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca młodzież do bezinteresownego włączania się w działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez realizację autorskiego projektu, a także kompleksowo przygotowuje do pełnienia roli liderów. 

Akademia Liderów to roczny program, w ramach którego młodzież o liderskim potencjale zrealizuje swoje pierwsze autorskie projekty społeczne, obywatelskie, historyczne lub na rzecz środowiska naturalnego.

W Akademii Liderów mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (16-20 lat), którzy chcą działać społecznie i rozwijać swój liderski potencjał. Aby zostać uczestnikiem Akademii należy do 30 kwietnia zgłosić swój pomysł na projekt poprzez formularz na stronie Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl/akademia. Każdy zgłoszony projekt będzie analizowany przez komisję. Autorzy najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Wyłonionych zostanie 30 osób, które wezmą udział w Akademii Liderów w 2022 roku.

Badania CBOS dotyczące aktywności obywatelskiej Polaków pokazują, że poziom zaangażowania społecznego w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. W 2021 i 2020 roku tylko 5% dorosłych Polaków pracowało jako wolontariusz, a 15% przeznaczyło swoją pracę na cele dobroczynne. W latach przed pandemią nie było dużo lepiej - w roku 2019 i 2018 pracę na rzecz wolontariatu deklarowało jedynie 7 % badanych dorosłych. Mimo promowania wolontariatu w systemie edukacji młodzież wciąż zbyt mało angażuje się społecznie.

Aktywizacja młodzieży, nauka przez działanie i doświadczanie, a także przekazywanie realnej odpowiedzialności młodym ludziom jest bardzo ważne. Liderzy są Polsce potrzebni, a niestety młodzi ludzie w szkole nie nauczą się współpracy ani liderstwa. Dlatego Fundacja Świętego Mikołaja od 2015 roku prowadzi Akademię Liderów i zaprasza młode osoby do wymyślania autorskich projektów lokalnych i aplikowania. - mówi Antonina Grządkowska  z Fundacji Świętego Mikołaja.

Program Fundacji Świętego Mikołaja prowadzony jest od 2015 roku. Łącznie wzięło w nim udział 207 osób, które zrealizowały 143 projekty lokalne (część prowadzonych było w dwuosobowych zespołach). Tematyka projektów była odpowiedzią na zidentyfikowane przez autorów potrzeby i problemy społeczne w ich otoczeniu i dotyczyła m.in. wykluczenia społecznego, wielokulturowości, lokalnej kultury i historii, problemów wśród młodzieży i ekologii. 

Kasia i maja z Katowic w projekcie „Rusz swój tyłek, pomóż pszczołom robić pyłek” szkoliły uczniów szkół i przedszkoli o roli pszczół, budowały hotele dla owadów i zorganizowały nasadzenia miododajnych kwiatów. Julia i Zuzia Białegostoku postanowiły pielęgnować lokalne tradycje i kulturę swojego regionu. W ramach projektu przeprowadziły 5 warsztatów z wyszywania makatek dla dzieci oraz zorganizowały koncert muzyki ludowej z potańcówką w przestrzeni miasta. Ola z Pamiątkowa poprowadziła "Granie w sprzątanie", w ramach którego odbył się integrujący konkurs i wspólne sprzątanie ziemi w jej gminie. Kilka projektów dotyczyło integracji międzypokoleniowej. Ania i Daniel z Kalisza prowadzili warsztaty aktywizujące w szkołach ponadpodstawowych o samorządzie i możliwości zaangażowania społecznego młodzieży.

Fundacja Świętego Mikołaja chce wspierać w tworzeniu dobrze ugruntowanych struktur dla wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym. Ten cel realizuje Akademia Liderów – wyłonienie lokalnych młodych aktywistów, uposażenie ich w wiedzę i umiejętności prowadzenia projektu, wspieranie poprzez tutoring w okresie ich realizacji i angażowanie lokalnych środowisk w realizację projektu tworzy lokalne struktury dla dalszych działań społecznych i obywatelskich. Równie ważne jest sieciowanie młodzieży zainteresowanej partycypacją społeczną, motywowanie do dalszego działania i przekazywanie coraz więcej odpowiedzialności, która może przynieść trwałe zmiany w ich społecznościach lokalnych.

Akademia Liderów zachęca młodzież do bezinteresownego włączania się w działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez realizację autorskiego projektu, a także kompleksowo przygotowuje do pełnienia roli liderów i popularyzacji wolontariatu oraz zaangażowania w życie publiczne. 

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami