Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Zniszczona świetlica w Mariupolu nie powstrzymuje  Fundacji Świętego Mikołaja przed niesieniem pomocy

Zniszczona świetlica w Mariupolu nie powstrzymuje Fundacji Świętego Mikołaja przed niesieniem pomocy

Świetlica Świętego Mikołaja w Mariupolu została kompletnie zniszczona, a jej obrońcy zabici. Było to miejsce stworzone przez Fundację na początku 2019 roku wraz z ukraińskimi partnerami z Maltańskiej Służby Pomocy, gdzie dzieci z rodzin przesiedlonych w wyniku wojny z 2014 r. mogły znaleźć bezpieczeństwo, uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i otrzymać pomoc psychologiczną. Do ostatniego dnia swojej działalności świetlica była centrum pomocy dla ludności sterroryzwanej przez rosyjskie wojsko. Służyła także jako centrum logistyczne, w którym przekazywano dary dla Ukraińców oraz szkolono z pierwszej pomocy. Co dzieje się obecnie w Mariupolu skomentowała Kateryna Sukhomlynova, kierowniczka Świetlicy Świętego Mikołaja. Jakie działania udało się zrealizować fundacji wraz z partnerami na rzecz dzieci na terenie Ukrainy w ostatnich dniach, jak również w Polsce komentuje Izabela Stawicka.

Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie od 2019 roku wspierała dzieci w Mariupolu prowadząc dla nich świetlicę. Pod skrzydłami Kateryny Sukhomlynovej, kierowniczki tej świetlicy, fundacja stworzyła przyjazne i bezpieczne miejsce dla dzieci, gdzie mogły integrować się z rówieśnikami, spędzać czas na bezpłatnych zajęciach dodatkowych, uczyć się i bawić. Świetlica była pełna światła i ciepła, stała się w Mariupolu centrum integracji dzieci dotkniętych skutkami wojny z 2014 r. i relokacji.

Niestety w dniu 20 marca br. otrzymaliśmy straszną wiadomość, że Świetlica Świętego Mikołaja w Mariupolu została kompletnie zniszczona, a broniący jej ukraińscy żołnierze zabici. Nigdy nie zapomnimy miejsca, które przez ostatnie 3 lata stało się namiastką domu, ciepła i normalności dla tych dzieci, którym odebrała je rosyjska agresja. Jeśli tylko będzie to możliwe, będziemy chcieli odbudować po wojnie Świetlicę Świętego Mikołaja w Mariupolu. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Do ostatnich godzin przed zniszczeniem świetlicy na miejscu mimo ciągłego ostrzału była Kateryna Sukhomlynova, kierownik placówki, która podzieliła się z fundacją swoimi informacjami o sytuacji w Mariupolu.

Pięć dni temu na tle spalonego bloku, nasza świetlica wyglądała na takie jasne i przytulne miejsce. Wszystkie szyby były nienaruszone, w oknach wisiały rysunki dzieci. Niestety obecnie w Mariupolu nie ma żadnych bezpiecznych miejsc. Jeśli kiedyś myśleliśmy, że piwnice są niebezpieczne, to teraz już wiemy, że schrony przeciwbombowe też. Rosja niszczy budynki cywilne, zrzuca bomby o tak dużej mocy, że pozostawiają kratery o głębokości głębokości 8-10 metrów. Żaden schron przeciwbombowy tego nie wytrzyma, a to oznacza, że ​​ludzie nigdzie już nie mogą czuć się bezpieczni. Sytuacja w Mariupolu jest obecnie bardzo trudna. To prawdziwa katastrofa humanitarna. Nie ma prądu, ogrzewania, wody. Wielu mieszkańców miało zapasy żywności tylko na kilka dni. Próba zdobycia wody pitnej grozi śmiercią. Codziennością mieszkańców Mariupola jest ciągły ostrzał i bombardowania, na ulicach miasta toczą się walki. Ulice usłane są ciałami zabitych – zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Cały czas trwa ostrzał miasta z powietrza oraz lądu. Jeśli chodzi o budynki, to Mariupol jest właściwie całkowicie zniszczony, ale miasto to przecież także ludzie. Musimy zrobić wszystko, by uratować mieszkańców. – powiedziała apelując o pomoc Kateryna Sukhomlynova, kierownik zniszczonej świetlicy z Mariupola Fundacji Świętego Mikołaja.

Działania Fundacji Świętego Mikołaja na rzecz dzieci na terenie Ukrainy

Od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę w lutym br. Fundacja Świętego Mikołaja podjęła działania przygotowawcze i przekazuje pomoc humanitarną na teren Ukrainy. W Chorzowie fundacja we współpracy z Maltańską Służbą Pomocy uruchomiła i prowadzi międzynarodowe centrum logistyczne, do którego codziennie przyjeżdżają transporty darów z całej Europy, które są przekazywane do ukraińskiego partnera w Iwanofrankwisku. Fundacja Świętego Mikołaja wzięła także pod opiekę kilka domów dziecka z terenu Ukrainy, którym kupuje niezbędne produkty. Łącznie pod opieką organizacji znajduje się 316 dzieci przesiedlonych na wschód Ukrainy z obwodu donieckiego, czernihowskiego i żytomierskiego w wieku od roku do 16 lat.

Fundacja przekazała także środki medyczne na potrzeby dzieci ze szpitala w Równem finansując zakup m.in. plastrów opatrunkowych, bandaży, gazy, leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dla dzieci, strzykawek, igieł, opasek uciskowych, noszy składanych, koców termicznych, resuscytatorów i przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych. Pomoc ta została przewieziona i przekazana do szpitala miejskiego w Równem 19 marca br.

Dzięki sprawdzonym parterom lokalnym i zaangażowaniu ludzi dobrej woli oraz wielkiemu sercu darczyńców firmowych i prywatnych możemy skutecznie nieść pomoc wysyłając transporty humanitarne na Ukrainę. Działamy zarówno na terenie Ukrainy, jak również w Polsce. – komentuje Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja

Działania Fundacji Świętego Mikołaja na rzecz ukraińskich dzieci przebywających już w Polsce

Obecnie w Warszawie przebywa 100 tysięcy dzieci z Ukrainy. Nieprzerwanie, każdego dnia, pracownicy i wolontariusze Fundacji Świętego Mikołaja dowożą dzieciom przebywającym na warszawskich dworcach i w innych punktach chwilowego pobytu miękkie kocyki, które dzieci otrzymują na własność.

Nawiązaliśmy także stałą współpracę z koordynatorami 10 warszawskich punktów, do których dzieci przychodzą na zajęcia lub mają zapewnioną opiekę. Każde dziecko otrzymuje od nas plecaczek wypełniony takimi produktami jak: woda, soczek, mus owocowy, biszkopty, wilgotne chusteczki do wytarcia rąk, małe puzzle oraz jajko z niespodzianką. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy także dystrybucję plecaczków z kolorowankami i kredkami dla dzieci. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja

We współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki fundacja drukuje książeczki dla dzieci w wieku przedszkolnym znanych ukraińskich autorów.

Instytut Książki udostępnił nam za darmo pliki, my opłacamy koszty druku i będziemy dystrybuować książki do miejsc, w których przebywają dzieci z Ukrainy. – dodaje Izabela Stawicka.

W dniu 22 marca br. fundacja uruchomiła nabór do ogólnopolskiego programu grantowego „Przystań Świętego Mikołaja”, w ramach którego będzie finansować niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im inne niezbędne wsparcie. 

Sfinansujemy projekty na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy, które schroniły się w Polsce uciekając przed wojną, w ramach następujących obszarów wsparcia: organizacja zajęć, warsztatów, grup wsparcia dla dzieci z Ukrainy – organizacja zajęć z zakresu kultury, sztuki, sportu, kółek zainteresowań, zajęć opiekuńczych, korepetycji, gier, zabaw itp., kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, organizacja wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – organizacja wyjazdów i wycieczek o charakterze krajoznawczym, sportowym, w tym także obozów i kolonii, zakup wyprawek szkolnych dla dzieci oraz pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Pierwszy nabór trwa do 4 kwietnia. - mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Do współpracy przy programie „Przystań Świętego Mikołaja”, fundacja zaprasza przede wszystkim szkoły, domy kultury, biblioteki, lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, kluby sportowe czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Podmioty te zaproszone są do składania wniosków o dotację, który do 4 kwietnia br. będzie dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl. Realizowane lokalnie projekty w ramach “Przystani Świętego Mikołaja” mają być już od 15 kwietnia aż do końca sierpnia. 

Skala potrzeb dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce jest ogromna. Fundacja Świętego Mikołaja podejmuje więc wielowymiarowe działania i akcje, począwszy od prowadzenia centrum logistycznego dostarczającego pomoc humanitarną na teren Ukrainy, po stworzenie ogólnopolskiego programu dotacyjnego na zakładanie Przystani Świętego Mikołaja, aby różne podmioty i organizacje były w stanie prowadzić w Polsce zajęcia dla ukraińskich dzieci oraz organizować im opiekę i wsparcie.

Na swojej stronie internetowej fundacja publikuje regularnie informacje o podejmowanych działaniach oraz apeluje o solidarność i darowizny na pomoc dzieciom z Ukrainy.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami