Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Zwycięzcy konkursu „Solidarna Szkoła 2021”. Finał największego programu stypendialnego dla polskich szkół

Zwycięzcy konkursu „Solidarna Szkoła 2021”. Finał największego programu stypendialnego dla polskich szkół

Już po raz 10-ty Fundacja Świętego Mikołaja wyłoniła zwycięzców konkursu „Solidarna Szkoła” nagradzając szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w pozyskiwaniu funduszy na stypendia dla swoich uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Tytuł „Solidarnej Szkoły” i nagrody m.in. finansowe odebrało w tym roku 9 szkół z różnych części Polski. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali, transmitowanej online w dniu 7 grudnia z sali Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Konkurs „Solidarna Szkoła” jest realizowany w oparciu o Stypendia św. Mikołaja, czyli program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci „Solidarnych Szkół”, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów włączając się w zbiórkę pieniędzy na stypendia. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny umożliwiający zarządzanie stypendiami w szkole, wspiera nauczycieli  chcących przyznawać swoim uczniom stypendia poprzez stały kontakt i szkolenia, a także przekazuje dopłaty do stypendiów szkołom.

Finał konkursu „Solidarna Szkoła” to święto organizowane przez Fundację Świętego Mikołaja w grudniu, aby uhonorować te polskie szkoły, które w ostatnim roku wykazały się wyjątkową solidarnością i największym zaangażowaniem w pomoc swoim zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin. Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił w tym roku do przedstawicieli 9 najbardziej zaangażowanych  w pomaganie szkół, które mimo przeciwności losu, najbardziej skutecznie włączały się w zbiórki na stypendia angażując uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną.

Podczas gali konkursu „Solidarna Szkoła 2021” szkoły odebrały nagrody w czterech kategoriach:

Kategoria nr 1: Szkoły podstawowe w średnich i dużych miastach (powyżej 20 tys. mieszkańców)

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

Kategoria 2: Szkoły ponadpodstawowe w średnich i dużych miastach (powyżej 20 tys. mieszkańców)

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu im. Juliusza Słowackiego
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach

Kategoria nr 3 Szkoły podstawowe na terenach wiejskich i w małych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców)

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie
 3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej

Kategoria nr 4  Szkoły ponadpodstawowe na terenach wiejskich i w małych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców)

 1. Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
 2. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie
 3. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

W ramach konkursu „Solidarna Szkoła” wyróżniamy najbardziej zaangażowane szkoły w prowadzenie lokalnie programu Stypendia św. Mikołaja. Są to wyjątkowe szkoły, które potrafią działać na rzecz potrzebujących pomocy zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin, a także do pomocy angażować uczniów, absolwentów, lokalnych przedsiębiorców i przyjaciół swojej szkoły. – mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu Stypendia św. Mikołaja.

Tegoroczna gala jest także okazją do inauguracji nowego projektu Fundacji Świętego Mikołaja - "Granie w Pomaganie", rozwijającego szkolny wolontariat. 30 szkolnych klubów wolontariatu  weźmie udział w szkoleniach i półrocznej grywalizacji. Każdy z nich zorganizuje także lokalny projekt charytatywny na rzecz stypendiów. 

Zarówno konkurs dla szkół "Solidarna Szkoła", który organizujemy już o 10 lat, jak również nowy projekt „Granie w Pomaganie” uczą idei wspierania się i umacniania szkolnej wspólnoty. Naszym celem, realizowanym  poprzez organizację takich inicjatyw, jest popularyzowanie  idei stypendialnej wśród polskich szkół, dzięki której dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty, ale także wychowanie młodzieży do zaangażowania społecznego i podejmowania odpowiedzialności za osoby słabsze i potrzebujące pomocy. - mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu Stypendia św. Mikołaja.

W konkursie „Solidarna Szkoła 2021” wzięło udział 70 szkół z różnych zakątków Polski. W sumie na stypendia szkoły zebrały ponad 215 900 zł. W rezultacie Fundacja we współpracy z solidarnymi szkołami przyznała w tym roku szkolnym 239 stypendiów. Nagrody dla szkół, które zwyciężyły w konkursie sfinansowała firma Promark Service i firma Marion. Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2021” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 

Projekt „Granie w Pomaganie – aktywizacja i rozwój szkolnych klubów wolontariatu” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Wolności – program Nowe FIO.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

 • Antonina Grządkowska
 • Fundacja Świętego Mikołaja
 • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
 • +48 791 793 021
 • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami