Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi kampanię na rzecz zapewnienia pomocy psychologicznej dla dzieci w Syrii

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi kampanię na rzecz zapewnienia pomocy psychologicznej dla dzieci w Syrii

Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie od kilku lat pomaga dzieciom z Aleppo w Syrii prowadząc świetlicę edukacyjną i zapewniając dzieciom różne formy wsparcia. Teraz fundacja chce dodatkowo zapewnić dzieciom pomoc psychologiczną, z uwagi na toczącą się od lat wojnę i dramatyczną sytuację syryjskich dzieci.

W marcu tego roku minęło 10 lat od wybuchu wojny w Syrii. Ponad 6 milionów dzieci nie zna innej rzeczywistości niż wojna. Całe pokolenie syryjskich dzieci dorasta w atmosferze strachu i braku poczucia bezpieczeństwa. Dane z listopada 2021 r. wskazują, że 92% syryjskich dzieci doświadczyło przemocy lub wykorzystywania seksualnego. Z powodu traumatycznych przeżyć wiele dzieci cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD). Dzieci w Syrii pilnie potrzebują wsparcia psychospołecznego i edukacyjnego, dlatego Fundacja Świętego Mikołaja ogłosiła ogólnopolską zbiórkę na rzecz pomocy psychologicznej. Darowiznę z dopiskiem „na pomoc psychologiczną dla dzieci z Aleppo” można przekazać na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002.

Od 2018 roku nieprzerwanie prowadzimy w syryjskim Aleppo działania na rzecz dzieci we współpracy z zaufaną lokalną organizacją Centrum Nadziei. Pomagamy dzieciom niezależnie od wyznania ich rodziców. Chcemy sfinansować utrzymanie świetlicy, do której dzieci będą mogły przychodzić, by spędzić czas z rówieśnikami w bezpiecznym, ciepłym miejscu, porozmawiać z wychowawcami i odrobić lekcje. Zorganizujemy także dzieciom cykl zajęć sportowych i arteterapii, które pomogą im radzić sobie z trudnymi emocjami. Opłacimy wynagrodzenie psychologów, którzy będą prowadzić z dziećmi zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe, a także sfinansujemy szkolenia dla nauczycieli z pierwszej pomocy psychologicznej dla dzieci. Będziemy organizować także cykl warsztatów dla dzieci z radzenia sobie z przemocą, budowania poczucia własnej wartości i komunikacji bez agresji. Bardzo zależy nam na tym, by zapewnić dzieciom opiekę wychowawców, psychologów i pracowników socjalnych przez cały rok. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Według raportów ONZ - 5 milionów dzieci w Syrii potrzebuje natychmiastowej pomocy, z czego 1,7 mln to dzieci poniżej czwartego roku życia. Dzieci masowo dotyka przemoc i skrajne ubóstwo, są zmuszone do opuszczania swoich domów, tracą bliskich. Według oficjalnych danych od początku wojny w Syrii 12 tysięcy dzieci zostało zabitych lub rannych. W wyniku walk i bombardowań syryjskie miasta uległy całkowitemu zniszczeniu, dlatego ponad połowa ludności była zmuszona opuścić swoje domy. Spowolnienie gospodarcze, pandemia COVID-19 i spadek wartości syryjskiej waluty spowodowały, że ceny żywności w Syrii osiągnęły historyczne maksimum. Codziennie ponad pół miliona dzieci cierpi z powodu chronicznego niedożywienia. Konflikt zbrojny w większości syryjskich prowincji odcisnęły silne piętno na psychice dzieci.

Coraz bardziej ograniczona pomoc humanitarna w połączeniu z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią COVID-19 sprawiły, że wiele syryjskich rodzin znalazło się w dramatycznej sytuacji. Pandemia nasiliła również przemoc wobec dzieci. Organizacje pomocowe z całego świata, w tym Fundacja Świętego Mikołaja, apelują o wsparcie dla dzieci i udzielenie im natychmiastowej pomocy - także psychologicznej.

  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami