Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Pomoc psychologiczna potrzebna dzieciom nie tylko w Polsce

Pomoc psychologiczna potrzebna dzieciom nie tylko w Polsce

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi w Mariupolu projekt pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, które znajdują się w kryzysowej sytuacji z powodu działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego na Ukrainie jest bardzo ograniczony, a podejście terapeutyczne i działania profilaktyczne nadal mało znane. Projekt pomocy, który prowadzi fundacja ma pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji oraz radzeniu sobie z problemami dzieciom z rodzin wewnętrznie przesiedlonych, dotkniętych ubóstwem oraz dzieciom z domów dziecka.

Dzieci mieszkające w Mariupolu na wschodzie Ukrainy cierpią na problemy psychologiczne wynikające z biedy, traumatycznych doświadczeń związanych z wojną i koniecznością opuszczenia domu, śmiercią bliskich, niepewnością związaną z przyszłością i brakiem stabilizacji.

Mariupol znajduje się 10 km do linii frontu. Ze strefy bezpośrednich działań wojennych do Mariupola dotychczas przesiedliło się ok. 100 tysięcy uchodźców wewnętrznych, w tym wiele rodzin z dziećmi. Miasto jest pełne żołnierzy i sprzętu wojskowego ze względu na ruchy rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. W mieście regularnie słychać wybuchy. Ta sytuacja odbija się niekorzystnie na samopoczuciu i zdrowiu psychicznym mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży. - mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Birmingham w 2018 r. odnotowało wysoką częstotliwość występowania chorób zdrowia psychicznego wśród osób wewnętrznie przesiedlonych i populacji ogólnej. Prawie 40% mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego miało traumatyczne doświadczenia (dane z HRP Ukrainy 2020). Pandemia jest dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na samopoczucie i zdrowie psychiczne ludzi (ubożenie rodzin, drastyczne ograniczenia mobilności, izolacja społeczna). Projekty organizacji pomocowych zazwyczaj skupiają się raczej na innym wsparciu niż na zdrowiu psychicznym.

Nasz projekt ma na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego i poprawę samopoczucia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, a także wzrost poczucia sprawczości i kompetencji liderskich wśród młodzieży z Mariupola. Na bazie Świetlicy otwartej w ramach naszej dotychczasowej trzyletniej współpracy z partnerem lokalnym, stworzyliśmy poradnię psychologiczna dla dzieci i młodzieży. W poradni przez cały czas trwania projektu odbywać się będą warsztaty psychologiczne, spotkania z psychologiem, zajęcia arteterapii oraz warsztaty kompetencji liderskich. W wakacje 2021 obył się pierwszy wyjazdowy obóz terapeutyczno-liderski dla dzieci i młodzieży. W grudniu zorganizujemy spotkania wzmacniające poczucie własnej wartości wśród dzieci z domów dziecka w Mariupolu. - wyjaśnia Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Celem projektu jest także zwiększenie świadomości dotyczącej tematyki zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Działania Fundacji Świętego Mikołaja w tym roku skupiają się na stworzeniu bezpiecznego miejsca dla dzieci oraz otwarciu poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Mariupolu, a także integracji dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych z rówieśnikami. Priorytetem fundacji jest także zapewnienie dzieciom indywidualnych spotkań z psychologiem.

Projekt „Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w Mariupolu na Ukrainie” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, który Fundacja Świętego Mikołaja będzie realizować w Mariupolu do końca 2022 roku.

W najbliższych miesiącach Fundacja Świętego Mikołaja rozpocznie także projekty związane z zapewnieniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w Polsce i w Syrii.

  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami