Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi kampanię społeczną Stypendium zmienia życie

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi kampanię społeczną Stypendium zmienia życie

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem Stypendium zmienia życie, poprzez którą chce zwrócić uwagę na sytuację zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin. Tym samym realizuje ideę, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich talentów i zainteresowań.

W ramach kampanii została przygotowana specjalna strona internetowa www.mikolaj.org.pl/stypendium, na której można znaleźć informacje dotyczące Stypendiów św. Mikołaja, a także przekazać darowiznę.

Od września na stronie będą również publikowane wywiady z ambasadorami tegorocznego programu stypendialnego m.in: dziennikarką Martą Januszewską, Edytą Jungowską, Arturem Andrusem, Wojciechem Widłakiem czy Magdaleną Witkiewicz. Ambasadorzy odpowiedzą na pytania: czy lubili chodzić do szkoły, jakimi byli uczniami oraz jakie przedmioty ich interesowały.

Szkołę lubiłam jeszcze zanim do niej chodziłam. W wieku 5 lat tak bardzo chciałam tam chodzić, że mama zapisała mnie wcześniej do zerówki, tym samym rok wcześniej rozpoczęłam edukację. Z pewnością wpływ na to miał fakt, że mama nauczyła mnie bardzo wcześnie czytać i pisać. I pokazała, że nauka to bardzo fajna rzecz. A potem już sama pochłaniałam różne książki i lubiłam się uczyć właściwie wszystkiego. Tak, byłam prymuską. Właśnie dlatego, że nauka nowych rzeczy to zawsze była dla mnie przyjemność. To się nieco zmieniło dopiero  w liceum. – zdradza dziennikarka Marta Januszewska.

Był czas, kiedy uwielbiałem matematykę. Potem nagle poniosło mnie w stronę historii. Chyba zawsze sprawiał mi przyjemność język polski. A, i jeszcze coś - bardzo lubiłem język rosyjski. Na każdym etapie nauki, tym językiem, który wtedy traktowaliśmy wszyscy jako coś niepotrzebnego, narzuconego, moje rusycystki potrafiły mnie naprawdę zainteresować. To od nich dowiedziałem się kto to jest Wysocki, to dzięki nim usłyszałem Okudżawę czy Żannę Biczewską. Dawały mi delikatnie do zrozumienia, że w tym języku na „in” kończy się nie tylko „Lenin”, ale przede wszystkim „Puszkin”. O! Uwaga! Będzie puenta w języku obcym! I teraz, kiedy wspominam swoje szkoły, „Ja pomniu cziudnoje mgnowienie”. – opowiada dziennikarz Artur Andrus

Stypendium św. Mikołaja to stypendium na cele edukacyjne, które otrzymują co miesiąc przez cały rok szkolny uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych zakątków Polski, najczęściej z małych miejscowości.

Otrzymane stypendium dziecko może przeznaczyć na rozwijanie swoich talentów, zakup niezbędnych szkolnych pomocy, opłacenie kursów językowych czy obozów sportowych. Na koniec roku szkolnego każdy stypendysta przesyła sprawozdanie ze swoich osiągnięć wraz z raportem z wydatkowania stypendium. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja

Kampania będzie promowana także w Internecie, mediach społecznościowych i w radiu. Głosu do spotu radiowego użyczyła aktorka Edyta Jungowska.

Nasi stypendyści to wyjątkowe dzieci. Dobrze się uczą, mają marzenia dotyczące przyszłości i liczne zainteresowania, a poza tym angażują się w pomoc innym, działają jako wolontariusze lub po prostu pomagają potrzebującym ze swojego otoczenia. Właśnie takie dzieci chcemy wspierać także w tym roku szkolnym. – dodaje Antonina Grządkowska, koordynatorka Stypendiów św. Mikołaja.

Darczyńcy i sympatycy fundacji otrzymają w połowie miesiąca do swoich skrzynek pocztowych listy zachęcające do wspierania zdolnych uczniów.

Kampania jest współfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami
  • Jola Górska
  • Koordynatorka ds. fundraisingu i komunikacji
  • jola.gorska@mikolaj.org.pl
  • +48 577 777 640
  • Fundacja Świętego Mikołaja