Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Raport Fundacji Świętego Mikołaja: Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży w trakcie pandemii

Raport Fundacji Świętego Mikołaja: Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży w trakcie pandemii

Sytuacja pandemii pokazała, jak wygląda problem wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Wielu nauczycieli wskazało, że w trakcie pandemii co najmniej jeden z ich uczniów nie uczestniczył w lekcjach zdalnych z powodu braku dostępu do komputera. Sytuacja dzieci z niezamożnych rodzin stała się w tym czasie bardzo trudna.

Z powodu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku szkoły po raz pierwszy przeszły na zdalne nauczanie, które trwało niemal do końca roku szkolnego 2019/2020. Część dzieci z niezamożnych rodzin z dnia na dzień straciło kontakt z nauczycielami. Dzieci, które nie miały w domu komputera, były narażone na ograniczony dostęp do edukacji. W nowym roku szkolnym od października 2020 r. do połowy maja 2021 r. uczniowie ponownie uczyli się ze swoich domów. Lekcje odbywały się w formie zdalnej, a zadania przesyłane były za pomocą e-maili bądź platform e-learningowych.

Sytuacja ta pokazała problem wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Według danych Centrum Cyfrowego opublikowanych w raporcie „Edukacja zdalna w czasie pandemii” aż 48% nauczycieli wskazało, że co najmniej jeden z ich uczniów nie uczestniczył w lekcjach zdalnych. Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła badanie potrzeb wśród rodziców uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy otrzymywali lub otrzymują stypendium na cele edukacyjne. 52% rodziców odpowiedziało, że zdarzają się sytuacje, w których kilkoro domowników musi skorzystać z jednego komputera w tym samym czasie, np. rodzeństwo w wieku szkolnym lub rodzice pracujący zdalnie. Ponad 30% rodziców stwierdziło, że brakuje im jednego dodatkowego komputera, a kolejnych 6% rodziców ma więcej niż 2 dzieci i brakuje im w domu przynajmniej dwóch komputerów.

Zespół Fundacji Świętego Mikołaja od momentu pierwszego zamknięcia szkół i przejścia na nauczanie zdalne prowadził intensywne działania na rzecz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie w postaci stypendiów Św. Mikołaja otrzymało 255 uczniów.

Stypendia zostały przyznane dzieciom uczącym się w 84 szkołach w całej Polsce, głównie w mniejszych miejscowościach. Najwięcej stypendystów jest w województwie podkarpackim (46), małopolskim (39), mazowieckim (38) i wielkopolskim (26).  Wśród stypendystów jest 156 uczniów szkół ponadpodstawowych i 99 ze szkół podstawowych. 174 stypendiów otrzymały dziewczynki, 81 - chłopcy. Stypendium uczniowie najczęściej przeznaczali na zakup komputera i innych narzędzi do nauki zdalnej (kamerka, drukarka itp.), naukę języków obcych i pozostałe zajęcia dodatkowe, opłacenie obozów wakacyjnych, zakup książek i innych pomocy naukowych. Łączna kwota przekazana na rozwój dzieci w postaci Stypendiów św. Mikołaja w roku szkolnym 2020/2021 r. wyniosła 611 050 złotych.

Jesteśmy ekspertami w pomocy dzieciom zagrożonym lub dotkniętym wykluczeniem edukacyjnym. Od 10 lat wraz ze szkołami z całej Polski budujemy społeczność osób, które wierzą, że edukacja jest szansą na lepszą przyszłość dla dzieci i wspierają zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin poprzez program Stypendia św. Mikołaja. Przekazywane darowizny zamieniamy na comiesięczne stypendia, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje talenty: opłacić zajęcia dodatkowe, treningi, naukę języków obcych albo kupić wymarzony instrument czy książki. Miniony rok pokazał nam wszystkim, jak ważna jest solidarność i to, że nawet w najtrudniejszej sytuacji zawsze możemy liczyć na siebie nawzajem. - mówi Joanna Paciorek z Fundacji Świętego Mikołaja.

„Bardzo dziękuje za nowy laptop. Bez laptopa było mi ciężko, bo mój brat też uczy się zdalnie, przez co ciężko byłoby nam znaleźć sposób na używanie jednego komputera we dwójkę. Jeszcze raz składam wielkie wyrazy wdzięczności!"

Komputer, który otrzymałam, był mi niezbędny do nauki zdalnej. Do tej pory pracowałam tylko na telefonie i nie mogłam wykonać na nim wielu poleceń. W domu mieliśmy tylko jednego laptopa, na którym uczył się mój starszy brat i nie mogłam z niego korzystać. Mojej mamy nie stać było na zakup drugiego laptopa, moja mama wychowuje nas sama, a nasz tata nie żyje. Teraz mogę nie tylko uczyć się na nim w trakcie trwania lekcji, ale także często korzystam z niego do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz do doskonalenia zdobytej już wiedzy. Dziękuję!"

Od początku wybuchu pandemii fundacja wspierała w sposób szczególny również dzieci w Aleppo. Szkoły w Syrii zostały zamknięte, a z powodu sytuacji w kraju nie było możliwości, aby dzieci mogły uczyć się zdalnie. Tysiące dzieci w Aleppo z dnia na dzień zostało pozbawionych możliwości nauki. Rozdystrybuowano paczki z żywnością i środkami higienicznymi. Kiedy tylko sytuacja na to pozwalała, w mini-szkole prowadzonej dzięki Fundacji Świętego Mikołaja odbywały się zajęcia edukacyjne i wyrównawcze.

Fundacja Świętego Mikołaja szerzy ideę dobroczynności organizując kampanie społeczne i zbiórki na rzecz pomocy dzieciom. Dodatkowo rozwija zaangażowanie młodzieży poprzez Akademię Liderów, w ramach której młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych organizują autorskie projekty w swoich lokalnych społecznościach jako ich liderzy.

Poniżej znajduje się pełny raport dotyczący wsparcia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 w trakcie pandemii COVID-19.

  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami