Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Wielki finał największej solidarnościowej akcji dla polskich szkół

Wielki finał największej solidarnościowej akcji dla polskich szkół

W tym roku konkurs „Solidarna Szkoła 2020” odbył się już po raz 9 jednak pierwszy raz gala została poprowadzona online. Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił do przedstawicieli 12 najbardziej aktywnych w pomaganiu szkół, które mimo przeciwności losu, aktywnie angażowały się w prowadzenie programu stypendialnego włączały się w zbiórki na stypendia, angażowały uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Jednoznacznie pokazały, że kultura solidarności jest żywym mechanizmem w Polsce, który pozwala przetrwać trudności i umacniać szkolne wspólnoty. Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2020” objęta została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 

8 grudnia z Pałacu w Wilanowie odbyła się transmisja Gali konkursu „Solidarna Szkoła 2020” i Niezwykła Lekcja Historii. Gala konkursu „Solidarna Szkoła” to coroczne święto organizowane przez Fundację Świętego Mikołaja, aby uhonorować te polskie szkoły, które w ostatnim roku wykazały się wyjątkową solidarnością i największym zaangażowaniem w pomoc swoim zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin. 

„Poprzez stypendia św. Mikołaja chcemy wspierać rozwój talentów i pasji dzieci, którym bark środków finansowych nie pozwala na rozwój drzemiącego w nich potencjału. Szkoły, które przystępują do naszego programu świetnie czują tę ideę, dlatego angażują uczniów, nauczycieli, absolwentów i lokalną społeczność do wspólnego działania i zbiórki pieniędzy na stypendia. Dlatego też zasługują na miano „szkół solidarnych”. – mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu Stypendia św. Mikołaja

W konkursie w tym roku wzięły udział 84 szkoły z różnych zakątków Polski. W sumie na stypendia szkoły zebrały ponad 300 000 zł, jest to o ponad  58 000 zł więcej niż w poprzednim roku. Fundacji we współpracy z solidarnymi szkołami udało się przyznać 255 stypendiów. Nagrody dla szkół w konkursie "Solidarna Szkoła 2020" sfinansowała firma Promark Light.

Szkoły cały rok prowadziły zbiórki na rzecz stypendiów dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Organizowane były  pikniki, bale absolwentów, wyprzedaże garażowe, loterie, szkolne przedstawienia. A po wybuchnięciu pandemii Covid-19 szkoły kontynuowały zbiórkę w Internecie.  Wszystko po to aby zebrać jak największą sumę pieniędzy, które w postaci stypendiów trafiły do potrzebujących ich uczniów. Największą kwotę udało się zebrać Zespołowi Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie - 26 712 zł.  

W trakcie Gali  usłyszeliśmy dedykowane przesłanie Pani Prezydentowej do Solidarnych Szkół. 

„Jestem pełna uznania dla uczniów, którzy uczą się budowania więzi i wspólnoty z rówieśnikami dla których los okazał się mniej łaskawy. Chciałabym aby do konkursu przystępowało z każdym rokiem coraz więcej szkół, dlatego zachęcam do rozpowszechnienia tej inicjatywy w najbliższym środowisku. Naprawdę warto pomagać i przyciągać swoim przykładem innych do działania” – mówi Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP.

Wyjątkową atrakcją Gali w tym roku było wzbogacenie jej o Niezwykłą Lekcję Historii. W ramach wydarzenia odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Kapela Polonica. Uczniowie zwycięskich szkół wzięli też udział w dedykowanych warsztatach o kulturze i tradycji XVII wieku, a nauczyciele o tym jak budować kulturę solidarności w swoich szkołach.

Lista nagrodzonych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1. im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie
 3. Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
 4. Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori w Krakowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
 7. Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie
 8. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyninie
 9. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem
 10. Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie
 11. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku
 12. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

 

Prezes Fundacji Świętego Mikołaja, dr. Dariusz Karłowicz podsumował istotę zaangażowania szkół w pomaganie potrzebującym: Program Stypendia św. Mikołaja ma już 10 lat i powstał w 30 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przez NSZZ „Solidarność”, a szkoły biorące udział w tym przedsięwzięciu niosą tę pochodnie i włączają się w wychowanie kolejnych pokoleń właśnie do solidarności. Solidarność jest czymś szczególnie polskim, szczególnie ważnym i szczególnie współczesnym.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

 • Antonina Grządkowska
 • Fundacja Świętego Mikołaja
 • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
 • +48 791 793 021
 • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami