Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Co trzeci Polak nie mógł jako dziecko spełnić swoich marzeń z powodu sytuacji finansowej jego rodziny

Co trzeci Polak nie mógł jako dziecko spełnić swoich marzeń z powodu sytuacji finansowej jego rodziny

Fundacja Świętego Mikołaja, która od ponad dwudziestu lat pomaga dzieciom w potrzebie, zrealizowała sondę „Dziecięce marzenia a rzeczywistość”. Pretekstem był obchodzony we wrześniu Dzień Marzyciela i chęć sprawdzenia czy Polacy mają świadomość jak można wspierać dzieci z niezamożnych rodzin, aby miały szansę na lepszą przyszłość. Wyniki sondy pozytywnie zaskakują i pokazują, że potrafimy wspierać szczytne cele.

Na pytanie: „Jak można pomóc dzieciom z niezamożnych rodzin spełniać ich marzenia?” 40,7% respondentów sondy wskazuje na możliwość opłacenia zajęć dodatkowych lub ufundowanie stypendium (39,5%). Zdaniem 15% badanych rozwiązaniem jest regularne wsparcie finansowe.

Jak wynika z sondy zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja, nie tylko wiemy jak możemy pomagać zdolnym dzieciom z mniej zamożnych domów, ale także uważamy, że warto wspierać organizacje pozarządowe, które takim dzieciom pomagają. Aż 48% respondentów zdaje sobie sprawę, że trudna sytuacja rodzinna jest główną przeszkodą w spełnianiu marzeń dzieci, a 29% pytanych wskazuje na brak środków finansowych danej rodziny.

Realizując naszą misję, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań, fundacja stworzyła ogólnopolski program stypendialny Stypendia św. Mikołaja. Głównym celem programu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionych dzieci i budowanie zaangażowania społecznego wśród społeczności lokalnej. Uczniowie, którzy otrzymują stypendia mogą rozwijać swoje talenty  i myśleć o dalszej edukacji. – mówi Antonina Grządkowska, koordynatorka programu Stypendia Św. Mikołaja z ramienia Fundacji.

Zdaniem respondentów marzenia dzieci, których rodziny są w trudnej sytuacji finansowej są przede wszystkim związane z przedmiotami pozwalającymi rozwijać im swoje pasje (takimi jak instrument muzyczny czy sprzęt sportowy) – 52,8 % odpowiedzi. Na drugim miejscu respondenci wymieniają komputer, tablet czy telefon.

Zapewnienie równego startu dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. Odpowiednim narzędziem do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży mogą być programy stypendialne, takie jak Stypendia św. Mikołaja i budowanie nieodpłatnej oferty kursów oraz zajęć dla uzdolnionych dzieci.

Aż 97,5% ankietowanych uważa, że stypendia mogą pomóc dzieciom z niezamożnych rodzin realizować marzenia związane z edukacją, rozwojem zainteresowań i talentów. Zdaniem ponad 90% respondentów warto wspierać organizacje pozarządowe, które pomagają dzieciom z niezamożnych rodzin spełniać marzenia związane z edukacją.

W Polsce potrzebujemy regularnie wspierać zdolnych uczniów, którym sytuacja finansowa ich rodziny uniemożliwia rozwijanie talentów. Dlatego zachęcamy szkoły do udziału w programie Stypendia św. Mikołaja, który działa od 2010 roku. Dotychczas przyznaliśmy ponad dwa i pół tysiąca stypendiów, współpracując na stałe z 300 szkołami z całej Polski. Mamy nadzieję, że z naszym wsparciem kolejne dzieci będą mogły spełniać swoje marzenia związane z rozwojem zainteresowań i edukacją, dlatego zapraszamy do nas kolejne szkoły. – podsumowuje Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Źródło: Sondę w formie ankiety online przeprowadziła Fundacja Świętego Mikołaja na przełomie sierpnia i września 2020 na próbie 478 respondentów.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami
  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami