Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Stypendium na dobry początek roku szkolnego, dzięki Fundacji Świętego Mikołaja

Stypendium na dobry początek roku szkolnego, dzięki Fundacji Świętego Mikołaja

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Fundacja Świętego Mikołaja startuje z akcją „Na dobry początek”. Każda złotówka zebrana przez szkoły na stypendialnym subkoncie zostanie zwiększona trzykrotnie przez fundację. Akcja trwa do 19 września. Poprzez akcję fundacja chce zmobilizować szkolne społeczności do działania na rzecz swoich uczniów w potrzebie.

Do akcji może przystąpić każda polska szkoła, której bliska jest idea solidarności i która chce objąć opieką swoich zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Wystarczy skontaktować się z Fundacją, przystąpić do programu Stypendia św. Mikołaja i rozpocząć zbieranie pieniędzy na stypendia. Każda złotówka, która wpłynie na szkolne subkonto stypendialne zostanie potrojona, co oznacza, że szkoła która zbierze 500 zł w efekcie będzie miała 1500 zł, szkoła która zbierze 1500 zł będzie miała 4500 zł. Maksymalna kwota zebrana przez szkołę, która zostanie potrojona przez Fundację wynosi 20 000 zł.  Pieniądze w całości trafią do zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin.

Stypendia św. Mikołaja to całoroczna pomoc, dedykowana na cele edukacyjne i rozwojowe. Stypendyści wybierani są na podstawie wniosków przez szkolne komisje stypendialne i zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych pieniędzy w sprawozdaniu składanym na koniec roku szkolnego.

Nasza mobilizacja jest bardzo ważna. W efekcie pandemii, lockdown'u i pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce przybyło także dzieci, którym zabraknie w tym roku pieniędzy aby móc się uczyć, rozwijać pasję i szlifować talenty. Trwająca na świecie pandemia koronawirusa to trudny czas, który w znamienny sposób uwidacznia istniejące wciąż nierówności edukacyjne. Nie każde dziecko w Polsce ma dostęp do komputera i Internetu, które okazują się teraz niezbędnymi narzędziami, aby móc brać udział w lekcjach online. - mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Środki otrzymane ze stypendium uczniowie przeznaczają między innymi na zakup książek, sprzętu sportowego, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, opłacenie zajęć dodatkowych i kursów językowych, wpisowe w konkursach czy zakup instrumentów muzycznych. W ostatnim roku szkolnym podopieczni Fundacji mogli dzięki stypendium kupić także komputery i opłacić Internet, aby móc uczyć się zdalnie.

W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja, która od ponad dwudziestu lat pomaga dzieciom w potrzebie, świętuje 10 - lecie uruchomienia programu Stypendia św. Mikołaja. Przekazała już ponad 4 000 000 złotych na stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Ale to nie wszystko w dalszych planach Fundacja planuje zorganizować internetowe warsztaty dla nauczycieli chcących rozwijać program stypendialny w swoich szkołach i dotrzeć z pomocą w najmniejsze i najdalsze zakątki w całej Polsce, w których są wybitnie uzdolnione młode osoby, z niezamożnych rodzin. Niezmiennie marzeniem Fundacji Świętego Mikołaja jest aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, któremu sytuacja finansowa uniemożliwia rozwój talentów.

Jeżeli chcesz aby Stypendia św. Mikołaja były przyznawane w Twojej szkole, szkole Twojego dziecka lub szkole w Twoim sąsiedztwie skontaktuj się z Fundacją Świętego Mikołaja: stypendia@mikolaj.org.pl  // +48 22 825 03 90// + 48 791 793 021// + 48 669 241 424

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami