Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Świat zapomniał o wojnie na Ukrainie, podczas gdy Fundacja Świętego Mikołaja aktywnie wspiera dzieci na Wschodzie

Świat zapomniał o wojnie na Ukrainie, podczas gdy Fundacja Świętego Mikołaja aktywnie wspiera dzieci na Wschodzie

Dzieci żyjące najbliżej linii frontu cierpią z powodu chronicznego lęku i niepewności. Dźwięki ostrzału, pobliskie walki oraz zagrożenie minami i niewybuchami to codzienność rodzin ze wschodu Ukrainy. Od początku 2019 roku Fundacja Świętego Mikołaja pomaga dzieciom z ukraińskiego Mariupola.

Od początku konfliktu w 2014 r. ponad 740 placówek edukacyjnych, czyli co piąta szkoła we wschodniej Ukrainie, została uszkodzona lub zniszczona. W wyniku walk na wschodzie Ukrainy do Mariupola uciekło ok. 100 000 osób, z czego około 58 000 stanowią dzieci. Mariupol to przemysłowe miasto położonego 10 km od linii frontu, na drodze lądowej łączącej Rosję z Krymem. Jednak w Mariupolu regularnie słychać wybuchy i odgłosy ostrzału artyleryjskiego i walk.

Dzieci, wyrwane ze swojego środowiska dotyka brak poczucia bezpieczeństwa, bieda i brak dostępu do edukacji, a trwający od pięciu lat konflikt spowodował rany na psychice. Od początku 2019 r. Fundacja prowadzi działania w Mariupolu obejmując pomocą najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież z rodzin wewnętrznie przesiedlonych, sieroty i dzieci z rodzin najuboższych.

Zanim rozpoczęliśmy kampanię na rzecz pomocy dzieci z Mariupola, poświęciliśmy dużo czasu na znalezienie na miejscu godnych zaufania partnerów lokalnych. Pracujemy z lokalną organizacją od lat działającą na rzecz dzieci, co do rzetelności której jesteśmy pewni. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z organizacją Maltańska Służba Pomocy Iwano-Frankiwska. Przed rozpoczęciem realizacji każdego projektu w Mariupolu dokładnie sprawdzaliśmy potrzeby oraz koszty na miejscu, a następnie monitorowaliśmy każdy etap prac. Regularnie otrzymujemy od naszych partnerów dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami. - mówi Izabela Stawicka, koordynator programu na wschodzie Ukrainy z Fundacji Świętego Mikołaja.

Dzięki działaniom Fundacji codziennie otwarta jest między innymi Świetlica Świętego Mikołaja, wyremontowane szkolne łazienki dla uczniów, comiesięczne stypendia dla dzieci z ubogich rodzin, wyprawki na nowy rok szkolny dla dzieci z domu dziecka, obóz wakacyjny w Karpatach, pomoc psychologiczna, zajęcia plastyczne czy kółko szachowe. Działania będą kontynuowane również w latach 2020-2021.

Od początku rozmów z partnerami lokalnymi było dla nas jasne, że powinniśmy stworzyć w Mariupolu bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym dzieci będą mogły bawić się razem, uczyć i gdzie będą miały możliwość spotkania i rozmowy z psychologiem. Znaleźliśmy odpowiedni lokal, który mogliśmy zaadoptować na potrzeby świetlicy. Przed renowacją wnętrze budynku było surowe i zaniedbane, obecnie jest ono czyste, przestronne i przytulne. Świetlica Świętego Mikołaja w Mariupolu to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas. Świetlica została wyposażona w nowoczesne i funkcjonalne stoły, krzesła i regały, na ścianie zawisł ekran projekcyjny, a na potrzeby zajęć plastycznych kupiliśmy sztalugi malarskie. Otwarcie świetlicy było bardzo ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, w pracach remontowych i sprzątaniu po remoncie pomagało wielu wolontariuszy w różnym wieku. - mówi Izabela Stawicka, koordynator programu na wschodzie Ukrainy z Fundacji Świętego Mikołaja.

Świetlica Świętego Mikołaja jest miejscem, w którym podopieczni mogą rozwijać swoje talenty i uczyć się nowych umiejętności. Najważniejsze było stworzenie bezpiecznej przystani dla dzieci i młodzieży, w której mogą spędzać wolny czas, spotykać się z przyjaciółmi i choć na chwilę oderwać się od problemów i strachu, które towarzyszą im każdego dnia.

Aby umożliwić wszystkim dzieciom korzystanie z zajęć w świetlicy, został zakupiony także samochód specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, który ma specjalną rampę dla wózków. Samochodem są dowożone na zajęcia i różne organizowane przez Fundację wydarzenia dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z domów dziecka oraz dzieci znajdujące się w innej, trudnej sytuacji.

W dniach od 21 lipca do 1 sierpnia 2019 r. 96 dzieci z Mariupola wzięło udział w wakacyjnym obozie, który odbywał się w Karpatach (w zachodniej Ukrainie). Dla niektórych z dzieci był to pierwszy wyjazd na wakacje, dla wielu - pierwszy w życiu wyjazd w góry. Aby dotrzeć na miejsce obozu, uczestnicy odbyli bardzo długą podróż: 21 lipca wyruszyli pociągiem z Mariupola, by dzień później dotrzeć do Lwowa, gdzie czekały na nich autokary, którymi ostatecznie dojechali na miejsce. Pokonali w sumie ok. 1 500 kilometrów, a cała podróż trwała ponad 32 godziny. Dzieci były szczęśliwe, że mogły wyjechać i oderwać się od przyfrontowej codzienności.

W maju 2019 r. został uruchomiony program stypendialny dla najbardziej potrzebujących dzieci. Każdego miesiąca 86 dzieci otrzymuje pomoc stypendialną w kwocie 100 zł miesięcznie. Stypendia otrzymują dzieci w wieku od 8 do 10 lat, pochodzące z rodzin przesiedlonych w wyniku działań wojennych prowadzonych we wschodniej Ukrainie. Stypendyści wydają stypendia na zakup materiałów szkolnych i ubrań, mali sportowcy zakupili lepsze stroje i obuwie do ćwiczeń, a mali artyści mogli zakupić potrzebne materiały plastyczne. Młodzież przeznaczyła te środki na różnego rodzaju kursy doszkalające. Wszystkie dzieci, mimo trudnej sytuacji życiowej są dobrymi, posiadającymi liczne talenty uczniami, wśród nich znajdują się nawet zwycięzcy szkolnych olimpiad wiedzy czy odnoszący sukcesy sportowcy.

W akcję „Pomóż dzieciom z Mariupola” włączyli się także: Franciszek Pieczka (w roli św. Mikołaja w spocie radiowym), operatorzy sieci Orange, Plus, T-mobile, PLAY i Heyah (zrzekli się całego dochodu z SMS-ów charytatywnych), firma Teleaudio DWA (integrator SMS-ów), Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Program 1 Polskiego Radia i wszystkie rozgłośnie regionalne Polskiego Radia (bezpłatnie wyemitowały spoty akcji).

Darowiznę na rzecz Fundacja Świętego Mikołaja można przekazać wpłacając środki na konto: Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem "darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie” lub dokonać szybkiego przelewu on-line: www.mikolaj.org.pl/Ukraina

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami
  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami