Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Co trzeci Polak musiał zrezygnować z rozwijania swoich talentów z powodu finansów. Wyniki badania

Co trzeci Polak musiał zrezygnować z rozwijania swoich talentów z powodu finansów. Wyniki badania

Co trzeci z zapytanych przez fundację Polaków przyznaje, że sam w życiu był zmuszony do zrezygnowania z rozwijania któregoś ze swoich talentów czy zainteresowań z powodu sytuacji finansowej swoje rodziny. Polacy nie tylko widzą sens w realizacji idei programów stypendialnych w Polsce, ale również deklarują chęć pomocy zdolnym dzieciom.

Jak pokazały wyniki sondy zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja aż 95% zapytanych przez fundację Polaków zgodnie uważa, że edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości dla dzieci. Aż 92% respondentów sondy sądzi, że w Polsce niestety nadal jest wiele dzieci, które ze względu na sytuację finansową nie mogą realizować swoich zainteresowań i rozwijać talentów.

Według 88% zapytanych Polaków comiesięczne stypendium na cele edukacyjne mogłoby zwiększyć szansę dziecka na lepszą przyszłość. Możliwość rozwoju zainteresowań dzieci w Polsce według 46% respondentów zależy od wielu czynników, ale 29% uważa, że sporo dzieci nie ma takiej szansy. Zdaniem 17% to wciąż zależy przede wszystkim od sytuacji finansowej danej rodziny. Głównymi przeszkodami wskazanymi przez respondentów w rozwoju pasji i talentów dzieci w Polsce jest brak możliwości rozwoju w miejscu, w którym mieszkają – 28% odpowiedzi i brak pieniędzy – 18% odpowiedzi. Respondenci sondy, zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja, wskazują także na brak wsparcia ze strony rodziców – 16% odpowiedzi, zbyt wiele czasu spędzanego w Internecie, przed telewizorem czy z smartfonem – 15% odpowiedzi oraz brak motywacji do rozwoju – 12% odpowiedzi.

Marzymy o tym, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Dlatego stworzyliśmy ogólnopolski program stypendialny dla szkół i ich uczniów - Stypendia św. Mikołaja. Wyniki zrealizowanej przez nas sondy potwierdzają, że nie tylko my widzimy jak wiele dzieci nadal potrzebuje pomocy i wsparcia. W Polsce jest nadal potrzeba, aby realizować zbiórki pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów oraz zaangażowanych społecznie dzieci, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie ich talentów. Dlatego zachęcamy szkoły do udziału w programie Stypendia św. Mikołaja, który działa od 2010 roku. Dotychczas przyznaliśmy ponad dwa i pół tysiąca stypendiów, współpracując na stałe z 300 szkołami z całej Polski. – komentuje Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Spośród 605 respondentów, którzy wzięli udział w sondzie,  6% otrzymało pomoc finansową, co zmieniło tą sytuację na lepsze. Z kolei 17% deklaruje, że osobiście nie musiało się zmierzyć z taką sytuacją, ale zna takie osoby.Na pytanie fundacji - czy zdecydowaliby się wesprzeć zdolne dziecko z niezamożnej rodziny, gdyby nie było to bardzo skomplikowane? – aż 89% Polaków odpowiedziało twierdząco. 32% odpowiedziało, że zdecydowanie tak, bo warto pomagać dziecku w mądry sposób i aż 57% odpowiedziało, że raczej tak, bo warto spełniać marzenia dzieci.

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży to według 51% respondentów większe możliwości, a według 37% to szansa na lepszą przyszłość.

Cieszę się, że Polacy zgadzają się z nami i deklarują, że warto pomagać zdolnym dzieciom, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie ich talentów i umiejętności. My realizujemy tę idę od kilku lat prowadząc program stypendialny dla szkół i zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnych oraz zaangażowanych społecznie uczniów. Każda szkoła, która zgłasza się do nas, otrzymuje swoje subkonto w ramach konta Fundacji Świętego Mikołaja, na które można przekazać darowiznę i na które społeczność szkolna przelewa środki z kwest i innych organizowanych przez siebie zbiórek. Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny, fundacja nie pobiera żadnej prowizji. Zachęcamy szkoły do zbierania środków na stypendia dla swoich uczniów poprzez całoroczny system dopłat i organizowanie kilka razy do roku specjalnych akcji, w ramach których powiększamy kwoty dopłat. – wyjaśnia Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Polacy coraz chętniej angażują się w działania społeczne na rzecz innych. Kierując się przede wszystkim współczuciem wobec ludzi potrzebujących – 28% odpowiedzi, wychodząc z założenia, że po prostu trzeba pomagać – 27% odpowiedzi. Kierując się także zasadą „jeśli ja pomogę innym, to ktoś w przyszłości pomoże mnie” – 18% odpowiedzi. Według 90% zapytanych Polaków zaangażowana społecznie młodzież może być zachętą do działania dla dorosłych.

*W informacji prasowej wykorzystano wyniki sondy „Szansa na rozwój dzieci i młodzieży w Polsce”, zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja. Sondę zrealizowano w formie ankiety online na próbie 605 respondentów w okresie maj – czerwiec br.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami