Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Stypendia św. Mikołaja -  szansa na dodatkowe wsparcie dla zdolnych uczniów

Stypendia św. Mikołaja - szansa na dodatkowe wsparcie dla zdolnych uczniów

Stypendium może zmienić życie dziecka i dać mu szansę na rozwój. Program stypendialny realizowany przez Fundację Świętego Mikołaja wspiera nie tylko potrzebujące dzieci, ale także buduje trwałą kulturę solidarności w społecznościach szkolnych i wspiera szkoły w działaniach na rzecz stypendystów. Do programu stypendia św. Mikołaja może przystąpić każda szkoła działająca na terenie Polski. 

Początek roku szkolnego dla każdego rodzica wiąże się z wysokimi wydatkami związanymi z edukacją dzieci. Rodzice muszą zadbać nie tylko o szkolną wyprawkę w postaci podręczników i pomocy szkolnych, ale również zadecydować o dodatkowych zajęciach, kursach czy korepetycjach.

Wydatki związane z edukacją dzieci, w tym zajęcia dodatkowe, czy potrzebne korepetycje to  te, z których rodziny w trudnej sytuacji finansowej rezygnują w pierwszej kolejności. W zeszłym roku średnio, miesięcznie rodzice przeznaczyli na zajęcia dodatkowe jednego dziecka 309 zł (CBOS 2018). Jednak nie wszystkich rodziców stać na to aby wygospodarować taką stałą kwotę na każde ze swoich dzieci. Z zajęć dodatkowych w zeszłym roku w najbiedniejszych gospodarstwach (do 649 zł dochodu na osobę) korzystało 29% dzieci, a wśród najbogatszych (powyżej 2000 zł) – aż 90%. Dzieci rodziców, których na to nie stać już na początku roku szkolnego otrzymają więc duże mniejsze szanse na dalszy rozwój.   

Program Stypendia św. Mikołaja działa od 2010 roku. Dotychczas w ramach programu przyznano kilka tysięcy stypendiów, współpracując na stałe z 300 szkołami z całej Polski. 

Marzeniem Fundacji Świętego Mikołaja jest żeby w Polsce nie było żadnego dziecka, które z powodu sytuacji finansowej, nie mogło rozwijać swoich talentów i realizować pasji. Dlatego już od 9 lat fundacja prowadzi program Stypendia św. Mikołaja.

Stypendium może zmienić życie dziecka i dać mu szansę na rozwój. Program Stypendia św. Mikołaja jednak ma na celu nie tylko wsparcie potrzebujących dzieci przez stypendia, chcemy też budować trwałą kulturę solidarności w społecznościach szkolnych i wspierać szkoły w działaniach na rzecz stypendystów. Do programu może przystąpić każda szkoła działająca na terenie Polski. Wrzesień to najlepszy moment żeby wspólnie zebrać potrzebne środki finansowe na stypendia dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. – wyjaśnia Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Wszystkie szkoły mogą przystąpić do aktywnego działania. Wystarczy ogłosić zbiórkę na stypendia na zebraniach z rodzicami lub apelach i wystawić puszki w sekretariacie, zmobilizować uczniów do organizacji kiermaszu używanych książek na cele stypendialne, zaproszenie do wsparcia absolwentów i przedstawicieli lokalnych firm. Za każde zebrane 500 zł przez szkołę Fundacja dopłaci drugie 500 zł i wspólnie uda się pomóc tym, którym potrzebna jest pomoc.  

Szkoły, które przystąpią do programu Stypendia św. Mikołaja prócz dopłat do stypendiów otrzymają dedykowane subkonto, wszystkie potrzebne materiały promocyjne, pełne zaplecze administracyjne, wsparcie i dostęp do szkoleń. Za swoje działania Fundacja nie pobiera od szkół żadnych opłat i prowizji.

Informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie: https://mikolaj.org.pl/dla-szkol/

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami