Fundacja Świętego Mikołaja

Wróć do wszystkich klientów
Ostatni dzwonek dla młodzieży, aby stać się liderem lokalnej społeczności

Ostatni dzwonek dla młodzieży, aby stać się liderem lokalnej społeczności

Rekrutacja do piątej edycji Akademii Liderów, bezpłatnego programu szkoleniowego dla młodych ludzi, trwa tylko do 20 maja. Do projektu mogą zgłaszać się uczniowie między 16 a 20 rokiem życia, którzy mają pomysł na autorski lokalny projekt i chcą nauczyć się, jak go zrealizować. Każdy z uczestników Akademii otrzymuje również roczne stypendium na dalszy własny rozwój.

Lider – lubię to! Pod takim hasłem Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła rekrutację do piątej edycji Akademii Liderów. Program objęty został patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Projekty lokalne można zgłaszać w dwóch obszarach: historycznym i społecznym. Zgłoszenia można wysyłać pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wysłanych poprzez formularz na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia wybranych zostanie 30 osób – autorów najlepszych pomysłów. Tegoroczna Akademia rozpocznie się 22 lipca wyjazdem na szkołę letnią, a zakończy się w grudniu spotkaniem ewaluacyjnym w Warszawie.

Interesuje nas szkolenie ludzi, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za innych, są gotowi do poświęcenia swojego czasu, talentu, energii i zapału. Chcemy szkolić osoby potrafiące zaangażować do działania swoich kolegów, zbudować zespół – osoby które mają szansę zmieniać Polskę w kraj ludzi solidarnych” – wyjaśnia Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja została powołana, aby wyszukiwać i kształcić wyjątkowo zaangażowaną młodzież do pełnienia roli liderów w swoich społecznościach lokalnych. To wyjątkowy program rozwojowy dla młodych osób, kuźnia charakterów, a także wspaniała przygoda.

Tak o programie mówi jeden z absolwentów – Wojtek Fokczyński z Lublińca: „Akademia Liderów nie tylko nauczyła mnie prowadzenia projektów społecznych. Pokazała także, że to jak świat będzie wyglądał w przyszłości, zależy tylko od nas. Akademia to szansa na zmianę siebie oraz otoczenia - mam nadzieję, że ją wykorzystam. Akademia dała mi znajomości i niezapomniane wspomnienia i wiedzę. Zmieniła również sposób postrzegania przez mnie świata.”

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to miejsce, w którym zawiązują się przyjaźnie na całe życie. W Akademii spotkają się młode zaangażowane społecznie osoby z całej Polski. Wielu uczestników odkrywa, że gdzieś daleko w innym mieście mieszka ktoś, kto widzi świat w podobny sposób.

Zanim uczestnicy rozpoczną prowadzenie autorskich projektów, zaproszeni są do wzięcia udziału w nieodpłatnej dziesięciodniowej szkole letniej, a następnie oferuje się im kilkumiesięczny tutoring. Cel jest jasny: przekazać wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów. Zaproszeni przez Fundację eksperci uczą akademistów jak postawione cele przekuć w konkretny plan działania, jak budować harmonogram i budżet projektowy, jak przekonywać partnerów do wspólnego działania oraz jak mądrze przewodzić zespołowi ludzi.

Prowadzone przez akademistów projekty są wyjątkowo różnorodne, tak jak ich temperamenty, wrażliwość i pasje. Łączy je wszystkie jednak to, że odpowiadają na lokalne potrzeby, które zauważone zostały przez samych młodych i tworzone są z młodzieńczym zapałem. W programie w ciągu czterech lat prowadzenia Akademii wzięło udział 146 młodych osób, prowadzących 100 projektów społecznych dotyczących istotnych spraw dla młodzieży i ich społeczności, a także angażując do ich realizacji ponad 700 dodatkowych młodych wolontariuszy.

Wszystkie informacje dostępne są na: www.mikolaj.org.pl/akademia

oraz na: https://www.facebook.com/AkademiaFSM

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 20 lat pomaga dzieciom w potrzebie. Jest znana z pierwszych kampanii społecznych „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku. Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

  • Izabela Stawicka
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • izabela.stawicka@mikolaj.org.pl
  • +48 607 713 321
  • Program pomocy dzieciom w Aleppo i na wschodzie Ukrainy, współpraca z firmami i darczyńcami
  • Antonina Grządkowska
  • Fundacja Świętego Mikołaja
  • antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl
  • +48 791 793 021
  • Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, współpraca ze szkołami