Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Dobry styl życia Polaków. Aspiracje i wydatki. Wyniki badania

Dobry styl życia Polaków. Aspiracje i wydatki. Wyniki badania

Zdaniem 37% zapytanych Polaków lepsza sytuacja materialna to klucz do lepszej jakości życia. Niestety 35% respondentów badania „Styl życia Polaków” przyznaje, że brakuje im przede wszystkim finansów, aby poprawić jego standard, a 28% przyznaje, że nie ma do tego motywacji. Co trzeci zapytany Polak  może przeznaczyć  tylko do 100 zł miesięcznie na atrakcje tworzące dobry styl życia. Dla 29% jest to kwota do 300 zł miesięcznie, dla 24% ankietowanych od 300 do 500 zł miesięcznie.

Z badania „Styl życia Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń wynika, że chcemy zarówno żyć zdrowiej, jak również lepiej zadbać o swoją jakość życia. Kluczowymi elementami dobrego stylu życia według zapytanych Polaków w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim stabilna sytuacja materialna i życie bez kredytów – 28% odpowiedzi, dobre warunki mieszkaniowe – 21% odpowiedzi oraz dobra praca – 19% odpowiedzi. Na kolejnych pozycjach znalazł się udany związek – 13% odpowiedzi oraz możliwość rozwoju zainteresowań i pasji – 11% odpowiedzi.

Dla co piątego Polaka chęć zdrowszego życia jest motywacją do wprowadzania zmian w codziennym funkcjonowaniu. Dobrą motywacją są także bliskie osoby, szczególnie partner czy partnerka, rodzina i przyjaciele, jak twierdzi 19% ankietowanych. Na kolejnych pozycjach respondenci wymieniają chęć rozwoju osobistego i polepszenie swoich warunków życia.

Istotnym elementem funkcjonowania jest dobra forma. Respondenci badania uważają, że Polacy chcą żyć zdrowiej, ale mają problemy z wdrażaniem i utrzymaniem zdrowych nawyków. Zbyt mała aktywność fizyczna, zbyt mała ilość snu, niezdrowa dieta i nieodpowiednie nawyki żywieniowe – wymieniane są jako główne elementy niezdrowego stylu życia Polaków. Mimo to coraz więcej Polaków deklaruje, że chciałoby wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu. Tym co najbardziej ich motywuje w tym obszarze jest właśnie chęć zdrowszego życia.

Chęć wprowadzania zmian w stylu życia, dotyczy także form spędzania czasu wolnego. Jesteśmy coraz bardziej otwarci, aby próbować nowych dyscyplin sportowych i korzystać z niestandardowych form rozrywek i wypoczynku. Jak wynika z naszego badania Polacy uważają, że poza sferą finansową to więcej czasu na rozrywkę, realizację marzeń i planów przekłada się na lepszą jakość życia. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń, który zrealizował badanie „Styl życia Polaków”.

Jak wynika z badania „Styl życia Polaków” dla 37% ankietowanych największą wartość w obecnym  życiu ma podniesienie jego standardu. Dla co czwartego zapytanego Polaka jest to rodzina i bliscy. Z kolei dla 17% kluczowa jest możliwość realizowania planów i spełniania marzeń.

 

* Badanie sondażowe „Styl życia Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety online przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1344 respondentów w marcu 2023.