Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Styl życia współczesnych Polaków. Wyniki badania

Styl życia współczesnych Polaków. Wyniki badania

Serwis Prezentmarzeń realizując badanie „Styl życia Polaków” sprawdził jak oceniamy swoją obecną jakość życia i co mogłoby ją poprawić. Zweryfikował także jaki tryb życia prowadzimy i jak się postrzegamy oraz co motywuje nas do wprowadzania zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Spośród 1344 respondentów badania, 34% zapytanych Polaków ocenia swoją obecną jakość życia jako bardzo dobrą. Dla 27% jest ona na dobrym poziomie, 21% zapytanych postrzega swoją aktualną jakość życia źle. Według 18% ankietowanych jest ona na przeciętnym poziomie.

Zdaniem 37% zapytanych Polaków ich obecną jakość życia mogłaby poprawić lepsza sytuacja materialna. W opinii 23% respondentów zdecydowanie więcej czasu na przyjemności, w tym na wypoczynek, rozrywkę oraz realizację marzeń i planów. Według 21% szansą na polepszenie jakości życia jest czterodniowy tydzień pracy i mniejsza presja zawodowa.

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń do wprowadza zmian w funkcjonowaniu, 21% Polaków motywuje głównie chęć zdrowszego życia. Dobrym motywatorem jest także partner lub partnerka, rodzina oraz przyjaciele, jak wskazuje 19% ankietowanych. Istotna jest również chęć rozwoju osobistego i potrzeba polepszenia swoich warunków życia. Respondenci wskazują także na ekologiczną motywację wynikającą z chęci zadbania o swoją planetę.

Istotnym elementem funkcjonowania jest dobra forma i respondenci badania uważają, że Polacy chcą żyć zdrowiej, ale mają problemy z wdrażaniem i utrzymaniem zdrowych nawyków. Zbyt mała aktywność fizyczna, zbyt mała ilość snu, niezdrowa dieta i nieodpowiednie nawyki żywieniowe – wymieniane są jako główne elementy niezdrowego stylu życia Polaków.

Zaskakujące jest, że aż 32% zapytanych w badaniu Polaków zadeklarowało, że nie potrafi ocenić swojego stanu zdrowia, ponieważ nie bada się regularnie. Z kolei 24% ankietowanych oceniło, że Polacy prowadzą zdrowy tryb życia. Przeciwnego zdania jest 21% respondentów, którzy uważają, że Polacy prowadzą bardzo niezdrowy tryb życia, źle się odżywiają i  zbyt mało uwagi poświęcają swojemu zdrowiu.

To czego nam najbardziej brakuje, aby zmienić styl życia na lepszy, to finanse, motywacja i brak czasu. Kluczowym czynnikiem tworzącym dobry styl życia jest według 28 % respondentów stabilna sytuacja materialna i życie bez kredytów. Zdaniem 21% dobre warunki mieszkaniowe, a w opinii 19% dobra praca.

Zdaniem co czwartego respondenta badania dzisiejszy Polacy są niezależni i chcą żyć na własnych zasadach. Według 21% ankietowanych Polacy są otwarci na świat i ludzi, a w opinii 18% mobilni i lubią podróżować.

* Badanie sondażowe „Styl życia Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety online przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1344 respondentów w marcu 2023.