Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Budżet, zainteresowania i przyzwyczajenia, czyli czym kierują się Polacy organizując sobie czas wolny

Budżet, zainteresowania i przyzwyczajenia, czyli czym kierują się Polacy organizując sobie czas wolny

Według 32% respondentów badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” serwisu Prezentmarzeń to możliwości finansowe wpływają najmocniej na kształtowanie się zwyczajów organizacji wypoczynku w czasie wolnym od pracy. Zdaniem 29% ankietowanych istotne znaczenie mają także zainteresowania, a w opinii 21% respondentów przyzwyczajenia.

Jak potwierdziły wyniki badania budżet wciąż jest kluczowym wyznacznikiem w wyborze rozrywki Polaków. Dla 39% zapytanych Polaków 100 zł miesięcznie to kwota, jaką mogą przeznaczyć na aktywności w czasie wolnym. Budżet miesięczny na rozrywkę na poziomie od 100 do 300 zł wskazało także 39% respondentów. Z kolei 14% ankietowanych zadeklarowało, że dysponuje budżetem od 300 do 500 zł miesięcznie na przyjemności i rozwój hobby.

Co się zmienia w podejściu Polaków do rozrywki?

Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego zmieniają się na przestrzeni ostatnich lat, stajemy się coraz bardziej aktywni i mobilni, chętniej próbujemy nowych form rozrywki i wypoczynku. Chęć zdobywania nowych doświadczeń to główny czynnik wspierający budowanie nawyków czasu wolnego, jak uważa 29% respondentów badania. Na drugim miejscu jest sport, który wskazuje 28% ankietowanych.

Czego poszukujemy obecnie w rozrywce?

Polacy, jak pokazały wyniki badania serwisu Prezentmarzeń, upatrują w rozrywce szansy na oderwanie się od codziennej rutyny – 34% odpowiedzi. Poszukują także pozytywnych emocji, przede wszystkim radości, jak twierdzi 33% ankietowanych.

Co nas ogranicza w wyborze ulubionych rozrywek?

Przed wyborem preferowanych form rozrywki powstrzymuje 37% zapytanych Polaków budżet. Z kolei dla 26% jest to deficyt czasu, jaki mogą przeznaczyć na wybraną aktywność. Dla 23% ograniczeniem jest stan zdrowia, a dla 14% dzieci lub inni członkowie rodziny, którym poświęcamy swój czas wolny rezygnując z własnych potrzeb.

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie zmieniliśmy nasze podejście do organizacji czasu przeznaczonego na wypoczynek. Według 57% zapytanych Polaków obecnie w spędzaniu czasu wolnego dominują aktywności pokonując pasywną rozrywkę. Jesteśmy także bardziej skupieni na budowaniu dobrych nawyków spędzania czasu wolnego, jak twierdzi 38% respondentów badania. W opinii 23% zapytanych uczymy się tej cennej umiejętności.

Badanie „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1259 respondentów w formie ankiety online.