Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Kluczowe czynniki decydujące o wyborze rozrywki w Polsce

Kluczowe czynniki decydujące o wyborze rozrywki w Polsce

Możliwości finansowe, zainteresowania i przyzwyczajenia to główne czynniki, które decydują o tym, jak Polacy organizują sobie i bliskim czas wolny. Zdaniem 32% respondentów to możliwości finansowe wpływają najmocniej na kształtowanie się nawyków spędzania czasu wolnego w Polsce. Według 34% ankietowanych rozrywka to sposób na oderwanie się od codziennej rutyny i obowiązków.

Z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, można wyciągnąć wiele wniosków dotyczących zwyczajów i potrzeb Polaków w obszarze rozrywki. Zdaniem 32% respondentów to możliwości finansowe wpływają najmocniej na kształtowanie się nawyków spędzania czasu wolnego. Według 29% ankietowanych są to wzorce kulturowe obowiązujące w społeczeństwie.

Budżet ma kluczowe znaczenie w organizacji czasu wolnego Polaków, ale również istotne są pomysły na jego spędzanie. Źródłem inspiracji na ciekawe spędzania czasu wolnego w dzisiejszych czasach są przede wszystkim media społecznościowe, jak twierdzi 37% respondentów badania. Drugim najczęściej wskazanym źródłem są znajomi i przyjaciele. Co piąty zapytany Polak wskazuje także na serwisy realizujące usługi rozrywkowe.

Chęć zdobywania nowych doświadczeń to główny czynnik wspierający budowanie nawyków czasu wolnego, jak uważa 29% respondentów badania. Na drugim miejscu jest sport, który wskazuje 28% ankietowanych. Według 57% zapytanych Polaków obecnie w spędzaniu czasu wolnego dominuje aktywność pokonując pasywną rozrywkę.

Z naszego badania wynika, że Polacy chcą aktywnie spędzać czas, gdy odpoczywają od pracy i  skłania ich to do próbowania bardzo różnych form rozrywki, często z nutą adrenaliny. Chętnie odwiedzają na przykład Escape Room z przyjaciółmi, coraz odważniej próbują sportów ekstremalnych, jak również uczestniczą w kreatywnych warsztatach rozwijających zainteresowania. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Aż 76% zapytanych Polaków uważa, że powinniśmy edukować dzieci i młodzież w obszarze organizacji czasu wolnego. Zdaniem 31% respondentów spędzany wartościowo czas wolny uczy aktywności życiowej. W opinii 27% daje możliwość zdobywania wiedzy, a według 22% edukuje jak efektywnie wypoczywać. Zdaniem co piątego Polaka umożliwia nawiązywanie kontaktów społecznych.

Czas wolny pełni obecnie kilka istotnych funkcji w życiu Polaków. Po pierwsze, jak wskazuje 31% respondentów, służy odnawianiu sił fizycznych i psychicznych, czyli wspomaga regenerację organizmu. Drugą istotną funkcją jest rozwój, gdyż pozwala na kształtowanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. Na trzecim miejscu, co czwarty zapytany Polak wymienia funkcję integracyjną, która pozwala na podtrzymanie więzi społecznych.

Polacy, jak pokazały wyniki badania serwisu Prezentmarzeń, upatrują w rozrywce szansy na oderwanie się od codziennej rutyny – 34% odpowiedzi. Poszukują pozytywnych emocji, przede wszystkim radości, jak twierdzi 33% ankietowanych.

W materiale prasowym wykorzystano dane z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1259 respondentów.