Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Wydatki Polaków na aktywności w czasie wolnym. Wyniki badania

Wydatki Polaków na aktywności w czasie wolnym. Wyniki badania

Według badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” 39% respondentów obecnie jest w stanie przeznaczyć na aktywności w czasie wolnym do 100 zł miesięcznie. Kwotę na wydatki na rozrywkę na poziomie od 100 do 300 zł wskazało także 39% respondentów. Z kolei 14% Polaków dysponuje budżetem od 300 do 500 zł miesięcznie na przyjemności i rozwój hobby. Zdaniem 37% ankietowanych budżet to główne kryterium wpływające na to jak organizujemy sobie i najbliższym czas wolny.

Z badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń we wrześniu 2022 roku wynika, że budżet ma wciąż kluczowe znaczenie w wyborze preferowanych form rozrywki Polaków. Po pandemii jednak zwracamy większą uwagę na jakość czasu wolnego i chcemy lepiej go wykorzystać. W opinii 23% respondentów uczymy się tej umiejętności.

Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego zmieniają się na przestrzeni ostatnich lat, stajemy się coraz bardziej aktywni i mobilni, chętniej próbujemy nowych form rozrywki i wypoczynku. W dzisiejszej rozrywce upatrujemy szansy na oderwanie się od codziennej rutyny i poszukujemy radości. Na kształtowanie się nawyków spędzania czasu wolnego, jak uważa 32% zapytanych Polaków najmocniej wpływają także możliwości budżetowe. Niestety tylko 8% Polaków dysponuje budżetem powyżej 500 zł miesięcznie na aktywności w czasie wolnym.

Poza budżetem według 29% zapytanych wpływ na nasze aktywności w czasie wolnym mają przede wszystkim zainteresowania, a zdaniem 21% przyzwyczajenia. Tylko 13% twierdzi, że o sposobie wypoczynku decydują głównie możliwości czasowe.

Czas wolny w życiu Polaków pełni istotną funkcję, przede wszystkim jak podkreśla 31% respondentów służąc odnowieniu sił fizycznych i psychicznych. W opinii 27% ankietowanych odgrywa także ważną rolę rozwojową, gdyż wpływa na kształtowanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. Nie tylko budżet jest istotny w organizacji czasu wolnego Polaków, ale również inspiracje na jego spędzanie. Źródłem pomysłów na ciekawe spędzania czasu wolnego są przede wszystkim media społecznościowe, jak twierdzi 37% respondentów badania. Drugim najczęściej wskazanym źródłem są znajomi i przyjaciele. Co piąty zapytany Polak wskazuje także na serwisy realizujące usługi rozrywkowe.

Aby skutecznie budować dobre nawyki spędzania czasu wolnego potrzebujemy odpowiedniej motywacji. Jak pokazało badanie „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń, chęć zdobywania nowych doświadczeń i sport najbardziej pomagają nam budować te nawyki.

Badanie „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1259 respondentów w formie ankiety online we wrześniu 2022.