Prezentmarzeń

Wróć do wszystkich klientów
Większość pracodawców świątecznie obdarowuje pracowników. Wyniki badania

Większość pracodawców świątecznie obdarowuje pracowników. Wyniki badania

Zmiany świątecznych zwyczajów dotyczą nie tylko preferencji prezentowych Polaków, ale także rynku pracy. Aż 66% respondentów badania serwisu Prezentmarzeń twierdzi, że na obecnym rynku pracownika, pracodawcy są bardziej skłonni fundować pracownikom świąteczne upominki i udogodnienia.

Jak wynika z badania "Zmiany w zwyczajach i preferencjach świątecznych Polaków" aktualna sytuacja na runku pracy motywuje pracodawców do bardziej kreatywnego myślenia o świątecznych upominkach i udogodnieniach. Potwierdzają to opinie łącznie 66% respondentów badania. Innego zdania jest 23% zapytanych Polaków, którzy twierdzą, że jest niestety tak samo jak kiedyś i nie widzą innego podejścia pracodawców w okresie przedświątecznym. Według 10% wciąż niewielka grupa pracodawców podarowuje pracownikom świąteczne prezenty.

Z odpowiedzi udzielonych serwisowi Prezentmarzeń wynika, że łącznie aż ponad 90% respondentów otrzymuje w jakieś formie upominek świąteczny od pracodawcy. Dla 55% jest to zaproszenie na firmowe, świąteczne spotkanie, dla 29% bony, paczki lub drobny upominek, a dla 7% krótszy dzień pracy lub dodatkowy dzień wolny.

Rosnący deficyt specjalistów w firmach i podnoszący się poziom zamożności społeczeństwa sprawia, że pracownicy coraz bardziej skupiają się na własnych pragnieniach i potrzebach. W efekcie pracodawcy coraz chętniej sięgają więc po emocje, podarowując pracownikom prezenty w formie oryginalnych przeżyć. Jak potwierdzają wyniki badania, aż 45% Polaków chce otrzymywać prezenty, które wywołują w nich przeżycia i pozytywne emocje. Dotyczy to także sfery zawodowej i sposobów motywowania oraz nagradzania za wyniki w pracy.

Przejażdżka Ferrari, lot w tunelu aerodynamicznym czy warsztaty kulinarne –  firm chcących podarować pracownikom takie emocje przybywa z roku na rok. Pracodawcy, którzy myślą strategicznie o pozyskaniu i utrzymaniu talentów w swoim zespole zdają sobie sprawę, że employer branding zaczyna się wewnątrz organizacji. Okres grudniowych świąt to dobry moment, aby umacniać więź pracodawca – pracownik i efektywnie wykorzystać w firmie niestandardową formę obdarowania pracowników. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Wiele firm nie bierze pod uwagę prezentów pod postacią przeżyć obawiając się, iż przekracza to ich budżet. Okazuje się jednak, że taka niestandardowa i wyróżniająca się na rynku forma docenienia pracownika jest porównywalna do średniej kwoty pozapłacowych, świadczeń okolicznościowych. Zazwyczaj wynosi ona w firmie średnio około 150 - 200 zł na pracownika. Lista prezentów w formie emocjonujących przeżyć, którą możemy w tej kwocie wręczyć, korzystając z pomocy profesjonalnych firm, specjalizujących się w tej dziedzinie jest długa. Są na niej zarówno upominki z dreszczykiem emocji, umożliwiające spróbowanie sportów ekstremalnych, tematyczne warsztaty umożliwiające rozwijanie pasji i zainteresowań czy relaksacyjne i zdrowotne masaże.

Benefity pozapłacowe w postaci okolicznościowych paczek czy bonów towarowych, stają się powoli standardem w większości firm. Pracodawcy coraz chętniej sięgają więc po emocje, podarowując pracownikom prezenty w formie oryginalnych przeżyć. W obliczu rywalizacji o najlepszych pracowników, kluczowe staje się nie tylko budowanie ich zaangażowania, ale przede wszystkim stworzenie poczucia, że pracują w miejscu, w którym warto być. Okres przedświąteczny stwarza idealną okazję pracodawcom, aby docenić pracowników i podziękować im za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie.

* Badanie "Zmiany w zwyczajach i preferencjach świątecznych Polaków" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1015 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2019 roku.