PCO S.A

Wróć do wszystkich klientów

Krzysztof Kluza - prezes PCO S.A. o kluczowych wyzwaniach i planach na rok 2018

Wzrost eksportu oraz inwestycji, intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej, aktywny udział w programach modernizacyjnych polskiej armii. To priorytety na rok 2018 dla firmy PCO S.A., głównego producenta sprzętu optoelektronicznego dla Wojska Polskiego i innych służb mundurowych.

Wzrost zaangażowania na rynkach eksportowych

W bieżącym roku spółka będzie aktywnie rozwijać obecność biznesową na rynkach europejskich, oferując m.in. rozwiązania w zakresie przyrządów obserwacyjnych dla wozów bojowych. Kontynuowana będzie współpraca z Ukrainą, w ramach której w zeszłym roku podpisano umowę na dostawę noktowizorów i kamer dla ukraińskich wozów BRDM, BTR i BMP.

Do zaoferowania innym państwom europejskim, firma PCO S.A. ma nie tylko optoelektronikę dla pojazdów, ale także wiele innych nowoczesnych wyrobów, na przykład gogle noktowizyjne dla załóg statków powietrznych, w tym śmigłowców. Uzyskanie cywilnej certyfikacji przez agencję EASA dla noktowizyjnych gogli lotniczych PNL-3M „ORLIK”, otwiera przed spółką nowe rynki. Co potwierdza fakt otrzymania przez PCO S.A. już pierwszego zamówienia na gogle w wersji cywilnej z Norwegii. Aktualnie firma prowadzi prace nad przeprowadzeniem certyfikacji według wymagań amerykańskiej FAA (Federal Aviation Administration). Kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia eksportu przyrządów produkowanych przez PCO S.A., ma również ekspansja na rynki Azji i Bliskiego Wschodu. W 2018 roku spółka planuje trzykrotny wzrost eksportu w stosunku do roku poprzedniego.

Intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych

Innowacyjność wyrobów obserwacyjnych i celowniczych oferowanych przez PCO S.A. jest efektem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, dlatego w 2018 roku będą one kontynuowane na kilku płaszczyznach. Spółka będzie się angażować w modernizację istniejących systemów, na przykład w obszarze termowizji. Cały czas pojawia się zapotrzebowanie na coraz doskonalsze celowniki i kamery termowizyjne, więc PCO S.A. na nie odpowiada, udoskonalając technicznie oferowane przyrządy. Kolejnym obszarem rozwoju dla PCO S.A. jest integrowanie istniejących już rozwiązań. Przykładem jest System Obserwacji Dookólnej i kamery wyposażone w systemy automatycznego śledzenia celów (wideotraker).

W dłuższej perspektywie, spółka planuje prowadzenie prac m.in. związanych z technologiami kosmicznymi – wyposażenie optoelektroniczne dla satelitów i stacji naziemnych. To systemy związane z teleskopami, ale też z transmisją danych w oparciu o technologie optyczne. Założeniem jest wieloletni plan, wpisujący się w projekt budowy polskiego satelity. W efekcie firma będzie mogła też oferować podobne usługi koncernom światowym.

W planach PCO S.A. jest również zaangażowanie się w prace nad innowacyjnymi technologiami, jak na przykład holograficzne wyświetlacze przyoczne (holographic near-eye display), pokazujące obraz w 3D. Takie urządzenia mają zarówno zastosowanie militarne, jak i cywilne.

Aby sprawnie prowadzić działania badawczo-rozwojowe, w spółce jest powołana rada naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele kilkunastu placówek naukowo-badawczych. PCO S.A. współpracuje z renomowanymi uczelniami, takimi jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, ale też z samodzielnymi instytutami.

Na uczelniach poszukujemy również nowych kadr, w ramach wieloletnich programów współpracy. Studenci i absolwenci już w trakcie nauki mają możliwość poznania naszej firmy i pisania prac dyplomowych, a spółka możliwość profilowania odpowiednich osób – potencjalnych pracowników. Firma PCO S.A. jako jedna z niewielu w Polsce stwarza najlepszym studentom szansę na zdobycie doświadczenia u producenta wyrobów optoelektronicznych wykorzystującego innowacyjne technologie. Założeniem programu stażowego realizowanego w spółce jest również zatrudnienie w firmie najlepszych kandydatów, odpowiednio wykwalifikowanych i twórczych. – komentuje Krzysztof Kluza, Prezes PCO S.A.

Udział w kluczowych projektach

PCO S.A. jest integratorem i liderem systemu żołnierza przyszłości Tytan, co oznacza iż firma nie tylko opracowuje elementy systemu stanowiące podsystem obserwacji i rozpoznania, ale zarządza całym projektem. Na spółce spoczywa odpowiedzialność za zdefiniowanie architektury systemu, wymagań systemowych i kompatybilności, opracowanie i wykonanie okablowania systemowego. PCO S.A. współtworzy oprogramowanie dla systemu, odpowiada za kompletną dokumentację techniczną systemu i wykonanie jego badań kwalifikacyjnych. PCO komunikuje się z zamawiającym i zarządza wszystkimi aspektami związanymi z formalną realizacją prac. Po zakończeniu realizacji obowiązującej umowy, czyli po pomyślnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych, PCO S.A. przekaże Inspektoratowi Uzbrojenia Dokumentację Techniczną Wyrobu ZISW, licząc na realizację jego dostaw na mocy podpisanej w 2014 roku umowy ramowej. W efekcie PCO S.A. będzie i w tym zakresie reprezentantem konsorcjum odpowiedzialnym za integrację produkcyjną systemu i jego dostawy.

Firma PCO S.A. jest również aktywnie zaangażowana w proces modernizacji i obsługi technicznej przyrządów optoelektronicznych w czołgach Leopard. W aspekcie finansowym jest to jeden z większych kontraktów realizowanych przez spółkę. W programie Leopard 2PL, PCO S.A. dostarcza kamery termowizyjne zarówno do peryskopu panoramicznego dowódcy, jak i dla działonowego, a także kamerę dzienno-nocną dla kierowcy – kamerę cofania. Prace odbywają się na podstawie umowy wieloletniej.

W 2018 roku kluczowe jest aktywne poszerzanie i udoskonalanie oferty optoelektronicznej, inwestycje w prace badawczo – rozwojowe oraz w nowe technologie, które pozwolą PCO S.A. oferować jeszcze bardziej zaawansowane wyroby z myślą o polskiej armii, innych służbach mundurowych, jak również zastosowaniach cywilnych. Bieżący rok będzie dla naszej firmy wyróżniać się skalą inwestycji, zwiększeniem efektywności oraz realizacją wyzwań, które stoją przed nami jako spółką tworzącą Polską Grupę Zbrojeniową. - podsumowuje Krzysztof Kluza, Prezes PCO S.A.

***

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta spółki obejmuje, zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ konsoliduje ponad 60 firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 5mld zł oraz przeszło 17 tysiącami pracowników. PGZ SA to jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii.