PCO S.A

Wróć do wszystkich klientów

PCO S.A. z umową na udział w modernizacji wozów bojowych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Ukrainy

26 czerwca br. należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej optoelektroniczna spółka PCO S.A. podpisała dwie umowy z ukraińską firmą Ukrinmash, należącą do Grupy UkrOboronProm. Pierwsza z nich dotyczy dostawy komponentów optycznych dla PCO S.A. z Żytomierskich Zakładów Pancernych, druga zaś dostawy przez PCO S.A. do ukraińskiego partnera przyrządów stanowiących optoelektroniczny komplet modernizacyjny do wozów bojowych. Podczas uroczystości podpisania umów był obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

PCO S.A. przez ponad dwa lata prowadziło prace związane z przeprowadzeniem pokazów i testów sprzętu optoelektronicznego nowej generacji, który znacząco zwiększy zdolności bojowe wozów i czołgów wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Potwierdzają to uzyskane na Ukrainie certyfikaty.

W wyniku starań PCO S.A. opracowano model modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych BWP-1 w oparciu o pasywne urządzenia noktowizyjne oraz w czołgach T-72 z zastosowaniem celownika termowizyjnego.

Rozwiązania oferowane przez PCO S.A. są sprawdzone i posiadają wszystkie wymagane dopuszczenia do stosowania w wozach wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Ukrainy. Żytomierskie Zakłady Pancerne zdecydowały się na zawarcie w ramach zlecenia remontowego Ministerstwa Obrony Ukrainy umowy na dostawę z PCO  S.A. kompletów urządzeń do modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych.

Podpisanie w siedzibie PCO S.A. 26 czerwca 2017 roku umów jest inauguracją modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych armii ukraińskiej. Kolejnym etapem, do którego dąży optoelektroniczna spółka z Grupy PGZ, będzie stworzenie na Ukrainie centrum modernizacji optoelektroniki z wykorzystaniem osiągnięć PCO S.A. na tym polu.

W imieniu PCO S.A. umowy z Ukrinmasz podpisał Stanisław Natkański – Dyrektor Techniczny i Paweł Glica – Dyrektor Handlowy.

***

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta spółki obejmuje, zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ konsoliduje docelowo ponad 30 firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 4,5mld zł oraz przeszło 16 tysiącami pracowników. W efekcie konsolidacji, powstanie jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.