PCO S.A

Wróć do wszystkich klientów

PCO S.A. z perspektywy 2016 i z planami na 2017

Miniony rok  dla PCO S.A. to przede wszystkim jubileusz 40-lecia spółki, którego kulminacją była gala na Stadionie Narodowym oraz realizacja licznych wydarzeń z zakresu promocji, edukacji i CSR. Rok 2017 dla firmy z branży zbrojeniowej odnotowujący od lat stabilny wzrost zapowiada się pozytywnie. W 2017 dla PCO S.A. priorytetami będzie realizacja umów na dostawę sprzętu optoelektronicznego dla Sił Zbrojnych RP, rozwój oferty urządzeń optoelektronicznych dla pojazdów wojskowych oraz kontynuacja prac nad Zaawansowanym Indywidualnym Systemem Walki Tytan i dalszy udział w projektach naukowo- badawczych.

W ostatnim miesiącu 2016 roku PCO S.A. podpisało umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sprzętu optoelektronicznego dla Sił Zbrojnych RP. Dostawy w ramach umowy będą realizowane w latach 2017-2019.

Bardzo istotnym kierunkiem rozwoju firmy w 2017 roku będzie również rozwijanie oferty urządzeń optoelektronicznych dla pojazdów wojskowych, gdyż PCO S.A. jest jednym z uczestników konsorcjum mającego modernizować czołgi Leopard II używane przez Wojsko Polskie. W ramach tego programu firma będzie przygotowywać między innymi kamery termowizyjne dla czołgów. Z optymizmem patrzeć na perspektywy rozwoju pozwala również opracowanie przez PCO kamery KLW-1 R „ASTERIA” dla kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Daje to możliwość udziału PCO S.A. w modernizacji tych używanych przez Wojsko Polskie pojazdów. Ponadto firma aktywnie bierze udział w opracowaniu wieży bezzałogowej dla KTO Rosomak, przygotowując wykorzystywane w niej głowice optoelektroniczne.

Uzyskanie cywilnej certyfikacji dla noktowizyjnych gogli lotniczych PNL-3M „ORLIK” otwiera przed spółką nowe rynki. Po certyfikacji gogle będą mogły być zastosowane w śmigłowcach Airbus Helicopters EC-135. Oznacza to możliwość zastosowania wyrobów spółki w maszynach  między innymi do cywilnych służb ratunkowych takich jak Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Rozwój asortymentu cywilnego jest istotny, ponieważ rozszerza grono potencjalnych odbiorców. Przenikanie się technologii wojskowych i cywilnych będzie z pewnością wśród naszych priorytetów na rok 2017.

Ponadto kontynuowane będą pracę nad Zaawansowanym Indywidualnym Systemem Walki Tytan. PCO S.A. koordynuje działania przygotowującego System konsorcjum. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Powstały już między innymi zmodernizowane urządzenia optoelektroniczne, które będzie wykorzystywał żołnierz przyszłości. Ze względu na skalę zamówienia oraz możliwość jego dalszego rozszerzenia prace nad TYTANem są traktowane przez spółkę priorytetowo.

Jednym z założeń na Nowy Rok jest także zwiększenie rozpoznawalność marki PCO S.A. Służy temu między innymi współpraca w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, której firma jest koordynatorem. Daje to firmie możliwość podążania za najnowszymi trendami w branży optoelektronicznej. W tym roku PCO S.A. zamierza również zorganizować kolejną edycję Konferencji Optoelektronicznej gromadzącej czołowych specjalistów oraz przedstawicieli WP i przemysłu obronnego. „Sukces merytoryczny i frekwencyjny zeszłorocznej konferencji przygotowanej pod hasłem „Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli”  był możliwy dzięki efektywnej współpracy naszej firmy, Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej. Zorganizowane przez nas wydarzenie było okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany cennych doświadczeń. Prezentacja wyników badań i ciekawych projektów z obszaru optoelektroniki, stała się pretekstem do podjęcia  tematu praktycznych zastosowań fotoniki nie tylko w sektorze obronności, ale również w innych, istotnych dla naszego kraju dziedzinach.” – skomentował  Ryszard Kardasz, Prezes PCO S.A.

Plany na Nowy Rok związane z rozwojem oferty PCO S.A. oraz z realizacją zamówień powinny również zaprocentować zwiększeniem w 2017 roku zatrudnienia poprzez pozyskanie nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr. W tym obszarze firma prowadzi cykliczne projekty, których celem jest budowa i promocja wizerunku PCO S.A. jako innowacyjnego i wartościowego pracodawcy. W  ramach działań Employer Branding w minionym roku zorganizowano Dni Otwarte dla studentów i absolwentów kierunków technicznych. Spółka brała również udział w branżowych wydarzeniach na uczelniach.

W roku 2016 firma otrzymała także liczne nagrody i wyróżnienia za swoje produkty z dziedziny optoelektroniki m.in.: nagrodę DEFENDER za kamerę KLW-1R czy Laur Innowacyjności za kamerę KLW-1 „ASTERIA. Otrzymane nagrody byłe efektem pracy nad produktami w zakładzie spółki i prezentacji wyrobów na targach, konferencjach i konkursach produktowych.

W nowym roku firma również będzie prowadzić aktywne działania marketingowe, aby prezentować swoje wyroby na licznych polskich i zagranicznych wydarzeniach branżowych. Planowana jest także inwestycja zwiększająca potencjał i zaplecze produkcyjne PCO S.A. Na terenie warszawskiej siedziby firmy ma powstać nowy budynek, na którego budowę zostały pozyskane środki z MON.

„Biorąc pod uwagę nasze zamówienia dla Wojska Polskiego i innych służb mundurowych oraz udział PCO S.A. w ważnych dla polskiej obronności projektach, liczymy iż rok 2017 pozwoli nam na dalszy aktywny rozwój firmy. Rosnąca innowacyjność polskiej myśli technicznej, prowadzenie aktywnych prac naukowo – badawczych we współpracy z uczelniami i instytutami, jak również praca nad wzbogaceniem oferty sprawia, iż pozytywnie patrzę na 2017 rok dla naszej spółki” – podsumował Ryszard Kardasz, Prezes PCO S.A.

***

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta spółki obejmuje, zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ konsoliduje docelowo ponad 30 firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 4,5mld zł oraz przeszło 16 tysiącami pracowników. W efekcie konsolidacji, powstanie jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii.