PCO S.A

Wróć do wszystkich klientów

Rok 2015 rokiem dynamicznego rozwoju PCO S.A.

Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A. ocenia rok 2015 dla kierowanej przez niego spółki podsumowując kluczowe projekty i wydarzenia mijających 12 miesięcy.

Najważniejsze kierunki rozwoju PCO S.A. w roku 2015

Rok 2015 był czasem dynamicznego rozwoju nowej oferty. Postawiliśmy przede wszystkim na wyroby korzystające z technologii termowizyjnej. Opracowana została lornetka termowizyjna NPL-1T AGAT, która jest pierwszym tego typu urządzeniem polskiej produkcji. Dzięki wcześniejszym pracom nad kamerą KLW-1 ASTERIA przygotowaliśmy Zestaw Modyfikacyjny Kamery Termowizyjnej do czołgów PT-91 Twardy, wykorzystywanych w Wojsku Polskim. Pierwsze Zestawy Modyfikacyjne trafiły już do jednostek WP. W naszej ofercie wyrobów do stosowania w czołgach rodziny T-72 dołączyliśmy również Peryskopowy celownik termowizyjny PCT-72.

Podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego nasza oferta wyrobów termowizyjnych została doceniona przez ekspertów. Kamera KLW-1 otrzymała nagrodę Defender za wyróżniające się rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

W grudniu Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania na dostosowanie kamery termowizyjnej KLW-1 Asteria do pracy w celowniku DNRS-288 wieży Hitfist-30P montowanej na podwoziu KTO Rosomak.

Prace nad Zaawansowanym Indywidualnym Systemem Walki TYTAN – jeden z priorytetów PCO S.A. w roku 2015. Zrealizowane działania i obecny stan prac

Program TYTAN przewiduje stworzenie zaawansowanego indywidualnego systemu wyposażenia żołnierza przyszłości, który ma składać się z sześciu podsystemów: uzbrojenia, C4I, obserwacji i rozpoznania, ochrony, przenoszenia oraz umundurowania. Prace nad systemem żołnierza przyszłości TYTAN, w którym PCO S.A. odgrywa rolę lidera i integratora, trwają. W czerwcu 2015 roku, zgodnie z planem, skompletowano osiem modeli zestawów ZISW TYTAN. Zostały one przetestowane w warunkach terenowych na Wojskowej Akademii Technicznej. W dniach 24-25 września 2015 roku w siedzibie PCO S.A. odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli MON, w tym Gestora systemu, na którym przedstawiono przebieg dotychczasowych prac nad systemem i każdym z jego elementów oraz wnioski z badań, w tym propozycje do obowiązujących zmian wymagań. Zakończyliśmy tym samym prace nad I etapem programu. Obecnie trwa ustalanie z zamawiającym założeń taktyczno-technicznych jakie ma on spełniać.

Ważne dla spółki projekty i wydarzenia mijającego roku

Z pewnością istotna była dla nas odbywająca się w dniach 7-8 października 2015 roku w Rawie Mazowieckiej I Konferencja Optoelektroniczna organizowana przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Optoelektronika dla bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Konferencja została w całości poświęcona tematom optoelektroniki, w tym termowizji oraz fotoniki, która zgodnie ze Strategią Europa 2020, należy obecnie do jednej z kluczowych technologii UE.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele spółek przemysłu obronnego, uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, MON oraz Wojska Polskiego. Dla PCO S.A. była ona elementem strategii budowania kontaktów między spółką, a zapleczem eksperckim i odbiorcami wyrobów.

Ponadto rok 2015 był dla PCO S.A. bardzo istotny ze względu na liczne nagrody, jakie otrzymały wyroby spółki. Docenione zostały między innymi gogle noktowizyjne PNL-2ADM „SZPAK”. PCO S.A. otrzymało za nie tytuł Jakość Roku – Złoto oraz Medal Europejski BCC. Gogle zwyciężyły także w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa organizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

 

***

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta spółki obejmuje, zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ konsoliduje docelowo ponad 30 firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 4,5mld zł oraz przeszło 16 tysiącami pracowników. W efekcie konsolidacji, powstanie jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii.