Inni Klienci

Wróć do wszystkich klientów

Najskuteczniejsze formy pomocy Ukraińcom według pracowników. Wyniki badania

Z badania przeprowadzonego przez firmę Dailyfruits wynika, że aż 88% zapytanych pracowników dyskutuje w pracy o formach pomocy dla uchodźców z Ukrainy, jakie może realizować ze swoim pracodawcą. Według co drugiego ankietowanego najbardziej skuteczną formą pomocy jest zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów. Co trzeci pracodawca respondenta już włączył się w pomaganie naszym sąsiadom, a 59% zadeklarowało, że zamierza to zrobić. To głównie wnioski z badania Dailyfruits „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników”.

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować z udziałem swoich pracodawców. Najskuteczniejszą formą zdaniem 52% respondentów jest zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej potrzebnych artykułów i przekazanie ich do wskazanych punktów pomocowych. W opinii co trzeciego zapytanego jest to zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej na pomoc Ukrainie i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Według 19% warto promować w firmie wpłaty na zbiórkę realizowaną przez wybraną organizację humanitarną. Jako skuteczne formy wsparcia dla Ukrainy, realizowane przez firmy we współpracy z pracownikami, respondenci postrzegają także przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy oraz zatrudnienie uchodźców z Ukrainy.

Polacy oczekują od pracodawców włączenia się w pomoc naszym sąsiadom w obliczu wojny i kryzysu humanitarnego, sami również chcą podejmować takie działania z udziałem swojego pracodawcy. Większość pracowników biorących udział w badaniu podkreśla, że chcą, aby ich firma zaangażowała się w wsparcie dla Ukrainy. Według 48% respondentów pokazuje to, w jakim miejscu pracują, a 39% oświadcza, że jest to dla nich bardzo ważne.

Wyniki zrealizowanego przez nas badania pokazują jak ważnym tematem dla pracowników w Polsce jest zaangażowanie w pomoc Ukraińcom. Wiele firm podejmuje tę inicjatywę i szuka różnych form realizacji takich działań. My na przykład zapraszamy naszych klientów i partnerów do wspólnej akcji „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Za naszym pośrednictwem firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Jest to akcja, w ramach której firmy mogą wykorzystać też zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zaangażować wszystkich swoich pracowników w szczytnym celu. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, sfinansowane przez pracodawców i decydują gdzie będzie skierowana pomoc. My na bieżąco zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek. – mówi Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits.

Pracodawcy, którzy angażują się w działania pomocowe dla Ukrainy i uchodźców zyskują w oczach pracowników, co potwierdziły także wyniki badania. Aż 91% zapytanych pracowników uczestniczących w badaniu, bardzo pozytywnie postrzega pracodawcę wspierającego pomoc dla Ukrainy. Według 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy za taką postawę. W opinii 43% zapytanych pracowników dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych, a w efekcie mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent w badaniu Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą z faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowanie się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Badanie sondażowe „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników” zostało zrealizowane przez Dailyfruits w formie ankiety online na próbie 327 respondentów w dniach 3-8.03.2022.