Inni Klienci

Wróć do wszystkich klientów
Nawyki wspomagające odporność i efektywność pracowników zyskują na znaczeniu

Nawyki wspomagające odporność i efektywność pracowników zyskują na znaczeniu

Zwiększona ekspozycja na stres, potęgowana ryzykiem zakażenia COVID-19 i nieprawidłowe nawyki żywieniowe przekładają się na problemy ze zdrowiem pracowników, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności biznesowej wielu przedsiębiorstw. Kluczowe staje się więc w dzisiejszych czasach nie tylko wzmacnianie odporności psychicznej pracowników, ale także edukacja dotycząca prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych w pracy, zwiększających bezpieczeństwo i odporność fizyczną.

Wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” zrealizowanego przez Dailyfruits pokazały jak dużo błędów żywieniowych popełniamy zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Główne z nich, to jak w przypadku 46% pracowników zaczynanie nieefektywnie dnia pracy z powodu zbyt późnego jedzenia śniadań, nie spożywanie codziennie owoców jak przyznaje co drugi respondent, niezdrowe podjadanie podczas pracy jak zdarza się aż 86% pracującym Polakom oraz spożywanie słodyczy po lunchu. Efektem realizacji złych nawyków żywieniowych jest niższa produktywność i odporność, czyli wartości, które w obliczu pandemii zyskują szczególnie znaczenie.

W efekcie popełnianych przez pracowników błędów żywieniowych podczas dnia pracy, coraz powszechniejsze stają się choroby spowodowane złym odżywianiem, zwiększające również ryzyko zakażenia COVID-19, które skutkują zmniejszoną odpornością pracowników, większą skłonność do absencji, co przekłada się na wyniki finansowe firm.

Nowa rola pracodawcy w biurze i na home office

Podstawowy cel biznesowy każdej organizacji to ciągłość zachowania wszystkich procesów biznesowych, a to tego potrzebni są zdrowi i efektywni pracownicy. Dlatego  w obecnej sytuacji epidemiologicznej bezpieczeństwo i zwiększanie odporności zarówno fizycznej jak psychicznej pracowników staje się kluczowe dla wielu firm.

Odpowiednie przygotowanie przestrzeni biurowej, dostępność środków do dezynfekcji, dodatkowe środki ochrony osobistej, opracowanie procedur funkcjonowania firmowej kuchni na czas pandemii, dostęp do przekąsek w biurze ograniczający wyjścia do sklepów, okazanie zainteresowania zdrowiem pracowników na home office na przykład wysyłając im paczkę ze zdrowymi produktami, spotkania firmowe ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem rygorów sanitarnych to realne działania, które podejmują obecnie pracodawcy z myślą o zdrowiu pracowników. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

W przypadku pracowników pracujących w biurach i zakładach pracy, pracodawcy mogą sprawnie na bieżąco wprowadzać działania poprawiające bezpieczeństwo, odporność i efektywność pracowników oraz obserwować efekty z ich wdrożenia. Łatwiej jest im też okazać troskę o zdrowie pracowników, realizując dodatkowe akcje, wspierające budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, na przykład przez dostęp do owoców i warzyw na terenie firmy. Niestety, jak pokazały wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” aż 50% z nas nie je codziennie owoców, a 40% warzyw. Chociaż pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na to jak odżywiają się ich pracownicy, to mogą zorganizować miejsce pracy, które będzie sprzyjać kształtowaniu się zdrowych postaw żywieniowych.

Badania pokazują, że praca zdalna nie wychodzi pracownikom na dobre. Skarżą się oni na dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy, brak zwrotu kosztów za prąd czy coraz bardziej uciążliwe wielogodzinne telekonferencje. Oczywiście są też plusy wynikające z home office, które dostrzegają pracownicy, jak na przykład brak potrzeby dojazdu do pracy, czy w niektórych przypadkach możliwość załatwienia prywatnych spraw w czasie dnia pracy. Aktualna, niestandardowa sytuacja wywołana przez pandemię wymaga od ustawodawcy stworzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej, aby rozwiązywać ewentualne spory na linii pracodawca – pracownik.

Pracodawcy mogą także okazać wsparcie wykonującym swoje obowiązki na home office, prostym gestem na przykład organizując wysyłkę paczek ze środkami ochrony do użytku osobistego czy z produktami, podnoszącymi odporność bezpośrednio do domów swoich pracowników. Takie działanie, podkreślające troskę pracodawcy o zdrowie swoich pracowników, jak pokazują liczne zdjęcia publikowane w social media przez samych obdarowanych spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem. Z pewnością sprzyjają budowaniu wizerunku pracodawcy w trudnych czasach, kiedy liczą się nie tylko slogany Employer Branding, ale realne gesty.

Działania prozdrowotne w organizacjach realizowane w czasach pandemii, które w większości można wdrażać z wykorzystaniem narzędzi online mają realne odzwierciedlenie w bieżących potrzebach i oczekiwaniach pracowników. Jeśli zostaną przez pracodawców prawidłowo zintegrowane z aktualnym miejscem i charakterem pracy, to przyniosą im wymierne korzyści w postaci zwiększenia odporności psychicznej i fizycznej pracowników.

*W informacji prasowej wykorzystano dane z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” zrealizowane przez Dailyfruits na próbie 1055 pracujących respondentów w wieku od 18 do 65 lat.