SOS Wioski Dziecięce

Wróć do wszystkich klientów

Jubileuszowy V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Już 8 czerwca w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbędzie się jubileuszowy V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Będzie to okazja aby polscy i zagraniczni eksperci podjęli tematy związane z analizą i perspektywą zmian organizacji rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu najbliższych lat. Kongres jak co roku odbędzie się pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze”.

Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, od pięciu lat, udaje się gromadzić rodziców zastępczych, przedstawicieli władz, samorządów, sądownictwa i organizacji pozarządowych. Minister Andrzej Dera przekaże w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy krzyże zasługi rodzicom zastępczym, którzy z poświęceniem i oddaniem wychowują powierzone ich opiece dzieci.

Możliwości umieszczania w domach dziecka maluchów, jeżeli mają starsze rodzeństwo, powoduje że tylko w 2016 roku 1.705 dzieci  poniżej 7 roku życia umieszczono w instytucjach, a przez brak środowiska rodzinnego narażono je  na niebezpieczeństwo zaburzonego rozwoju. Nie musi tak być, wiele rodzin zastępczych ma wolne miejsca i może się nimi zaopiekować.

W czasie Kongresu przedstawiciele samorządów, Centrów Pomocy Rodzinie i Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej odbiorą wyróżnienia przyznane przez Koalicję za pięć lat konsekwentnego wspierania rozwoju rodzinnej opieki zastępczej.

„Lata istnienia Koalicji i doświadczenia, które udało nam się zebrać przekonują nas, że dzieci potrzebują roztropności i uważności w podejmowaniu decyzji o ich życiu. Ich głos zawsze powinien być słyszalny i brany pod uwagę. Wierzymy, że treści poruszane na tegorocznym Kongresie mogą się do tego przyczynić.” – mówi Marzena Gwiazda, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Usłyszymy psychologów, specjalistów od adopcji oraz gości zagranicznych i rodziców zastępczych.

Sesja z przedstawicielami The Karyn Purvis Institute of Child Development poświęcona będzie TBRI (Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu), którą posługiwała się z sukcesem dr Karyn Purvis wierząc, że można pracować z każdym dzieckiem i każdemu pomóc.

„Podczas gdy w wypadku dzieci rozwijających się normalnie mogą się sprawdzać różne strategie wychowawcze, dzieci pochodzące z trudnych miejsc wymagają holistycznej opieki dostosowanej do ich wyjątkowych potrzeb.” – mówi Daren Jones z Karyn Purvis Institute of Child Development

Kongres organizuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie, po większe, obejmujące swym obszarem cały kraj. Obecnie Koalicja skupia 20 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych.  Naszym działaniom zawsze przyświeca pochylenie się nad problemem każdego dziecka, które wymaga pomocy. Wierzymy, że podstawowym i najważniejszym zadaniem każdego dorosłego, niezależnie od jego pozycji społecznej czy roli zawodowej, jest uczynienie wszystkiego, aby dzieciństwo było jak najlepszym czasem. Dzieci, które trafiają pod opiekę rodziców zastępczych najczęściej nie doświadczyły czułości i troski i żeby mogły odzyskać minione lata potrzebują poczucia bezpieczeństwa, stałości i bezwzględnej akceptacji i miłości. To trudne zadanie, które wymaga wysokich kompetencji, wsparcia ze strony osób odpowiedzialnych za pieczę zastępczą oraz wzajemnego zaufania.